De Twentsche Courant Tubantia
Eerder dan de aangekondigde datum van 15 oktober heeft kardinaal A. Simonis gisteren bekendgemaakt wat er met de rooms-katholieke kerken in Oldenzaal gaat gebeuren.

 • Simonis neemt nu al kerkenbesluit (26 september 2007)

 • Per 1 september volgend jaar worden de bestaande rooms-katholieke parochiebesturen in Oldenzaal opgeheven.

 • H. Plechelmus (14 juli 2007)

 • Het advies van de commissie is de DrieŽenheidkerk om te vormen tot een steunpunt voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Maar het wordt wat betreft de commissie geen volwaardige kerklocatie meer.

 • Zware klap voor DrieŽenheidkerk (14 juli 2007)

 • De bijeenkomst van de kerkbestuurders gistermiddag in de binnenstad leidde niet tot het alsnog mededelen van de genomen besluiten omtrent de kerksluiting in Oldenzaal. Deze krant weet echter uit betrouwbare bron wat er gaat gebeuren.

 • Doek valt ook voor Antoniuskerk (13 juli 2007)

 • De discussie over de sluiting van kerken in Oldenzaal nadert langzaam maar zeker zijn ontknoping.

 • 'Uur U' kerken 30 augustus (3 juli 2007)

 • Deken A. Zegveld heeft deze week de commissies Kerklocaties Oldenzaal Noord en Oldenzaal Zuid officieel geÔnstalleerd.

 • Duidelijkheid over kerkdiscussie (11 mei 2007)

 • Kerkbestuurders en vrijwilligers uit de vier Oldenzaalse rk-parochies die met opheffing worden bedreigd voelen zich monddood gemaakt.

 • Gemor over zwijgplicht (5 mei 2007)

 • Er komt voor 1 mei geen duidelijkheid over welke Rooms-katholieke parochies in Oldenzaal ophouden te bestaan. Het probleem is te complex.

 • Kerkendiscussie te complex (16 april 2007)

 • Tijdens de carnavalsmis zaterdag werd in de Mariakerk in de Oldenzaalse wijk Zuid- Berghuizen volop actie gevoerd voor het voortbestaan van het godshuis.

 • Actie voor behoud kerk (19 februari 2007)

 • In Oldenzaal zijn de parochies het eens over de marsroute om het aantal kerklocaties terug te brengen tot drie. Een commissie van vijf leden zal een voor de parochiebesturen bindend advies uitbrengen aan de kardinaal uitbrengen.

 • Kerken zijn het eens over marsroute (16 januari 2007)

 • Geen van de parochiebesturen heeft gisteravond in het parochiecentrum van de DrieŽnheidskerk de overeenkomst ondertekend om in de stad tot drie kerklocaties te komen en ťťn overkoepelend kerkbestuur voor heel Oldenzaal.

 • Parochies zien nog af van ondertekening (1 december 2006)

 • Het dekenaat Twente wil dat de Oldenzaalse parochies donderdagavond alsnog het besluit ondertekenen in Oldenzaal verder te gaan met drie parochies.

 • Dekenaat wil dat parochies tekenen (28 november 2006)

 • De rooms-katholieke parochies in Oldenzaal zijn het niet eens geworden over het toekomstige aantal kerklocaties in de stad.

 • Mariaparochie weigert advies te ondertekenen (2 november 2006)

 • Eerder hadden de besturen van de vijf parochies in Oldenzaal aan kardinaal Simonis gevraagd een onafhankelijke commissie van deskundigen in te stellen die een bindend advies zou moeten formuleren.

 • Drie r.k.-kerken voor de liturgie (29 september 2006)

 • De parochianen van de vijf Oldenzaalse parochies werden tijdens de tweede parochieavond op woensdag 20 september bijgepraat over de stand van zaken rondom de plannen met de verschillende kerklocaties in Oldenzaal.

 • Geen eensluidend kerkadvies naar bisdom (21 september 2006)

 • Verklaring Stichtingsbestuur tijdens parochieavond
  Het bestuur van de Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal heeft tijdens de door het binnenstadskerkbestuur van de Antonius- en Plechelmusparochie uitgeschreven parochie-informatieavond in de Antoniuskerk, op woensdag 20 september 2006, een verklaring uitgesproken.

 • Tekst van de verklaring

 • Parochieavond op woensdag 20 september 2006
  In 'Tweeklank' 15 (nr. 8; 9 sept - 7 okt 2006), het parochieblad voor de parochies van St. Plechelmus en St. Antonius te Oldenzaal, nodigt het kerkbestuur voor de tweede keer een ieder uit voor een parochieavond op 20 september 2006 om ieders mening te horen over de toekomstvisie van het bestuur van de binnenstadsparochies en over het advies dat de Oldenzaalse kerkbesturen voor 1 oktober aan de kardinaal willen voorleggen.

 • Tweede parochieavond over situatie Oldenzaalse kerken

 • Overweging dr. Gerrit Steunebrink
  Naar aanleiding van het Plechelmusfeest van dit jaar schreef Gerrit Steunebrink de volgende overweging die op 14 juli in de Twentsche Courant Tubantia al werd gepubliceerd.

 • Overweging: De kathedraal van Twente (15 juli 2006)

 • Handtekeningen aangeboden aan kardinaal Simonis
  Het bestuur van de stichting St. Plechelmus de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal heeft samen met Herman Finkers op 3 juli de 8500 handtekening en 1200 reacties via deze website aangeboden aan kardinaal Simonis. De kardinaal heeft toegezegd dat ťťn ding zeker is: de Plechelmusbasiliek blijft dť parochiekerk van Oldenzaal en Twente.

 • Een gewillig oor bij Simonis (4 juli 2006)

 • Parochieavond op woensdag 28 juni 2006
  In 'Tweeklank' 14 (nr. 6; 9 juni - 14 juli 2006), het parochieblad voor de parochies van St. Plechelmus en St. Antonius te Oldenzaal, nodigt het kerkbestuur een ieder uit voor een parochieavond op 28 juni 2006 waarbij de situatie van de Oldenzaalse kerken zal worden besproken.

 • Parochieavond over situatie Oldenzaalse kerken

 • Column dr. Marcel Poorthuis
  In een column in het 'Bisdomblad Haarlem' van maart/april 2006 kwam dr. Marcel Poorthuis met een verrassend idee om de band tussen jongeren en de Plechelmusparochie te verstevigen. Poorthuis is als theoloog verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, waar hij zich vooral bezighoudt met onderzoek naar de verhouding tussen jodendom en christendom.

 • Column: Van raven en gelovigen (17 mei 2006)

 • Meditatie prof. Herwi Rikhof
  Eťn van de sprekers die tijdens de 'Passie voor Plechelmus' op zaterdag 8 april het woord voerde was prof. dr. Herwi Rikhof van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Hij sprak over de indrukken die de eeuwenoude St. Plechelmusbasiliek bij een bezoeker zoal oproept.

 • De Plechelmus - Meditatie over een gebouw (8 april 2006)