PASSIE VOOR PLECHELMUS

"Kiekt der effen achterhen"

De St. Plechelmusbasiliek is zaterdag 8 april, vanaf 13.00 uur de hele middag "los".

U bent van harte uitgenodigd om "der effen achterhen te kommen kieken" bij de belangrijkste inwoner van Oldenzaal.


Diverse koren en musici uit diverse delen van Twente zijn aanwezig.


Aangezien we vlak voor de Stille Week staan zal er voornamelijk passie-muziek
ten gehore worden gebracht.


"Nen mooien, stillen middag."

U hoeft niet te applaudisseren want het is zeer nadrukkelijk geen concert.
Een ieder kan op zijn/haar manier blijk geven van verbondenheid met de oudste
en belangrijkste kerk van Twente. De een met muziek, de ander door een kaars te branden, "stil te wean" of door simpelweg aanwezig te zijn.


Aanleiding

Een rapport van het dekenaat Twente dat aanbeveelt na 1052 jaar de
parochiefunctie uit de Plechelmus te halen en de Antonius tot eerste kerk
van Oldenzaal-centrum te maken. Op een incidentele liturgische viering na, zou
de Plechelmus een voornamelijk museale, en cultureel-maatschappelijke functie
moeten krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor de spiritualiteit die nu
voelbaar tussen de gewelven hangt zal verdwijnen. "Oonzen Oalen Griezen"
zal onherroepelijk van een gewijde ruimte transformeren tot een "dode" ruimte
zoals de LebuÔnus in Deventer of de Dom in Utrecht, ook al blijft
formeel de godslamp branden.


De enige

De St. Plechelmusbasiliek is de enige kerk in Nederland boven de grote
rivieren met een dergelijke ouderdom en geschiedenis, die nog een katholieke
parochiŽle functie heeft. Ook opvallend veel niet-katholieken, variŽrend van
protestants-christelijk tot niet-kerkelijk, vinden dit van bijzondere waarde
en hebben hun ongerustheid geuit.


Handtekening

Als ook u van mening bent dat de Plechelmusbasiliek dť centrale
parochiekerk in Oldenzaal moet blijven, en daarmee de belangrijkste
gewijde ruimte van Twente, dan kunt u zaterdagmiddag 8 april voor of na
uw bezoek aan Plechelmus, in de torenruimte van de basiliek
uw handtekening zetten.


Bent u zaterdag 8 april niet in de gelegenheid om de Plechelmus te bezoeken,
dan kan dit ook nog op zondag 9 april. De basiliek is ook dan geopend
van 13.00 uur tot 17.00 uur.


Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal

Voorziter: Hans Schlichter
Secretaris: Evert Oostvogel
Penningmeester: Guus Goorhuis


P R O G R A M M A


12.45 u.


Passie-muziek op de beiaard door stadsbeiaardier Hylke Banning

13.00 u.

De vier parochiŽle Plechelmuskoren uit Rossum, de Lutte, Deurningen en Saasveld, dochterkerken van de St. Plechelmusbasiliek
Koor Scaramouche o.l.v. Geert Christenhusz
Schola Cantorum Twente o.l.v. Guus Goorhuis

13.45 u.
Salus Infirmorum o.l.v. Geert Christenhusz
Karin Hertsenberg, sopraan
St. Pancratiusbasiliek Tubbergen: gemengd koor o.l.v. Hans Stege

14.30 u.
Plechelmusharmonie de Lutte
Vrouwenkoor Orfeo o.l.v. Nardy Goorhuis-ter Elst
Prof. dr. Herwi Rikhof van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, oud-parochiaan van Plechelmus

15.15 u.
Margareth Beunders, alt
Schola St. Lambertusbasiliek Hengelo o.l.v. Paul Bonenkamp
Lambertuscantorij o.l.v. Paul Bonenkamp

16.00 u.
Herman Finkers leest enkele gedichten voor van Willem Wilmink
en van zichzelf.
Diet Gerritsen, 'soapraan' (ook bekend als Fenna uit 'Jonge leu en
oale grond'), zingt samen met vrouwenkoor Orfeo enkele delen uit Stabat mater van G.B. Pergolesi.

16.30 u.


Middeleeuwse Plechelmusvespers door Schola ad libitum o.l.v. Guus Goorhuis

Chronologie

• 765 NC: Plechelmus sticht op de plek van de huidige basiliek de eerste kerk
     van Twente, gewijd aan de H. Sylvester.
• 954 NC: de relieken van de H. Plechelmus worden overgebracht van
     OdiliŽnberg (L) naar Oldenzaal. De Plechelmusparochie is hiermee een feit.
• 954 NC - tot aan reformatie: Oldenzaal is een belangrijke bedevaartplaats. De
     slijpgleuven in de zuidwand getuigen daar nog van.
• 1945 NC: de inwoners van Oldenzaal zamelen na de oorlog goud in om een
     ring voor Plechelmus te maken. Het reliek draagt deze ring nog steeds.
• 2004 NC: 1050 jaar bestaan van de Plechelmusparochie. Het middeleeuws
     gregoriaans Plechelmus-officie is herontdekt en gerestaureerd en wordt weer
     gezongen.
• 2005 NC: serieuze voorstellen om de Plechelmus-parochie op te heffen en onder
     te brengen bij de Antoniusparochie (1912).

Terug