Doel Stichting
1. De stichting stelt zich ten doel:
      a. het behoud en het continueren van de functie van parochiekerk zoals deze tot heden onlosmakelijk verbonden is aan de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, zodat deze - sinds haar oprichting parochiekerk van de gelijknamige St. Plechelmusparochie te Oldenzaal - daardoor in eerste instantie de parochiekerk respectievelijk hoofdvestiging voor ten minste de locatie Oldenzaal-centrum zal dienen te blijven;
      b. het continueren van de reguliere wekelijkse parochiŽle eredienst en andere voorkomende parochiŽle activiteiten in genoemde basiliek, waaronder ook dient te worden verstaan het vieren van die (hoog)feesten die, naar Pauselijke richtlijnen, in een Basilica Minor gevierd behoren te worden.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het toekennen van de rol die de St. Plechelmusbasiliek in de nabije toekomst zal kunnen en moeten vervullen: hoofdkerk van de toekomstige gefuseerde parochie Oldenzaal- WORDS en afhankelijk van de verder toekomstige ontwikkelingen in het Aartsbisdom Utrecht (fusievorming van de ruim driehonderd veertig parochies naar maximaal vijfenveertig parochies) parochiekerk respectievelijk parochiŽle hoofdvestiging van ťťn van die nieuw te vormen parochies in Twente.

Rapport Kerklocaties
Eind 2004 hebben de parochiebesturen van de H. Plechelmus / H. Antonius van Padua, H. DrieŽenheid, EmmaŁs en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming besloten tot het ontwikkelen van een visie op de in de toekomst noodzakelijke kerklocaties voor het pastoraat in Oldenzaal. Daartoe werd op 31 januari 2005 een onafhankelijke commissie aangesteld met het verzoek een advies uit te brengen. Dat advies resulteerde in een rapport dat in oktober 2005 officieel in Oldenzaal werd gepresenteerd.

  • Rapport Onderzoek kerklocaties parochies Oldenzaal (PDF-document)

  • Eretitel
    In 1950 verleende de paus aan de St. Plechelmuskerk de eretitel 'Basilica Minor'. Aan deze titel zijn voorwaarden, verplichtingen en speciale gunsten verbonden zoals omschreven in een officieel Romeins document. Dit in het Latijn opgestelde document is op verzoek van de Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal door prof.dr. G.J.M. Bartelink vertaald.

  • De titel 'Basilica Minor' (PDF-document)

  • Pauselijke Bul
    De officiŽle pauselijke bul van 13 mei 1950 werd in dat jaar namens de paus door de vicaris van (destijds) kardinaal De Jong in de Plechelmus plechtig voorgelezen. In de bul wordt de Plechelmus als parochiekerk en als hoofdkerk van Oldenzaal beschreven.

  • Vertaling pauselijke bul (PDF-document)
  • Terug