Een selectie uit de ontvangen reacties

Doodssteek
De Plechelmus is de oudste en belangrijkste kerk van Twente. In het aartsbisdom Utrecht is er geen andere kerk die zo oud is en nog als katholiek bedehuis functioneert. Als je de stadsparochie uit de Plechelmus haalt, is dat voor de basiliek de doodssteek. Dan wordt het een dood gebouw. Het moet er blijven ruiken naar wierook en kaarsen, niet naar koffie en cognac. Als ik in de kerk koffie moet drinken, krijg ik hetzelfde gevoel als wanneer ik de rozenkrans moet bidden in een café.

Onder andere bisschop Balderik (die in het jaar 954 de relieken van Plechelmus naar Oldenzaal liet brengen) ligt begraven in de St. Plechelmusbasiliek. Het reliek van Plechelmus is in feite ook een graf. Daar kun je toch geen receptie houden! Sta je een glas sherry te drinken, kijk je naar beneden, kijk je zo het graf in.

Herman Finkers - 24 maart 2006

Onthutsend
Het is tamelijk onthutsend te ontdekken dat de conclusies uit het rapport niet echt gebaseerd zijn op de cijfers die gegeven worden. Het is onthutsender te zien welk een belangrijke rol getallen en cijfers spelen in het denken van de samenstellers. (De opmerking van Herman Finkers in het programma over die goedkopere telefoonaanbieders slaat de spijker op de kop) Het is ronduit schokkend dat nog geen 2 bladzijden worden besteed aan pastoraat en dat die 2 bladzijden ook nog zonder enige gevolgen voor betoog en conclusies verwijderd kunnen worden. Het gaat toch om een kerk en niet om de eerste de beste, of juist wel de eerste en wat mij betreft ook de beste.

prof. dr. H.W.M. Rikhof, Kath. Theologische Universiteit Utrecht - 27 maart 2006


Tot 7 juni 2006 - 20.14 uur hebben 1218 personen een reactie ingestuurd


Eeuwenoud en levend
Van harte steun ik de actie dat de St.Plechelmusbasiliek de centrale parochiekerk van Oldenzaal moet blijven. De financiële lasten zijn groot, maar zullen ook zonder die parochiefunctie groot blijven! De kerk als gebouw moet immers toch so-wie-so in stand gehouden worden en dat blijft geld kosten, hoe dan ook. Die 'last' vanuit het verleden heeft toch ook veel 'lust' voor Oldenzaal en Twente met zich meegebracht en doet dat nog steeds! Geboren en tot mijn 12de jaar opgegroeid in Oldenzaal, heb ik nog vele levendige herinneringen aan de Plechelmus: het directe uitzicht op de oude massieve grijze toren vanuit het voorraam van ons huis (nu: Christoffel) in de Deurningerstraat; als misdienaar, vooral 's-morgens vroeg! om 6 uur, met de slaap nog in je ogen en de kou in je kleren (de kapelaan moest de dag toch met de mis beginnen, ook al ging hij een dagje weg); het eerste filmpje van mijn broer René, de latere filmer en filmproducent en helaas al in 2001 overleden, in en vanuit de toren van de Plechelmus; de eerste plechtige eucharistieviering als pasgewijd priester in juli 1966 in een stampvolle, feestelijk versierde kerk; mijn preek in de vieringen tijdens het Plechelmusfeest op 15/16 juli1967 over de betekenis van het blijven herdenken van een heilige als Plechelmus als een voorbeeldfiguur / ikoon ook voor onze tijd.("Leeft minstens voort als voorbeeld en beeldend voor ons. Heiligen zijn grote mensen, die ons wat kunnen helpen de weg te vinden door dit leven, die met ons meetrekken in alle veranderingen van het landschap in ons leven. Zij die het licht van de Zon (het Goddelijke) als in een reeks prisma's en edelstenen laten breken en vermenigvuldigen onder de mensen, zoals in dauwdruppels alle kleuren van het zonnespectrum fonkelen. Niet machtig en groot uit zichzelf, maar alleen omdat die ene Zon in hun leven voor vele mensen heeft gestraald en geluk gebracht...") - ja ook, het meebeleven van de Mt. Passie, de Hohe Messe, het Weihnachtsoratorium, de vieringen onlangs rond het eeuwenoude bestaan van kerk en kerkgebouw in Oldenzaal en zelfs het meelopen in de processie door het centrum op 15 juli 2005. Het kan nu allemaal! Dat dit eeuwenoude 'levende' gebouw ook als centrale parochiegemeenschap voor Oldenzaal en Twente in het hart en de inspiratie van vele mensen ('gelovig' of niet) een grote rol mag blijven spelen.

Hein J.M. Scholten - Ruurlo

Ongeloof
Jaren, ja eeuwenlang was de Plechelmis het centrum van Oldenzaal. Nu stelt het dekanaat voor om deze root van de Oldenzaalse (=Twentse) cultuur uit haar kostencircuit te verwijderen. Kennelijk heeft ook hier het "nieuwe" management toegeslagen en de is kolder ook hier goed in de kop geslagen en ontbeert het hen kennelijk aan enig cultuurhistorisch besef. Ik lees dit allemaal vol ongeloof. Ik woon nu al 20 jaar in Almere, tot mijn volle tevredenheid. Maar het zou best kunnen dat we hier heel veel geld zouden overhebben om zo'n Basiliek op de plek van het onvoltooide kasteel neer te zetten of als vervanging van de "groene Kathedraal" waar de italiaanse populieren hun langste tijd gehad hebben. We kunen deze mooie basiliek goed inzetten in onze nog niet zo rijke historische stad. Gaat de Plechemusbasiliek een zelfde lot tegemoet als de Oldenzaalse molen die naar Harderwijk verdwenen is?

Frans van Schoot - Oldenzaal

Wakker worden
Jaren geleden regelmatig op bezoek in Oldenzaal en altijd onder de indruk van het machtige bouwwerk. In Den Bosch wordt de St. Janskathedraal een nationaal monument dat zeer goed bezocht wordt. Dat zou ook in Oldenzaal kunnen. Afbreken en sluiten is snel genoeg gedaan, maar een historie van zo veel eeuwen...Tukkers wordt wakker!!

De heer G.A. Koenders - Sint-Michielsgestel

Tabak
Wij zijn het vurig eens om de basiliek als parochiekerk te behouden.Wij zijn er getrouwd en vier van onze kinderen hebben Oldenzaal bezocht. Moeten ze nu te horen krijgen dat de kerk dicht gaat? Misschien is er een boodschap in het feit dat de Antoniuskerk op het Westen gericht is. In het boek Twaalf eeuwen Oldenzaal tussen paginas 36 en 37 staat een tekening van het voormalige oksaal in de kerk. Misschien is het mogelijk dit te herbouwen. Als er niet genoeg gelovigen komen om de kerk te vullen is het priesterkoor groot genoeg tot de gelovigen meer belangstelling krijgen voor een geloof dat nu velen niet meer aanspreekt. Denk nog altijd met plezier aan het feit dat achter de bank bij het middenpad een brede plank was bevestigd. Zaterdags als er gebiecht werd legden de boeren hun tabakspruim op die plank. Na hun prevelementje gedaan te hebben telden ze af waar hun pruim lag tussen al die andere hoopjes tabak. Ze wisten natuurlijk niet dal lieve jongens de pruimen verwisseld hadden. Veel geluk met de pogingen de kerk te behouden. Do ze de boks op.

Jan en Betsie de Zeeuw-Vloedgraven - Whonnock (Canada)

Suisse
Herman Finkers verwoordt het volkomen juist. De Plechelmus moet zijn ziel behouden. Waarom? Daarom! Vanwege het onzegbare. Niet omdat mijn ouders erin getrouwd zijn. Niet omdat mijn vader ooit eens zag hoe tijdens de preek aldaar een speelkaart vanuit het koor naar beneden dwarrelde en de pastoor riep: je verliest een aas! Niet omdat ik als kleine jongen stomverbaasd keek naar een man met een uniform en een hellebaard, die volgens mijn moeder 'swies' heette. Ik was verbaasd over dat speelkaart-verhaal. Kaarten in de kerk? Maar volgens mijn moeder gebeurde dat echt wel. De suisse trad daar ook tegen op. Ook joeg hij honden uit de kerk en hij porde met de onderkant van zijn hellebaard de snurkenden wakker. Achteraf geloof ik het van die kaart. Want vroeger waren de H. Mis en de preek twee geheel gescheiden zaken. Men preekte tussen de Eucharistievieringen door, vanuit de preekstoel. Het koor dat al enkele Missen gedaan had of nog te gaan had, ging dan gewoon even een kaartje leggen, want er was toch niks gewijds om te zingen. Allemaal wereldse zaken. Maar allemaal ook een uitzondering op het onwereldse dat de Basiliek al eeuwen dichterbij brengt. We zouden stom zijn, als we de dingen gingen omdraaien: af en toe iets heiligs in deze kerk maar voor de rest business as usual. Machtige vriend van den hemelschen Vader, wees onze helper, beschermer en rader. Over wie gaat die parochielied? Over een heilige aan wie ik die raadselachtige P in mijn doopnamen te danken heb. Sterkte en wijsheid!

Nikolaas G.P.M. Brandjes - Leiden

Ziel van de stad
Jaren geleden ben ik een tijdje adviseur geweest van het gemeentebestuur van Oldenzaal. Mijn vak had met de ruimtelijke ordening te maken. In de periode dat ik de gemeente verkende beklom ik op een mooie werkdag de Plechelmus. Vanaf een uur of 6 of nog eerder zat ik in de toren en keek hoe Oldenzaal wakker werd. Ik voelde mij in het hart van de gemeente en zag hoe de stad wakker werd. De Plechelmus belichaamt de ziel van de stad. Houdt de basiliek in stand als centrum van geestelijk leven, houdt de katholieke eredienst in stand, maar heet anderen die net een beetje anders geloven welkom. Zonder een levende Plechelmus is er geen levend Oldenzaal.

Peter Dekker - Vught

Oud en eerbiedwaardig
In mijn reactie wil ik tevens reageren op de bijdrage van Marieke Milder. Haar woorden spreken van een gevoelloosheid voor de plek en het gebouw van de St. Plechelmus, waar het kerkbestuur ook aan leidt (leed?). Deze kerk staat op een bijzondere plek. Dat wist men in een versluierd, ver verleden, dat weten para-normaal begaafde mensen nu en kunnen gewone mensen zoals u en ik vandaag nóg voelen. Zoiets degradeer je toch niet. Oldenzaal is bovendien geen studentenstad en grote 'Randstad-stad' waar men toch een heel andere 'voeling' heeft met wat 'het leven' genoemd wordt als in ons gemoedelijke Oldenzaal, met (gelukkig) nog een sterke band met het platteland. Vandaar ook meer gevoel voor (behoud) van traditie en een zoeken naar mystiek. Of de kerk in Oldenzaal nu vol zit of niet, maak niet zoveel uit; elkeen gaat als hij/zij de behoefte voelt zich weer aan de oeroude bron te laven. Oldenzalers kunnen daarbij ook terecht het gevoel hebben, onder hetzelfde dak te bidden als hun voorouders en dan wil je niet afgeleid worden door allerlei nieuwerwetse vormen, geluiden en (gezongen) woorden. Wij, goede katholieken, weten inderdaad hoe het leven gevierd moet worden. Dat doen we met allerlei feesten, met name het carnaval (kennen ze niet in het westen des lands). Maar mag alcohol en koffie alsjeblieft af en toe een uurtje vergeten worden, als je behoefte hebt aan stille inkeer. In de kerk komen wij voor dingen die ons hart en geweten beroeren, willen daar in alle rust over nadenken, terwijl allerlei woorden het soms zo kunnen vervormen. Bovendien, waarover wordt er dan nog gekletst tijdens zo'n consumptie? Weinig stichtelijks, durf ik te wedden! Na afloop praten wij, als het mooi weer is, buiten op de markt, even na en willen dan gauw naar huis of b.v. op bezoek bij familie. Zoiets geldt ook voor niet-religieuze evenenmenten: dit doorbreekt de sacrale sfeer, als was het een barst in een ruit. Dan wordt 'de tempel een markthal', dan is in dat ene gebouw kerk-zijn blijkbaar inwisselbaar voor het andere, nl schouwburg-zijn. Wel, zo zit de Twentenaar niet in elkaar, dat weet ik zeker. En lezingen of iets van de universiteit? Alemaal bla bla. Vandaag dit morgen dat. Nee, dan denk ik toch liever aan de eeuwenoude rites, die iets laten zien van Tijdloze Waarheid, zoals die in Oosters- of Russisch orthodoxe kerken gevierd worden. En 'daden voegen bij de woorden'... ach, wij weten, net als onze voorouders die hier kerkten, hoe klein en onmachtig wij in deze wereld zijn, alle idealisme ten spijt. We weten wel hoe ongelijk het verdeeld is in de wereld, en hoe de machtigen der aarde dat allemaal nog bevorderden ook. Mogen we dat a.u.b. voor één uurtje in de week eens vergeten, als we troost zoeken, steun, hoop en een opbeurend woord voor de verdere week? En die gebeden leggen we voor God neer, en niet voor allerlei praatgrage mede-parochianen. N.B. de Wereldwinkel in Oldenzaal draait erg goed, daar komen de mensen niet voor naar de kerk toe! Daarom, ik onderschrijf geheel en al de woorden van dhr. Finkers. Zoals je bij religieuzen een verschil hebt in actieve en contemplatieve ordes, zo zal er ook verschil in kerken zijn die daarmee aansluiten bij de wensen van het gros der parochianen, en dan is dat duidelijk contemplatief, passend bij het Twentse karakater van de Oldenzaler. Tja, en daar past uiteindelijk maar één kerk bij en dat is die oude, eerbiedwaardige, boven de waan van de dag staande, St.Plechelmus basiliek! Tot slot: waar Onze Lieve Heer last van heeft, is voor ons niet te beoordelen. Maar Hij is voor ons eerder te beluisteren in de stilte of het fluisteren van de wind of in het je boven jezelf uittillende Gregoriaans, welke door zijn geweldige acoustiek nergens mooier klinkt als in de Plechelmus, dan in welke hedendaagse geluiden - muzikaal of verbaal - dan ook. Wie het vatten kan, die vatte het.

John Damink - Oldenzaal

Thomas
Thomas wijst vanuit zijn slaapkamerraam op de Plechelmustoren: "Mama, is dat d'oale griez'n?" Mama: "Ja Thomas, dat is nou d'oale grieze" Thomas: "die vind ik heeeeeel mooi!" Op een maandagmiddag is Thomas binnen in de Plechelmusbasiliek en vraagt aan zijn moeder: "Mama, binnen is het ook heel mooi, waar zijn nou de engels?" Mama: "de engeltjes zijn eventjes weg, maar komen straks terug!" Thomas: "Mag ik dan als de engels terug zijn weer in de kerk?" Mama: "Dat is een goed idee Thomas, dat doen we..." ...en nou maar hopen dat mama op een dag aan Thomas uit kan leggen dat de Engeltjes in die tijd met belangrijke zaken bezig waren om de Plechelmus als parochiekerk voor Oldenzaal te behouden.

Thomas Senger (3 jaar) - Oldenzaal

Intensiveren!
Isidorusweb, portal voor surfende katholieken, ondersteunt van harte de acties voor behoud van de Sint Plechelmusbasiliek. Het is verontrustend dat deze basiliek, spiritueel en architectonisch juweel, dreigt te worden onttrokken aan de eredienst. Niet seculariseren, maar intensiveren! Gebruik een kerk waarvoor die bedoeld is: Gods bedehuis waarin allen welkom zijn. Alle lof voor de organisatie en veel zegen voor de acties.

Isidorusweb - Den Haag

Maak levende parochie
De Plechelmus als levende parochie is het hart van katholiek Twente. Geen amputatie maar reanimatie is noodzakelijk! RK gelovigen uit Oldenzaal maar ook uit de gehele regio moeten worden opgeroepen om bijv. minimaal 1 keer per maand massaal de eucharistievieringen bij te wonen. Dan pas heeft de manifestatie van afgelopen weekend echt succes. Zowel mijn ouders als mijn schoonouders zijn in deze kerk getrouwd. Een oom van mij is zelfs 40 jaar koster van de kerk geweest. Deze herinneringen hebben maar weinig betekenis, indien de kerk geen echte religieuze toekomst heeft !

Ton ten Vergert - Lonneker

Voor haar
Mijn moeder geboren Oldenzaalse (1909) heeft haar liefde voor de Plechelmus aan haar kinderen doorgegeven en bij elke logeerpartij in Oldenzaal hoorde natuurlijk ook een Mis in de Plechelmus. Mijn moeder zou in opstand zijn gekomen als ze hoorde wat zich nu afspeelde en daarom doe ik dat nu voor haar...

Cara G.M. Lindemann - Ede

Natuur
Plechelmusbasiliek moet blijven als parochiekerk. Een plek waar al zoveel eeuwen erediensten zijn gehouden heeft een gewijd karakter waarin de eeuwen voelbaar zijn. Het is een unieke plek in Twente. Dat gewijde karakter, die eeuwenoude sfeer, mogen niet verstoord worden door de kerk (ook) voor andere aktiviteiten te gebruiken. In de natuur wordt gestreden voor elk stukje ongerept gebied. Deze kerk heeft minstens zoveel waarde. Daar moeten we heel erg zuinig op zijn.

Mary Pannekoek - Hengelo (OV)

Tragisch lot
Hij was een bullebak, hoofd van een lagere school, frater, didacticus van uitzonderlijke klasse en luisterde naar de [klooster]naam Plechelmus. Aan zijn taal kon je horen dat zijn wieg gestaan had in het oosten van ons Goede Vaderland. Deze grote frater van Tilburg is tragisch aan zijn eind gekomen. Dat mag niet het lot zijn van de Pechelmus van Oldenzaal.

Ad Smeijers - Hilvarenbeek

Nog altijd trots
Niet voor niets bezocht ik op mijn tachtigste verjaardag met al mijn gasten de Plechelmusbasiliek. Als geboren Oldenzaler en gedoopt in deze basiliek ben ik ondanks dat ik 51 jaar geleden uit Oldenzaal ben vertrokken nog altijd trots op deze prachtige kerk. Hoe dan ook zal de eredienst de hoofdfunctie moeten blijven.

Herman Bode - Enkhuizen

Hamvraag
Als katholiek en als voormalig "technical officer" in de internationale ruimtevaart, waar ik aan diverse projecten heb meegedaan, vind ik dat de gegevens die als feiten gepresenteerd worden door de kerkbesturen, de voorgestelde plannen voor de kerken in Oldenzaal niet rechtvaardigen. En de "hamvraag" aan de parochianen wordt niet gesteld, namelijk: "Willen jullie je kerken behouden en willen jullie daaraan meebetalen?" Bovendien helpt men hiermee de R.K. kerk in Oldenzaal "van de wal in de sloot". (Dit wekt ook de vraag of er niet meer kerken in Nederland onnodig, of zelfs onterecht aan de eredienst onttrokken worden.) Ik zou als "vakman" mijn handtekening niet onder de voorgestelde plannen willen zetten. Er zijn niet teveel R.K. Kerken in Oldenzaal; de gebouwen kunnen de parochianen nauwelijks bergen (o.a. bij feestdagen). Wel schijnt er bij veel katholieken te weinig besef van het belang van de kerken en kerkbezoek te zijn. Ook is er niet zo'n "grote financiele last" dat kerken moeten sluiten. Per parochiaan per jaar gaat het om bedragen van de orde van honderd euro of minder. Waarschijnlijk minder dan velen aan "versnaperingen en vertier" uitgeven. De Plechelmus is in een tijd gebouwd dat men veel minder faciliteiten en rijkdom had dan nu. De Drieeenheidskerk in een crisistijd, de Mariakerk kort na de oorlog. Is men dan nu zijn voorouders en erfgoed niet waardig? Ook bij de "prognose" zet ik een vraagteken. Als men zo'n prognose ca. zestig jaar geleden gemaakt had, dan zou de uitkomst geweest zijn: "Kerken bouwen; een bloeiende kerk; ruimschoots genoeg priesters. Moskeeën bouwen?... hoe kom je erbij." [Koning David werd door God gestraft toen hij "mannetjes ging tellen"]. Op al deze punten fout dus. Het is dus niet een probleem van kerkgebouwen en financiën maar van Geloof en Geloofsbesef bij veel katholieken. Een kweste dus van onderricht en evangelisatie, dat niet verholpen wordt door afstoten of ombouwen van gebouwen. [Het gedane voorstel voor de Drieeenheidskerk vind ik, voor een kerk en parochie, onjuist (eufemistisch uitgedrukt). Men raakt "van de wal in de sloot". Bovendien is een kerk geen supermarkt of theater en kan dan ook niet zo "berekend" en behandeld worden.] Ook ben ik tegen subsidie aanvragen (behalve in speciale noodgevallen): het betekent "uit een andere zak toch betalen" en "een stuk zeggingschap kwijtraken". Mijn voorstel was en is, om in navolging van de inwoners van Nineve een openbare daad van eerherstel te stellen in de hoop dat God deze ramp zal afwenden. En je Geloof serieus te nemen, het gaat ten slotte om leven en dood.

Percy N. Kruythoff - Oldenzaal

Rechten en plichten
Hierbij een kleine bijdrage. De basilica minor ("kleine basiliek") H. Plechelmus handhaven als stadsparochiekerk o.a.op grond van de volgende overwegingen: 1. Koning Lodewijk Napoleon heeft bij koninklijk besluit van 14 maart 1809, nr. 2 de Plechelmuskerk teruggegeven aan de katholieken, zie ook bijlage 12 hierna. Alleen al historisch gezien is het natuurlijk 'van de gekke' om deze kerk nu een andere functie te geven. 2. In 1949 is door de Paus aan de H. Plechelmus de 'eretitel' Basiliek verleend en deze mag als zodanig het pauselijk wapen voeren 3. Op grond van de huidige regeling (Ritencongregatie 1968 en 1975) is het begrip Basiliek meer pastoraal met een nadruk op de binding met de H. Stoel, de betekenis van de kerk voor de regio, de voorbeeldige liturgie, goede prediking e.d. Voorwaarde blijft nog altijd de bijzondere architectuur. Hieruit blijkt zonneklaar dat aan de titel van basiliek duidelijke verplichtingen verbonden zijn...
De eerste kerk die in Nederland tot basilica minor werd verheven was in 1883 de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Sittard. In 1912 volgde, bij gelegenheid van de onthulling van het zouaven-monument, de H. Agatha en Barbara in Oudenbosch; in 1929 de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en op 20 februari 1933 de Onze Lieve Vrouw van Maastricht. Daarna volgden de H. Willibrord te Hulst (1935); de Sint Jan te Laren (1937), de H. Remigius te Meerssen (1947), de H. Bavo te Haarlem (1948), Sint Plechelmus in Oldenzaal (1949), Sint Wiro, Plechelmus en Otgerus in Sint Odiliënberg (1957), Sint Walburgis in Arnhem (1964), Sint Nicolaas in IJsselstein (1973), Sint Johannes de Doper in Oosterhout (1977), Sint Servatius in Maastricht (1985), Sint Lidwina te Schiedam (1990), Sint Crucis in Raalte (1992), Sint Lambertus in Hengelo (1997), Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Zwolle (1999), Sint Petrus in Boxmeer, Sint Pancratius in Tubbergen. Het zou interessant zijn om na te gaan hoeveel van deze andere 19 basilieken in Nederland in de nabije toekomst (een deel van) hun kerkelijke functie gaan verliezen.

BIJLAGE 12. LODEWIJK NAPOLEON, door de Gratie Gods en de Constitutie des Koningrijks KONING VAN HOLLAND, Connetable van Frankrijk. Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Te rekenen vanaf 1 Januari 1810, zal de groote kerk te Oldenzaal aan de Roomschgezinde gemeente worden afgestaan, na welken tijd daarin niet zal worden begraven, behoudens het recht der eigenaren van graven, om de grafsteenen te reclameeren.
Art. 2. De Roomschgezinden zullen aan onzen Minister van Eeredienst een ontwerp inzenden van hetgeen tot herstel en in orde brengen van voornoemde kerk benoodigd is.
Art. 3. De banken en verdere roerende goederen, die in de kerk zijn, blijven aan de Hervormden. De beide predikantswoningen worden het eigendom der Hervormden verklaard.
Art. 4. Ten gebruike der Hervormden zal eene nieuwe kerk worden gebouwd, waarvan het ontwerp met de opgave der kosten, voor 1 Mei a.s. aan onzen Minister van Eeredienst zal worden ingezonden.
Art. 5. De goederen behoorende tot de groote kerk te Oldenzaal, zullen naar evenredigheid van zielen tusschen de Hervormden en Roomschen worden verdeeld, uitgezonderd alle gelden, effecten of andere goederen, die aan de kerk zijn gelegateerd of vermaakt nadat de Hervormden in het bezit der kerk geweest zijn en die goederen zijn maakt door bijzondere personen van den Gereformeerden godsdienst.
Art. 6. Onze Minister van den Eeredienst is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Assen op 14 Maart 1809 en van onze regeering het vierde.
Lodewijk.

Het zal duidelijk zijn dat mijn handtekening mag worden toegevoegd aan de vele duizenden voor mij.

Joop Schunselaar - Oldenzaal

Kerk met een ziel
Mijn opa en oma moeten gewoon naar een leuke en mooie kerk met een ziel kunnen gaan en niet naar een doods gebouw zonder ziel. Waarom zou je überhaupt een parochie uit een kerk halen?

Margot W. Wiggers - Castricum

Bemoeizuchtig
De kerk is al eeuwenlang het spiritueel centrum van Twente. Het aantal actieve parochianen is misschien afgenomen, maar misschien komt dat ook door bemoeizuchtige kerkbesturen die bepaalden dat de exacte woonplaats determineert bij welke parochie men hoort. En er wonen niet genoeg mensen in het centrum van Oldenzaal. Alleen deze website toont al aan dat de Plechelmus parochie flink uitgebreid kan worden met actieve parochianen en dat er bovendien een enorme groep is die de basiliek en liturgie in deze basiliek, ook op andere wijze zou willen steunen. Omdat actieve liturgie in de basiliek heel belangrijk voor deze grote groep mensen. Naar mijn mening zou het bestuur van de Plechelmus parochie nu naar voren moeten treden en de parochie flink uitbreiden. Daarmee wordt de liturgie in de kerk ook op lange termijn gewaarborgd. En natuurlijk betekent dat dat andere parochies kleiner zullen worden en misschien wel opgeheven zouden moeten worden. Maar dat is dan het gevolg van de keuze van mensen in de gemeenschap en niet van een klein clubje wat het contact met die gemeenschap kennelijk heeft verloren. Sterkte met deze actie! Ik zou graag nog een keer een (deels latijnse) mis bijwonen, zoals ik vroeger deed vanuit het jongenskoor.

Matthijs Wiggers - Jakarta (Indonesië)

Godgeklaagd
Het is een schande wat hier gebeurt. Hoe krijgt men zo iets in het hoofd. En natuurlijk ontkennen. Ik heb het net zelf meegemaakt. De katholieke Michiel in Zwolle is 20 november j.l. gesloten. 800 jaar geschiedenis weggegooid, geleur met kerkschatten, ons schitterende Adamaorgel weg en zo ga je maar door. Wat hier gebeurt door het parochiebestuur klinkt mij heel bekend in de oren. Het is een schande wat er in katholiek Nederland aan de hand is. En dan is men ook nog verbaasd dat de kerken leeg raken. Iemand zei bij onze kersluiting: Gods wegen zijn onnaspeurlijk, maar de wegen van het bisdom zijn nog onnaspeurlijker. Het is godgeklaagd en vanuit het bisdom heb ik geen reacties gehoord. Als dat zo is dan is het nog idioter. Ik wens u veel sterkte in deze strijd. Als het doorgaat dan verliest Overijssel in korte tijd 2 hele oude parochies en verliest Oldenzaal ook (net als Zwolle) kerkelijk erfgoed wat ook zijn sporen zal nalaten in Oldenzaal zelf.

Els Vos - Zwolle

Grote triestheid
Voor mij, Haarlemse telg van een Oldenzaalse (en tukkerse) familie, waaronder een oom die koster in de Sint Plechelmus is geweest, is de basiliek een onuitwisbare herinnering uit de tijd dat ik, als kind, erin werd rondgeleid. De majestueuse, houten trappen en schavotten, helaas niet langer in oude glorie aanwezig, het carillon, het zijn allemaal herinneringen die onlosmakelijk verbonden zijn met de kerkelijke functie van de Sint Plechelmus. Het is niet alleen die kerkelijke functie, maar ook een zo markant deel van de plaatselijke en regionale geschiedenis die met een bestemmingswijziging geweld wordt aangedaan. De beslissing om de bestemming te wijzigen raakt dan ook niet alleen de kerk, maar een hele bevolking en een gedeelde beleving. Die gedachte alleen al stemt tot grote triestheid. Van een 2000 jaar oude geloofsgemeenschap mag iets meer respect worden verwacht dan nu wordt getoond voor de impact van een dergelijke beslissing. Het is zeker niet te laat om die terug te draaien.

Norbert Braakhuis, ambassadeur - Yaoundé (Kameroen)

Passie
Vorige week de Matthäus Passion voor het eerst hier gehoord. Was erg onder de indruk. In deze basiliek geen cultureel gedoe!!!!!!!

Elly Brink - Haaksbergen

Pijn in het hart
Hoe is het mogelijk? Hoe kan een Historisch gebouw en een niet uit te wissen religieus betekenisvol eeuwenoude kerk in het hart van Twenthe zomaar in onbruik geraken voor liturgische diensten, ook al is het kerkbezoek niet optmaal groot (of valt dat toch nog wel mee? ) Of moet het weer een paardenstal worden? O. Heilige Plechelmus, bid voor het behoud van onze eeuwenoude Plechelmusbasiliek!!!!! Als oud kapelaan krimt mijn hart ineen van pijn als in de Basiliek geen liturgische diensten meer gehouden zouden worden.

De heer L.J. Brummelaar - Heino

Minachting
Tegenwoordig mag je alles bespreekbaar maken, maar er zijn volgens mij grenzen. Zo'n heilig huisje is de St.-Plechelmusbasiliek, waarvan het voortbestaan tot voor kort als een vanzelfsprekendheid werd beschouwd. Nog geen honderd jaar geleden waren de katholieken van Oldenzaal blij, weer over hun oude kerk te mogen beschikken, thans willen hun kleinkinderen - althans een gedeelte daarvan - van het kerkgebouw af omdat het te weinig mensen meer trekt. Wat een minachting voor een eeuwenoude traditie in Oldenzaal! Moet het voortbestaan van een kerk altijd gerelateerd worden aan de functionaliteit? Moet een kerk steeds economisch worden uitgebaat? Maak er dan een bankgebouw van, en verander de naam van St.-Plechemusbasiliek in Rabobasiliek. Is men dan tevreden? Keer het tij, en laat niet alleen economische factoren een rol spelen bij de instandhouding van een kerkgebouw.

Zeno Kolks - Delden (OV)

Meer dan een gebouw
Als de Levende het huis niet wil bouwen, vergeefs zwoegen daaraan de bouwers; Wil de Levende de stad niet bewaken, vergeefs staat de wachter op wacht. Vergeefs is het dat gij vroeg opstaat, vergeefs dat ge pas laat u rust gunt. Ps. 127. Niet de stenen maken de Plechelmus tot wat hij is... een prachtig gebouw. Het is de ziel... de eeuwen dat mensen hun ziel en zaligheid er aan de Ene toevertrouwden en dat nog steeds doen, in gebed en devotie. Alleen zolang mensen God in deze ruimte toelaten, zal de Plechelmus een gebouw met een ziel blijven, waarin zang - ook van concerten - tot mooie hoogte stijgt, waarin mensen op verhaal komen, als voorbijganger, toerist, kerkganger, vreemdeling, allen zijn zij parochiaan, voor even of voor langere tijd. Hier ligt een thuis voor veel Oldenzalers. Behoud de kerk als kerk, die midden in de samenleving staat. Het een hoeft niet strijdig te zijn met het ander. Maak plaats voor Kunst, cultuur...in een ruimte die door de eeuwen en in de toekomst mensen tot inspiratie brengt. De Plechelmus is meer dan een gebouw. Het is een kerk, met een geloofsgemeenschap. Mag dat zo blijven??

Jacqueline Huizinga - Apeldoorn

Bundel parochies
Volkomen gebrek aan historisch besef. De aktie voor het behoud van de erediensten in de Plechelmusbasliek te Oldenzaal gelezen in de Volkskrant van 7 april j.l. Hoe komt het dekenaat in het genoemde rapport tot de onzalige conclusie om dit historisch Katolieke bouwwerk aan de eredienst te onttrekken. Veel meer voor de hand ligt, om de erediensten van de twee parochies H. Drievuldigheid en Antonius te bundelen in de Plechelmusbasiliek. Het vervoer van deze parochianen naar het centrum van de stad hoeft toch in deze tijd en de toekomstige tijd geen enkel probleem te zijn. Ik zou de parochianen van deze parochies willen oproepen om massal voor "Den Olen Griesen" te kiezen.

Drs Gerard Oude Essink - Rijswijk

Samenvoegen
Zo'n unieke, oude, eerbiedwaardige gebeds- en gedenkplaats als de St. Plechelmusbasiliek moet gerespecteerd en levend gehouden worden. Als er kerken samengevoegd moeten worden wegens teruglopend kerkbezoek, is dat begrijpelijk en onvermijdelijk. Maar dan moet niet de oudste en belangrijkste kerk van Oldenzaal en Twente opgeofferd worden. Het is logisch om hier dan de centrale parochiekerk van te maken. Erop vertrouwende dat wijsheid zal zegevieren.

Jos Korthout - Woudrichem

Symbool
De St.Plechelmusbasiliek moet zijn huidige functie behouden. Het is absoluut niet voor te stellen dat de allermooiste kerk en symbool van Oldenzaal door de eeuwen heen een andere bestemming zou krijgen.

José Foyer-Muller - St. Annaparochie

Getreuzel
Je zult wel zeggen wat moet iemand die zover er van af woont daar mee bemoeien. Elke kerk die gesloten wordt of dreigt te sluiten doet pijn. Waarom worden deze objecten gezien tegenwoordig als financieel plaatje. Waarom moet Onze Lieve Heer weer verkocht worden. Natuurlijk is er een gebrek aan priesters, maar ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die grotendeels het priesterwerk over kunnen nemen. Jammer dat er zo getreuzeld wordt door de huidige kerkleiders, en zij nauwelijks in bepaalde instemmingen toelaten, anders had het niet zover hoeven te komen. Zij zijn en blijven in mijn ogen de grote schuldigen. Wij gelovigen blijven teveel wachten wat hun beslissen. Dat is toch achteraf de fout geweest. Maar laten we hopen dat het gezond verstand zegeviert, en laat die harten opnieuw open gaan, zodat deze kerk open blijft.

De heer H.A.J. Kerkhoff - Grave

Bleekneusje
Ik maakte als kind de bevrijding mee in april 1945. Met mijn zusje werd ik liefdevol opgenomen in een gezin (de familie Adolfsen) in Zuid Berghuizen. Als Rotterdams bleekneusje danste ik in april met de Canadezen de Hoky Poky in een grote kring bij de Plechelmuskerk. Deze kerk is nooit meer uit mijn herinnering verdwenen. Hij hoort bij Oldenzaal maar niet alleen als monument maar ook als Godshuis. Oldenzalers wees wijs en gul en behoudt die kerk!!!

Co van Schaik - Rotterdam

Consequentie handtekening
Dat de Plechelmuskerk als centrale kerk van Oldenzaal e.o. gehandhaafd moet blijven is in hoofdzaak een financieel gegeven. Een handtekening voor de handhaving van de kerk is snel gezet. Moeten zij echter die zo spontaaan hun handtekening hebben gezet ook niet de financiële consequenties hiervoor nemen. Was het niet veel beter geweest dat bij de overhandiging van deze hand-tekeningen meteen een zak vol geld beschikbaar was geweest. Waarom moet de gemeenschap opdraaien voor de kosten van een bepaalde groep (spreekt hier alleen het getal of mag men verwachten dat zij er ook iets voor over hebben?)

De heer A.H. Oude Essink - Oldenzaal.

Intentie gesteund
Wij als parochiebestuur van de Onze Lieve Vrouwe kerk te Hengelo staan achter de intentie om de Plechelmus kerk voor de erediensten beschikbaar te houden.

Parochiebestuur Onze Lieve Vrouwe kerk Hengelo - Hengelo

Afblijven
Eeuwenoude riten mogen nooit aan getornd worden! De Plechelmusbasiliek is meer dan 1000 jaar geleden voor deze riten gebouwd: ondergetekende wil dan ook opmerken, af blijven met de "poten" !! Een gecombineerd gebruik van de Plechelmusbasiliek (muziek: instrumentale concerten, Passies, Oratoria ) en de functie als Parochie-kerk moet voor 100% gewaarborgd blijven. U veel succes en sterkte toewensend.

Marinus Hintzbergen, klarinettist par excellence - Oldenzaal

Met een omweg
Deze basiliek mag niet dicht! Het is zeker 40 jaar geleden dat ik voor het eerst in de Plechelmusbasiliek kwam. Het was stil in de kerk en de uitstraling van interieur van de kerk raakte me heel intens. Ik heb er heel lang gezeten, gebeden en gemediteerd. In die basiliek voelde ik God heel nabij. Later heb ik met enige regelmaat de Plechelmusbasiliek bezocht. Helaas is het vanuit de randstad wat ver, maar als ik naar het oosten ga, is het altijd met een omweg via de Plechelmus. Ik weet dat het moeilijk is om heden ten dage kerkgebouwen van een dergelijke omvang te onderhouden. Maar dit is een monument van geloof en een historisch monument. Open houden alstublieft! Wat weg is komt nooit meer terug.

Margot van den Broek - Gouda

Heerlijke en heilige tijd
Ik krijg elke dag een email van Katholiek Nederland. Ik volg met belangstelling de berichten over de St.Plechelmusbasiliek. Aanvankelijk hield ik mijn hart vast. 'Jongens, jongens', dacht ik, 'Zo'n eerbiedwaardige kerk; en die zou een andere bestemming krijgen!' Kijk, ik vind dat de St.Plechelmusbasiliek zo'n machtige toren heeft. Op en top Romaans, en die gaanderij in de zijbeuk. Dat komt nog uit de tijd dat theologie en mystiek nog niet van elkaar gescheiden waren. Heerlijke en heilige tijd. En, en dat zou ... Neen, neen, niet doen, niet doen. Gelukkig begint het de goeie kant op te draaien. Zoveel mooie reacties, daar kan het bisdom toch niet meer naast kijken. Ik duim voor het behoud. Ik woon in het kleinste Scheldedorpje van België, in Vlassenbroek. Wij hebben hier ook zo'n mooi kleinood van een kerkje uit de Middeleeuwen. Stel je voor dat dat van bestemming zou veranderen. Neen, neen, Plechelmus moet in Oldenzaal de belangrijkste kerk blijven. Oldenzaal, ook nog zo'n mooie oude naam. Ik hoop dat jullie het halen. Veel geluk!

Vic Gijsen - Dendermonde (België)

Zelfstandige Plechelmus-parochie
Geslaagd cum laude! Ja, de stichting is nu al geslaagd. Gefeliciteerd. Duizenden bezoekers en handtekeningen zeggen natuurlijk veel, maar niet alles. De manifestatie Passie voor de Plechelmus was indrukwekkend, de theoloog, de cabaretier, de zangers, allen gaven de demonstratie de nodige kleur. Het woord demonstratie is daarbij opzettelijk gekozen. Wat ik gemist heb is de schakel naar het spirituele. Er was applaus en dat mag, er was te weinig stilte en diepgang. Hopenlijk komt dat ook nog. Waar het overigens ook om gaat is de nuchtere realiteit. Hoe kunnen de kerk in stand houden voor waardige wekelijkse vieringen? Ook Plechelmus en alle geïnspireerden die na hem kwamen, zijn daar veelvuldig mee bezig geweest. De vieringen willen we in stand houden. Dat kan door deel te nemen aan die vieringen, door vraag en aanbod af te stemmen. Zondag was ik opnieuw in de kerk en maakte daar een intieme en kleinschalige Palmzondag woorddienst mee. Een 20 tal jonge kinderen met hun ouders en belangstellenden werd een prima viering voorgeschoteld door de vrijwilligers die deze kerk zo node ontbeert. Het is kwalijk te moeten horen hoeveel moeite de vrijwilligers moeten doen mandaat en medewerking voor zo'n viering te krijgen. Na de stichting, na de beroemdheden en de media wil de Plechelmusparochie natuurlijk verder. Dat kan bijvoorbeeld door ons met zijn allen op basis van keuzevrijheid aan te melden voor een zelfstandige Plechelmusparochie. De keuze is aan ons. Niet alleen parochiaan worden, maar ook de handen uit de mouwen steken is daarbij een eerste voorwaarde. Bij deze meld ik mij al parochiaan van de Plechelmus. De kerkbijdrage mag vanaf 2007 bij mij geïnd worden op voorwaarde dat we een zelfstandige Plechelmusparochie hebben. De komende Pasen zal ik als vrijwilliger deelnemen aan de vieringen. Geloven doe je met hart en ziel, maar ook met je handen!!

Jan Wegdam - Oldenzaal

Allerlaatste
Dit jaar bestaat Borne 800 jaar en ik heb het boek ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan met veel plezier mogen schrijven. 'De Hof Borne - 800 jaar kerk, dorp en hof te Borne', waarvan in mei a.s. de presentatie zal plaatsvinden. In dat kader heb ik een studie gemaakt naar de 10 kapittelkerken die het Aartsbisdom Utrecht rijk is geweest: vijf in Utrecht: Domkapittel, St. Pieter, St. Jan, St. Marie en Oud Munster; verder één in Tiel, één in Emmerik, de St. Clemens in Steenwijk, de St. Lebuïnus in Deventer en de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal. Op één na zijn al deze kerken ofwel afgebroken, ofwel in gebruik voor de Protestantse eredienst, ofwel in gebruik voor sociaal-economische doelen. Het best kan ik mijn gevoelens t.a.v. de Plechelmus verwoorden door een citaat uit de laatste alinea van de verantwoording van het bovengenoemde boek: 'De actualiteit toont een voorbeeld van gebrek aan kennis over geestelijke en cultuurhistorische waarden. Van de tien kapittelkerken die het Aartsbisdom Utrecht rijk is geweest, is er thans nog maar één in gebruik voor de katholieke eredienst, namelijk de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal. Bij de huidige golf van sluiting, afbraak en privatisering zou de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal de allerlaatste moeten zijn die aan de katholieke eredienst onttrokken wordt.'

Henk Woolderink - Borne

Centrale rol
Graag willen wij reageren op het artikel in de Volkskrant van vrijdag 7 april: "Actie voor Oldenzaals robuuste plompe basiliek". In een woord schandalig dat men van deze eeuwenoude prachtige St. Plechelmusbasiliek een multifunctioneel centrum wil maken. Oldenzaal is de stad waar wij onze jeugd doorbrachten. Een jeugd waarin de markt met de Plechelmuskerk een centrale rol speelde. Hier speelden we verstoppertje, deden we eindeloze kunstjes op de stangen van de veemarkt en klommen we duizenden keren op de dikke zwerfkei die indertijd nog op de grote markt stond. En altijd was daar de Plechelmus met het geluid van de klokken die ons eraan deed herinneren dat het tijd was om naar huis te gaan. Zondags gingen we er naar de mis waar indertijd (vijftiger jaren)nog een zoeaaf rondliep met een sjerp: "Orde in Gods huis". Twee weken geleden waren wij in Oldenzaal met voor een "sentimental journey". Van verre zagen we al ons symbool van Oldenzaal: de Plechelmuskerk met zijn kenmerkende toren. Rondlopend in Oldenzaal genoten we van al onze jeugdherinneringen. Natuurlijk is er veel veranderd, de tijd staat niet stil, maar er was ook nog veel uit onze jeugd: ons oude huis, de straten er omheen, onze oude school (prachtig gerestaureerd en waarvan het hoofd der school ons een enthousiaste rondleiding gaf), de Engelse tuin, het kapelletje maar bovenal de schitterende St. Plechelmus. Jammer genoeg was de kerk gesloten en konden we alleen maar door de glazen ramen in het voorportaal kijken. Voor ons onbegrijpelijk dat men de eeuwenlange functie van deze basiliek niet in ere laat: een plaats van gebed, van bezinning en van geestelijke rust.

Joke en Nanny van Dorsten - Stein

Ongerust
Ondanks de uitermate begrijpelijke en ook noodzakelijke reorganisatie van de parochies in alle bisdommen van Nederland door de grote veranderingen in het feitelijk kerkelijke leven, maak ik mij ook wel ongerust over de berichten rond de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Juist in een land waarin we zo weinig zorgvuldig omgaan met ons geestelijk erfgoed, lijkt het me van groot belang een zo historisch monument voor de aartsdiocesane en locale geloofsgemeenschap te behouden. Dit kan alleen wanneer de basiliek ook echt als kerk wordt gebruikt. Het feit dat deze kerk terecht een basiliek is, maakt ook wel dat het niet als een 'gewone' binnenstadskerk kan worden beschouwd. Overigens, aan een basiliek worden ook bepaalde eisen gesteld door de Kerk. Daar hoort zeker bij dat de Kerk als liturgische ruimte blijft functioneren. Dit alles overigens geschreven 'salve reverentia'.

De heer R.G.A. Kurvers - Den Haag

Onverdeelde steun
Deze Basiliek dient een heilige plaats te blijven. Als overtuigd Rooms-Katholiek gaat het mij zeer aan het hart dat deze parochiekerk (ook) dreigt te verdwijnen. Herman Finkers heeft mijn onverdeelde steun bij zijn strijd ter behoud van dit bijzondere bedehuis in Oldenzaal.

Mevrouw M.A. van Santen - Rhenen

Hemd
Door de kerk te sluiten zet men alle gelovigen in het hemd, het dekenaat moet zich schamen.

De heer R.M.A. Dijkmans - Stad Delden

Hele familie
De uitzending van Herman Finkers heb ik met plezier gezien en ik ben geschrokken over het feit dat deze kerk een ander doel zal krijgen. Zelf ben ik 73 jaar geleden in deze kerk gedoopt, waar ik natuurlijk niets van af weet. Maar toch geeft het mij altijd een goed gevoel als ik iets over deze kerk hoor. Mijn hele familie woont of woonde in Twente en bij Twente hoort ook Oldenzaal en de Plechelmuskerk voor mij. In de laatste 30 jaren is er in Nederland al zoveel mooie dingen opgeruimd. Nederland moet eens leren zuinig met zijn mooie gebouwen en geschiedenis om te gaan. Ik hoop dat deze actie een goed eind zal krijgen.

Ceciel Diebels-Wernink - Leidschendam

Laatste bastion
Eeuwenlang heeft de Plechelmus als middelpunt gediend voor de gelovigen uit het twentse land. Te voet, of met paard en wagen kwam men toen uit de wijde omgeving om zondags de mis bij te wonen, te trouwen of te dopen. Ook nu in deze hectische en moderne wereld is het in de basiliek alsof je teruggevoerd wordt naar het verre verleden. Deze gewijde plek is een van de zeer weinige plaatsen waar je gevrijwaard bent van de indringende invloeden van deze moderne tijd. Als dit laatste bastion ook opgeofferd wordt wat blijft er dan nog over? Laat men die fout nooit maken, de Plechelmus moet in zijn huidige functie blijven bestaan voor gelovigen en niet gelovigen en voor de toekomstige generaties.

Jan van Agen - Oldenzaal

Niet alledaags
De beste manier om een kerk in stand te houden, is ze gebruiken. De parochie en de rest van de gemeenschap zal haar stem moeten laten horen en ook financieel bij moeten dragen als men wil dat de basiliek als gebedshuis behouden blijft. Ik heb alle waardering voor Herman Finkers dat hij zich inzet voor het hierboven geformuleerde doel. Dit is niet alledaags voor een cabaretier. Succes!

De heer P.F.W.H. Everaers - Ter Hole

Verbannen
Als Tukker (gin sön fan Plechelmus, moar liek as Finkers sön fan Sint Joris in Almelo en 'Heimatvertriebene' om den brode) heb ik hier in Gouda met verbijstering kennis genomen van de plannen om de Oldenzaalse Plechelmus te ontheiligen. Graag maak ik u deelgenoot van een vergelijkbare desastreuze keuze die hier al in de jaren 70 is gemaakt. Toen werd besloten de enige r.k. parochiekerk in de binnenstad af te stoten en voor 1 gulden te verkopen aan de evangeliezwendelaar Johan Maasbacht. Alle parochianen werden verbannen naar sfeerloze kerkschuren in de buitenwijken. Een massale leegloop was het gevolg. De hervormden kozen voor een omgekeerde beweging en concentreerden zich in een bloeiende gemeente in eeuwenoude Sint Janskerk. Ik hoop dan ook oprecht dat de Oldenzaalse katholieken het niet in hun bolle Boeskoolhersens halen de oeroude Plechelmus af te stoten. Dat is niet alleen een Oldenzaals belang, maar in het belang van alle katholieken boven de rivieren. Vosmeer en Rovenius zullen zich in hun graf omdraaien want nergens anders dan in Oldenzaal begon hun contra-reformatorische victorie!

Paul Abels, kerkhistoricus - Gouda

Allure
In 1947 geboren in Oldenzaal en gedoopt in de St. Plechelmuskerk, draag ik sedertdien de doopnamen Ireneus, PLECHELMUS, Maria. Al woon ik al bijna 40 jaar buiten Oldenzaal, ik ben Oldenzaal niet vergeten. De St. Plechelmus IS Oldenzaal. Ik ken niet één boek over de stad dat niet tenminste één foto van deze kerk bevat - doorgaans op de omslag. De St. Plechelmus is bovendien niet de centrumkerk maar de enige kerk in het centrum van de stad. De Antoniuskerk ligt ver buiten het stadscentrum en zij die denken dat de afstand slechts 500 m bedraagt zouden dat eens moeten meten. Maar afgezien daarvan is er in de hele stad niet één kerk met zelfs maar een schijn van de allure die de Plechelmus bezit. Geen van de andere kerken heeft enige betekenis, kerkelijk noch historisch, laat staan bouwkundig. Niet alleen zou de Plechelmuskerk dé stadkerk van Oldenzaal moeten zijn, - in feite is ze dat al sinds (mijn) mensenheugenis - maar bovendien zou overwogen moeten worden om het dekenaat te langen leste weer terug te brengen naar waar het feitelijk thuishoort: de Plechelmus. Tenslotte vond ik het heel leuk om te lezen dat n.b. Dhr. Bartelink - mijn eertijdse leraar klassieke talen van het Carmellyceum en organist van het koor van de basiliek (waar ook ik jaren deel van heb uitgemaakt) - lid is van het comité van aanbeveling. Ik wens hem een nog hogere leeftijd en veel gezondheid en geluk.

De heer I.P.M. Holtel - Ede

Hoe God verdween
Hartverwarmend dat zoveel mensen protesteren tegen het advies om de Oldenzaalse Plechelmusbasiliek alleen nog een pro-forma kerkelijke functie te geven en voor de rest andere dingen in dit bijzondere gebouw te doen. Ieder mens heeft dingen nodig waaraan hij of zij zich kan optrekken, dingen die groter, schoner, dieper zijn dan het gewone menselijke. Als men de eeuwenoude Plechelmus berooft van zijn godsverbondenheid dan berooft men het gebouw van zijn functie. Geen andere inzet kan ooit die leemte opvullen. Misschien kan alleen schrijver Geert Mak er nog wat mee als titel voor een nieuw boek: Hoe God verdween uit Oldenzaal...

Dirk Verloop - Deventer

Groet
Zoals u kunt lezen ben ik naar de Plechelmus genoemd. De kerk heeft voor mij iets. Ik woon zelf in de Thij maar 1 of 2 keer per week ga ik naar de stad en dan fiets ik altijd langs de kerk. Ik groet het beeld dan en dan is mijn dag weer goed. Ik kan me niet voorstellen dat er in de Plechelmus een (rock) concert zou worden gehouden. Ik snap de mensen niet die van deze kerk iets anders willen maken dan een parochiekerk. Als je van Hengelo af komt dan zie je de kerk al van verre. Het moet DE kerk van Oldenzaal blijven.

Karin Hermine Plechelma Maria Smudde - Oldenzaal

Taak dekenaat
Het is te dol om los te lopen dat het dekenaat Twente, er ook maar aan durft te denken om de Plechelmusbaseliek te ontheffen van zijn huidige funktie. Laat het dekenaat er eens eerst voor zorgen dat er een grotere binding komt tussen kerkgemeenschap en gelovigen, dan hoeft het dekenaat ook geen slopersbeslissingen te nemen, zoals ze dat nu kennelijk moeten doen.

De heer A.B.P.M. Visscher - Oldenzaal

Kerkgevoel
Natuurlijk moet deze basiliek worden gebruikt als parochiekerk. Als ze dan toch kerken willen sluiten, dan doen ze dat maar met die moderne gedrochten die ze in de jaren 60 hebben gebouwd. Zelf zing ik in drie koren waarvan twee kerkkoren. Mijn voorkeur gaat dan wel uit naar de oude kerk. Het geeft je meer een kerkgevoel. Dat vind ik dus ook van de Plechelmus, als je binnenloopt dan adem je gelijk de sfeer in van vroeger toen alles nog heel plechtig was.

Annita Givens-Jonkman - Losser

Groen en geel
Het is niet te geloven dat de St. Plechelmusbasiliek niet meer als centrale parochiekerk voor Oldenzaal zou functioneren. Als oud-Oldenzaler erger ik me groen en geel aan het absurde idee dat om economische redenen deze basiliek, als eminente vertegenwoordiger van het katholicisme in Twente niet meer als zodanig wordt erkend en gewaardeerd. Hulde aan het initiatief van de stichting!!

Jan van Benthem - Lobith

Pronkstuk
Ik ben oud Oldenzaler en woedend en verbaasd tegelijk. Oldenzaal was een vestingstad met dubbele grachten en dubbele muren. In de zestiger jaren wordt het laatste stuk muur verwijderd. Een hele oude pittoreske wijk wordt opgeofferd aan het stadhuis (ze waren er nog trots op ook). In de 70-er jaren verdwijnt weer een deel van de oude binnenstad voor een winkelcentrum, de Vijfhoek. Hotel de Gouden Leeuw moest het veld ruimen. Als internationaal tot het inzicht wordt gekomen dat supermarkten op industrieterreinen horen, wordt in Oldenzaal in de binnenstad weer een betonnen winkelcentum met parkeergarage en supermarkten ten koste van een pittoresk straatje neergezet, de Driehoek. Je vraagt je af hoe deze besluitvorming tot stand heeft kunnen komen. Er wordt nog even doorgegaan, nu wordt zelfs "Het pronkstuk van het Oosten" de Plechelmus aangevallen. Oldenzaal is al vanaf de middeleeuwen (HET BEGIN) historisch van belang omdat het "het religieuze centrum van het oosten" was en dat wordt nu nauwelijks onderbouwd even veranderd? Waar zijn ze dit maal letterlijk in "Gods naam" mee bezig. Als mij werd verteld dat een groep bestuurders structureel bezig zou zijn Oldenzaal in vijftig jaar volledig te vernielen zou ik het geloven (VAN HET EINDE).

Paul Kamphuis - Kortenhoef

Nuttigheidsdenken
Hoe is het mogelijk dat serieus overwogen wordt de St.Plechelmusbasiliek te seculariseren? Blijkbaar raken zelfs parochiebesturen blind voor wezenlijke spiritualiteit onder invloed van het materialistische nuttigheidsdenken. Alsof de kracht van een gewijde plaats waar al 1052 jaar (en wellicht nog veel langer) mensen zich verbonden hebben geweten met God er niet toe doet. Achteloos omgaan met het spirituele erfgoed in een tijd waarin enerzijds oude waarden lijken te verdwijnen maar tegelijk een besef ontstaat dat er meer is dan het materiële, leidt tot ramzalige verliezen. Of je nu katholiek bent of van een andere religie, de St.Plechelmusbasiliek is een plek waar de verbinding met God (of welke naam je ook wilt gebruiken) en met al die mensen die hier gebeden hebben, goed voelbaar is. Daarom vind ik dat de St.Plechelmus niet ontwijd mag worden, maar religieus centrum van Oldenzaal moet blijven. Als katholieke parochiekerk gaat dat vanzelfsprekend. Uitbreiding met andere religieuze functies (in het kader van de oecumene bijvoorbeeld) lijkt me prima, een orgelconcert of koorconcert is m.i. niet in strijd met de aard van de plek (muziek verbindt mensen ook met God!), maar de St.Plechelmusbasiliek mag niet verworden tot een gebouw voor algemene doelen.

Ernic Kamerich - Nijmegen

Handtekening gezet
Als oud-Oldenzaler, ik heb er mijn jeugd doorgebracht, heb ik veel bewondering voor uw initiatief. Ik heb mij verdiept in de geschiedenis van Oldenzaal en van de Plechelmuskerk. Uiteraard ben ik zaterdag jl. naar Oldenzaal getogen om mijn handtekening te zetten in de kerk. Wat ik daar aantrof was overweldigend en ontroerend. Bij het Salve Regina kon de tranen niet onderdrukken. Ik ben van mening dat de Plechelmuskerk het laatste bolwerk van katholiek Twente moet blijven.

Wim Weustink - Almelo

Onaantastbaar
Ik ben van mening dat alle Kathedralen en Basilieken in Nederland de status 'ONAANTASTBAAR' moeten krijgen. Al deze gebouwen hebben om uiteenlopende redenen hun sporen voor Rooms-Katholiek Nederland verdiend en hebben niet voor niets deze bijzondere onderscheiding van het Vaticaan ontvangen!

De heer P.A. Haars - Houten

Niet wegjagen
Jazeker!!!! De St. Plechelmusbasiliek moet DE centrale parochiekerk van Oldenzaal blijven. Een andere bestemming als deze is in mijn ogen het verkwanselen van een godsdienstig en historisch erfgoed. Godsdienstig omdat het een huis van God is, een huis waar je thuis kunt komen. Als 'Sodom en Gomorra' er gaan regeren dan is de rust en sereniteit zoek. Historisch omdat de religieuze functie, die zal verdwijnen bij de nieuwe bestemming, onlosmakelijk verbonden is met dit monument. Het is zowaar de moederkerk van alle Plechelmuskerken in deze regio. Mijn vader, Johan Kamphuis, mede-oprichter van het Promotiecomité St. Plechelmusbasiliek, zal zich omdraaien in zijn graf (om nog maar niet te spreken van St. Plechelmus). Ik vind het onbegrijpelijk dat het bestuur van een kerk als deze haar parochianen wegjaagd om economische redenen. Veel, zeer vele mensen hebben hun weg gevonden in en naar de basiliek en velen zullen deze weg in de toekomst ook nog vinden. Dat moet gerespecteerd worden. Ik zal bidden om wijsheid.

Selma Kamphuis - Hengelo

Aanvoelen
Zo'n brok geschiedenis waar eeuwenlang lief en leed gedeeld en gevierd zijn, moet behouden blijven - dat moet je aanvoelen of je nu gelovig bent of niet.

Ivo Bouwmans - Delft

Waarom geen andere evenementen?
Ik ben een geboren en getogen Oldenzaler, en woonde op een steenworp afstand van de Plechelmus. Net als vele anderen heb ik in de Plechelmus mijn eerste communie gedaan en ben ik er gevormd. Ik was lid van het kinderkoor en heb vele malen een gedicht of lezing gelezen in de gezinsmis. Deze religieuze opvoeding heeft vruchten afgeworpen. Ik ben theologie gaan studeren en werk nu als studentenpastor in Utrecht. Met mijn collega-studentenpastores ga ik voor in een monumentale kerk in hartje Utrecht. In tegenstelling tot de Plechelmus zit die kerk elke zondagochtend vol, met jonge mensen. Door de week wordt de kerk verhuurd voor culturele en andere evenementen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de liturgische functie van de kerk kan worden behouden. Twee professionele kosters exploiteren de kerk en zorgen ervoor dat het geheel economisch rendabel is. De beslissing om de Plechelmus voor liturgische vieringen te sluiten is een logisch gevolg van de geringe kerkgang van de katholieken in Oldenzaal; als die kerk iedere zondag bomvol zou zitten haalde niemand het in zijn hoofd om hem te sluiten. Als liturgische ruimte is de Antonius bovendien veel geschikter. Er is niks mis met sherry en koffie achterin de kerk. Als goede katholieken weten wij dat het leven gevierd moet worden. Kerk heeft naast een religieuze ook een sociale functie. Ik kan me niet voorstellen dat God daar bezwaar tegen zou hebben; integendeel! Ik wil al die emotionele Oldenzalers uitnodigen eens bij ons langs te komen op zondagochtend. Wij houden dan een stemmige liturgische viering, met mooie muziek en aandacht voor de vele kinderen in de kerk. Na afloop wordt er gezellig koffiegedronken in de kerk, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en na kunnen praten. Er staat een stand van de wereldwinkel in de kerk en eens per maand een tafel van de Amnesty-werkgroep. Zo laten wij als gemeenschap zien dan wij de daden kunnen voegen bij de woorden. De volgende dag kan er dan een congres in de kerk zijn, of een evenement van de Universiteit, of een lezing of concert... daar heeft helemaal niemand last van, en Onze Lieve Heer al helemaal niet.

Marieke Milder - Utrecht

Pijnlijk
Beste Herman Finkers! Allereerst: van harte mijn steun voor het behoud van de Plechelmus. Als predikant van de rechtstreekse "dochter" van de Plechelmus, de Oude Blasius in Delden kan ik alleen maar instemmen met een actie die dit kerkelijk hart van Twente niet aan de liturgie wil onttrekken. Pijnlijk werd ik getroffen door een opmerking in de Volkskrant (07042006): "Met het logisch redeneren van het protestantisme heeft hij niks" Ook binnen het protestantisme zijn mensen te vinden die zich inzetten voor het behoud van plaatsen waar al "vanaf de 8ste eeuw" gebeden wordt. Mensen die gevoel hebben voor het eigene van oeroude gebedsplaatsen - zoals de protestantse gemeente van Delden in het brede kader van de oecumene. Pas op voor grote algemeenheden over "het" protestantisme. Ook hier wordt het aloude credo van de kerk der eeuwen beleden en beleefd. Heel veel succes met deze geïnspireerde actie.

De heer Ds. F.A. Wiersma M.A. - Delden

Geen marktplaats
Denk je aan Katholiek Twente dan denk je aan de Plechelmus in Oldenzaal. De machtige kerk die hoog en trots uittorent boven het lieflijke landschap. De eeuwenoude basiliek mag absoluut niet verloren gaan voor de reguliere eredienst. Het mag niet zo ver komen dat Jezus zelf naar Oldenzaal moet komen om de handelaren en geldwisselaars uit de kerk weg te jagen omdat deze er een markt van maakten in plaats van een huis van God. Het initiatief van Herman Finkers en anderen om de basiliek als parochiekerk in stand te houden, verdient aller steun dus zeker ook de mijne.

Joop Korf - Odorheiu Secuiesc (Roemenië)

Alleen erediensten
De kerk is bedoeld voor de erediensten. Cultuur hoort thuis in de schouwburg.

Gerdy Hek - Borne

Inzet voor parochie
Historisch moet deze kerk blijven. Dat is ook niet het probleem. Hij zal niet afgebroken worden. Er ligt te veel emotie en spiritualiteit in deze eeuwenoude kerk. Een ander punt blijft natuurlijk wel dat een parochie een gemeenschap is die door mensen gedragen wordt. Zoals zo vaak het geval is laten parochianen het afweten om vrijwilligerswerk te doen in kerk. En dat is niet vrijblijvend. Het zou me niet verbazen dat deze kerk in de binnenstad te kampen heeft met dit probleem. Ik zou graag een overzicht zien op deze website van hoeveel mensen uit enerzijds de vroegere Plechelmus- en vroegere Antoniusparochie nu deel uit maken van de verschillende liturgische, diakonale en catechetische werkgroepen. Het zou me niet verbazen dat het in het voordeel van de Antonius uitvalt. Kortom zijn de mensen die tot deze parochie horen nu ook bereid hieraan hun bijdrage te leveren. En niet door massaal af te komen op een zaterdag-activiteit en weer overgaan tot de orde van de dag met de gedachte "voor het behoud van de Plechelmus hebben we toch een groep." Nee, die groep moet u zijn!!!! U moet zich daadwerkelijk inzetten voor uw parochie en niet laten meeslepen door emotie.

Herman Brake - Almelo

Jong en inspirerend
Het is indrukwekkend hoe de mensen opstaan om zich in te zetten voor het behoud van de eredienst in de Plechelmusbasiliek. Ik sluit me hier van harte bij aan. Grote waardering heb ik voor Herman Finkers en de mensen die hebben bijgedragen aan de KRO-uitzending Kruispunt, top! Dit doet je wat, wat een bezieling! Je gelooft je eigen ogen niet als je leest wat de onafhankelijke commissie adviseert. Gelukkig laten de mensen met meer wijsheid en diepgeworteld gevoel zich nu horen en zien. Alle lof voor de persoonlijke initiatieven en de professionele aanpak van de stichting. Sint Plechelmus 1052 jaar jong en inspirerend!!!

Gerrit Tijman op Smeijers - Oldenzaal

Basiliek
Gisteren, donderdag 6 april 2006, was ik in de Westerkerk om de Mattheüs Passion te beluisteren. Bij de uitvoerende musici werd het Stadsjongenskoor Basiliek Oldenzaal genoemd. Het eerste wat ik dacht was: 'Is er in Oldenzaal dan een basiliek? Dat wist ik niet. Daar moet ik dan maar eens naartoe om die basiliek te bewonderen.' Nu kijk ik vanaochtend op internet naar de kranten en het eerste wat ik zie staan is: 'Herman Finkers op de bres voor basiliek Oldenzaal.'! De basiliek blijkt de Sint Plechelmusbasiliek te zijn. Even dacht ik: 'Ze zullen die basiliek toch niet gaan slopen!'. Nee, gelukkig niet. Op het plaatje van de Stichting lijkt het mij een heel mooie basiliek. Ik ga dan ook beslist een keer kijken binnenkort. Maar de vraag was of de St. Plechelmusbasiliek als centrale parochiekerk van Oldenzaal moet blijven? Dat weet ik niet, want ik ben geen gelovige (maar mijn wortels liggen wel in het katholieke geloof). Dus het antwoord op die vraag laat ik graag aan anderen over. Voor mij is het in ieder geval van belang dat zo'n basiliek, ook voor toekomstige generaties, behouden blijft en behalve van buiten ook van binnen te bezichtigen is. En ik kan mij goed voorstellen dat een levendige parochiekerk daartoe bijdraagt. Of dat ook een reële mogelijkheid is, kan ik niet beoordelen, maar het staat (daarnaast) een museale en cultureel-maatschappelijke functie niet in de weg, lijkt mij.

Mevrouw T. Brouwer - Amsterdam

Unieke plek
Er zijn inderdaad meerdere argumenten om de basiliek te behouden. Zonder de basiliek mist de stad het centrale punt waar omheen het gebouwd is. Van oudsher waren mensen zich inderdaad bewust van heilige plekken, daar waar meerdere krachtlijnen elkaar sterk kruisten. Later werden deze plaatsen "ingepikt" door de katholieke kerk. Ook het door Finkers genoemde feit dat de basiliek de enige is in zijn soort (middeleeuws en nog katholiek) boven de rivieren, is iets waar de stad trots op zou mogen/moeten zijn. En deze trots zover deze unieke plek zou het stadsbestuur naar buiten moeten uitstralen.

Mevrouw A.M.M. Barten - Nijmegen

Geen statusverandering
Kort maar krachtig. Handen af van de Plechelmus. Onvoorstelbaar dat men er überhaupt over spreekt cq nadenkt dat hij mogelijk een andere functie krijgt dan de huidige. Los van het feit dat veel te veel reageerders de kerk zelden bezoekt moet het veranderen van zijn status gewoon onbespreekbaar zijn.

Jan Rödel - Oldenzaal

Ongelovig
De waarheid is, dat ik nimmer in Oldenzaal ben geweest. Nu is het artikel van en over Herman Finkers lees. En natuurlijk ook de situatie van de kerk betreffende. Ik voel me hierdoor geraakt. Zelf ben ik een redelijk ongelovige "hond".De vergelijking van een kerk met "een steen in een rimpeloze vijver" en het gevoel van devotie is voor mij zeer herkenbaar. Ook de troost die een kerk mij kan geven door een kort verblijf en inkeer in mijzelf. In mijn beleving spreek ik over de kerk "Maria van Altijddurende Bijstand" (Koepelkerk) in Bussum en daarom pleit ik ook voor het behoud van deze - voor mij - heilige plaatsen.

Frans Timmer - Bussum

Fundament
Stel u voor, dat ze in Maastricht besluiten de Mariabasiliek of St. Servaesbasiliek te sluiten omdat de kosten van onderhoud de pan uit rijzen, en dat alleen culturele, maatschappelijke en museale functies nog in het gebouw kunnen, gesponsord door Japan of Talpa. Of dat het kerkbestuur van Rome beslist dat de St. Pieterbasiliek gesloten moet worden, om soortgelijke drogredenen, wat God verhoede. De wereld zou terecht te klein zijn. Dat zou zonder meer leiden tot een nog grotere leegloop der kerken, omdat het (oudere?) kerkvolk zich dan helemaal verraden voelt door hun zogenaamde leiders. Dus binnenstadsbobo's: gebruik uw verstand. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het christendom is een historische godsdienst, men kwam van oudsher bijeen op de graven der martelaren, later de belijders. Daar ontstonden kerken. De kernen van die godsdienst moeten behouden blijven. De oudste kerken horen daarbij. Koste wat kost. Zij behoren tot ons christelijk cultuurgoed. Het zijn de fundamenten van onze christelijke beschaving. Als je een gebouw zijn fundament ontneemt, stort het in. Dat geldt ook voor een geestelijk bouwwerk. Moet straks onverhoopt de geseculariseerde Plechelmus ook hals over kop omgebouwd worden van tentoonstellingszaal tot huwelijksruimte voor een society huwelijk, zoals van tijd tot tijd in die van ons katholieken eertijds gestolen Nieuwe Kerk van Amsterdam? De Plechelmus als zoveelste kerk, geofferd aan de mammon van het neo-liberale denken, dat suggereert zogenaamd recht door zee te zijn, maar in feite liegt en bedriegt. Straks komt Hij terug die het tempelplein zuiverde van de geldwisselaars, die voorlopers van de naar opties graaiende bankgoeroes van onze tijd. Hoe zal Hij oordelen over Oldenzaals kerkbestuur?

De heer J. Verhoeven - Deurne

Instemming
Ik ken de St. Plechelmusbasiliek niet persoonlijk. Ook ben ik niet Rooms-Katholiek, maar Oud-Katholiek. Desondanks stem ik van harte in met het behoud van de Basiliek in zijn huidige functie. Het zou werkelijk van geen verstand getuigen om deze prachtige kerk (ik heb natuurlijk wel de plaatjes bekeken) met zijn rijke historie haar functie te ontnemen. Een uitstekend initiatief om desnoods tot in Rome toe te pleiten voor deze goede zaak. Sanctus Plechelmus, ora pro nobis. Veel succes gewenst!

De heer Dr. D. van Kampen - Landsmeer

Eerder ontvangen reacties

 • Pagina 2

 • Pagina 3

 • Pagina 4

 • Pagina 5

 • Pagina 6

 • Pagina 7

 • Pagina 8

 • Pagina 9

 • Pagina 10

 • Pagina 11

 • Pagina 12