Eerder ontvangen reacties - pagina 10

Ontroering en troost
Aanvankelijk dacht ik ook: het zullen wel financiële redenen zijn om voor de Antonius te kiezen ipv de Plechelmus, maar dat is dus niet zo. De Antonius vergt meer aan onderhoud dan de basiliek. Er is bij de beleidsmakers en -adviseerders een niet na te volgen afkeer te bespeuren van dat wat alle mensen op deze site juist ontroering en troost biedt.

Herman Finkers - Beuningen (OV)

Spiritualiteit brengt geen geld op
Nooit zal ik, op mijn zoektocht door Oldenzaal, de kerkdienst in de Plechelmus vergeten. Een gebouw vol kerkgangers en een man met een hellebaard. Ik was zeer verrast een gevulde kerk aan te treffen. Ik weet van mijn vader, die in Limburg woont, dat daar geen mens meer naar de kerk gaat. In Oldenzaal, dacht ik, heb je nog katholieken. Is dat zo snel veranderd? Of is het dat de kerkgangers in de Plechelmus zoals alles in Oldenzaal moeten buigen voor de ondernemersgeest. Ik geef het je op een briefje dat binnen no-time de hoogste bieder de dienst uitmaakt want zo gaat dat nou eenmaal. Ik zal dus niet verbaasd zijn als Talpa de kerk huurt voor een showballet, Geert Wilders er zijn partijprogramma komt verdedigen of er een tentoonstelling komt van martelwerktuigen uit de Middeleeuwen. Allemaal zeer cultureel, maatschappelijk en museaal.

Threes Anna - Amsterdam

Elke vrijdagmorgen
Ik zou het verschrikkelijk vinden als de Plechelmus geen kerk meer zou zijn. Ik ben tachtig en voor mij is dit onbegrijpelijk. Elke vrijdagmorgen ga ik naar de mis, naar een andere kerk ga ik niet.

Mevrouw A. Koszowski - Oldenzaal

Retorisch
De gestelde vraag is een retorische vraag. Zelfs als de vraag als een open vraag gelezen wordt is het antwoord bevestigend. Weliswaar neemt ontkerkeling toe, maar de toenemende behoefte aan persoonlijke religieuze bezinning, de groei van diverse vormen van pelgrimages en een tijd van toenemende individualisering en vereenzaming zijn meer dan voldoende redenen een centraal punt te behouden waar de kerk als instituut de ruimte (letterlijk en figuurlijk) biedt om tijd te nemen en te krijgen om tot bezinning te komen. Dat kan alleen als de ruimte "heilig" blijft, dat wil zeggen: afgezonderd is van de gewone dagelijkse gang van zaken. Dan is er slechts een conclusie mogelijk: behoud het goede en laat de commercialisering letterlijk buiten de deur.

De heer G.C. Vergeer - Enschede

Voorspreker
Als parochiepriester weet ik hoe belangrijk het is om Gods Huis open te stellen (en te houden) voor het volk van God onderweg.In een gebedshuis waar al zoveel eeuwen gebeden zijn uitgesproken en waar de geur van heiligheid voelbaar aanwezig is, moeten we er alle op alles voor zetten om dit ook voor de komende generaties te bewaren. Ik bid met u mee dat er zegen moge rusten op uw acties om de basiliek te behouden voor de eredienst, daar waar het gebouw voor bedoeld is, en ook dat er voldoende mensen zijn die het parochieleven mee helpen dragen, ondersteunen en voortzetten, zowel spiritueel als ook materieel en financieel. Moge de heilige Plechelmus ons daar een voorspreker bij zijn. Gods Zegenwens!

Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA - Berkel en Rodenriijs

Indrukwekkend
Geweldig was de uitzending van Kruispunt met Herman Finkers. Zeker nu het zoveel emoties uit het hele land losmaakt! Het zou een schande zijn als de eucharistievieringen zouden verdwijnen in deze indrukwekkende basiliek waar zoveel geschiedenis aan vast zit. Als zanger van het Plechelmus/Antoniuskoor en sinds kort basiliekwachter voel ik mij zeer betrokken bij de Plechelmusbasiliek en hoop dan ook dat hier geen afbreuk aan gedaan wordt!

De heer B.M.P(lechelmus) Smidt - Oldenzaal

Bijzondere kerk
In de oorlog geboren onder de Plechelmustoren (Noordwal) en er gedoopt en later horende de verhalen van mijn ouders over het bespaard blijven van Oldenzaal door bombardementen en ander oorlogsgeweld door de spirituele aanwezigheid van "onze" Plechelmus; de vele vieringen en processies die wij er al die jaren hebben meegemaakt in die bijzondere sfeer in die bijzondere kerk, zou het ronduit schandalig zijn als deze basiliek aan de eredienst(en) zou worden onttrokken. Eeuwenlang het enige middelpunt van Oldenzaal en Twente zou worden verworpen en mogelijk verworden tot een cultuur- c.q. sportpaleis, want dat is kennelijk nog het enige dat in deze maatschappij telt en dat "volk" trekt.

Bert Derksen - Haaksbergen

Betere tijden komen
Naar aanleiding van het TV programma kruispunt, waarin een ontroerend gesprek plaats vond tussen Herman Finkers en Leo Fijen, reageer ik op de oproep die toen werd gedaan. Door het late tijdstip zullen veel, vooral oudere, mensen deze uitzending hebben gemist. Hopenlijk zullen veel mensen de herhaling nog zien, zo hoort televisie te zijn. Daarom hoop ik ook dat de KRO de komende jaren niet ondergesneeuwd zal raken, de programma's die zij maken is van grote klasse en tevens zeer waardevol voor katholieken en niet katholieken, zeg maar gewoon voor iedereen. Ik ben het helemaal met u eens dat de St. PLechelmusbasiliek moet blijven bestaan en dat dat alleen maar kan als deze "gedragen" wordt door een parochie. Zelf ben ik vice-voorzitter van de kleinste parochie van het Bisdom Utrecht en ook wij worden bedreigd door het teruglopen van het kerkbezoek en het gebrek aan jongeren. Maar gemeenschap en gebouw moeten blijven bestaan, anders gaan nog meer mensen de kerk verlaten, wij blijven daarvoor knokken. Juist in een tijd dat vooral de RK kerk en de PKN, balangrijker zijn dan ooit. Samen kerk zijn geeft veel meer vreugde, ook aan de individuele mens, die zich steeds meer verlaten voelt. Hou jullie kerk open, de betere tijden voor onze kerk zal er komen, tenminste als wij met z'n allen de (blijde) boodschap doorgeven en vooral trots zijn op datgen wat we hebben, zoals... de St. Plechelmusbasiliek.

Gerard Marlet, RK Parochie O.L.Vrouwe van Altijd durende bijstand - Austerlitz

Dure plicht
Met verbijstering hebben wij, oud parochianen van de Plechelmus-parochie, Herman Finkers gehoord in Kruispunt j.l. zondag en waar een mogelijke sluiting van onze basiliek voor wat betreft de liturgie-vieringen aan de orde kwam.Een parochiekerk als de St. Plechelmus. Één van de oudste monumenten van Katholiek Nederland mag voor de erediensten niet verloren gaan. NEVER!! Nog steeds ergeren zich vele parochianen aan de "kaalslag" van het interieur o.a. het verplaatsen van de prachtige preekstoel en het verwijderen van beelden. Het is en het blijft een dure plicht van het huidige parochiebestuur, dat voor het nageslacht de liturgie-vieringen mogelijk blijven.

De heer J.H.A. Zwiep - Assen

Opa en oma
Ik vind dat de kerk van mijn opa en oma moet blijven!

Yente Morsink - Nijverdal

Officie Plechelmus
Voor degenen die de Plechelmusbasiliek "aan den lijve" willen ondervinden: vanaf donderdag 6 april is de basiliek voor bezoekers geopend van 13.00 tot 16.30 uur. Van het middeleeuwse officie van Plechelmus is een CD opname gemaakt door de Schola Hartkeriana Amsterdam. Even mooi als het stuk dat Herman Finkers er van zong. Inlichtingen VVV Oldenzaal.

Albert Wiggers - Oldenzaal

Behoed de mens
Enige maanden geleden bezocht ik Oldenzaal en de St. Plechelmusbasliek. Ik was zeer onder de indruk van de sfeer, de uitstraling en het feit dat deze kerk al eeuwen de mens de mogelijkheid biedt hier gezamenlijk het geloof te vieren, broodnodige inspiratie op te doen. Niet, nooit door de vingers laten glippen dus. Behoed de mens en het geloof en behoud de basiliek!

Annemieke van Vlier - Maassluis

Roep
Al jaren kom ik éénmaal per jaar naar Oldenzaal voor de uitwedstrijd van mijn kluppie Achilles'29 uit Groesbeek tegen Quick'20. En steeds bepaalt die markante toren van de Plechelmus het beeld. Hij "roept" als het ware. En als ik me goed herinner, heb ik ook ergens gelezen dat er héél verzorgde liturgie wordt gevierd, inclusief Latijns en Gregoriaans. Ik zou dit zo graag zélf nog eens komen meemaken. Wie kan er nu zo'n onwijs idee in het hoofd krijgen om zo'n geweldig historisch monument aan zijn oorspronkelijke doel te onttrekken? Enne...Herman, bedankt voor die mooie klanken: mystiek!

André Daamen - Boxmeer

Dapper kerkbestuur
Ik ben een geboren en getogen Oldenzaler. Als kinderen kerkten wij in de Drie-Eenheidskerk, later in de Antoniuskerk, mijn vrouw komt uit de Mariakerk. Niet dat je er als jeugdige veel van begreep, maar de Plechelmuskerk heette in die tijd een 'middenstandskerk' te zijn. Dat ie eerbiedwaardig en oud was, kreeg je wel te horen, maar verder hadden we daar niks mee. Het was ook goed vertoeven in de Antonius-, de Maria- of de Drie-Eenheidskerk. Goed, elke kerk bouwde an zijn eigen parochie-leven en daardoor kregen wij ook een band met de eigen kerk. De binnenstad ontvolkte, en om allerlei redenen was de aktiviteit van pastores, vrijwilligers, scholen, enz., van de Plechelmus van een achteruithollend niveau. Met name de Mariakerk en de Drie-Eenheidskerk kenden en kennen nog steeds een groot bestand vrijwilligers, een actief parochieleven, betrokkenheid van de scholen, een wijkgericht saamhorigheidsgevoel ondersteund door de parochiekerk, muziekuitvoeringen voor de 'gewone man' en niet alleen voor een elite van fijnproevers, enz. Mag ik in dit verband wijzen op het zeer succesvol verlopen jublileumjaar van Maria- en Drie-Eenheidskerk, waar er voor alle parochianen wat te doen was! Dit is de actualiteit van nu, dat is wat de gemiddelde parochiaan voelt, of een kerk nu 100 of 1000 jaar oud is. Moet dat opgegeven worden t.b.v. een Plechelmus die dat zelf 'van nature' zelf niet in huis heeft? Het is wel leuk en aardig, deze actie van de Stichting, maar de Plechelmus is weliswaar een monument, maar een beetje een 'te hoog' monument, waar je niet de warmte en betrokkenheid van een "gewone" kerk voelt. Kortom, er speelt bij de keuzes die gemaakt moeten worden, heel wat meer mee als alleen historie en eerbiedwaardigheid. Dat is leuk voor in de boeken. Ik vind dat de commissie (en misschien het kerkbestuur ook wel) dat heel goed en dapper heeft onderkend.

Jan Gelink - Oldenzaal

Huis van mijn Vader
Als oprichter en oud voorzitter van de Oldenzaalse Midwinterhoorn blazers ben ik geschrokken van de berichten over onze Plechelmus Basiliek. De vraag is dan moeten wij er ook met onze Midwinterhoorns uit de Basiliek? Gelukkig is de toren van de gemeente Oldenzaal waar in wij in de kersttijd n'oaln'roop (oude roep) kunnen laten horen en in de Basiliek, vele Eeuwen heeft de Basiliek oorlogen en strijd doorstaan velen zijn er getrouwd en velen zijn uit de Basiliek te grave gedragen, vele Oldenzalers hebben de naam Plechelmus en Plechelma met de geboorte meegekregen en wordt met ere gedragen, moeten we die ook maar verwijderen? ik weet een oplossing, vele Eeuwen geleden joeg HIJ de Tollenaars en geld wisselaars de Tempel uit, Gij hebt er een rovershol van gemaakt in het huis van mijn Vader, laat het niet zover komen met onze Basiliek in het huis van onze Vader, namelijk de Heilige Plechelmus stads- en kerkpatroon van Oldenzaal!

Tonny Heinink - Oldenzaal

Onder de indruk
De uitzending van kruispunt met Herman Finkers, was een geweldige afsluiting van een gezellige dag. Wij waren zeer onder de indruk, dat zo iets moois OOK zal verdwijnen! Dit kan niet en dit mag niet ! Blijf van GODS huis af !

Mevrouw J.D. van den Berg te Vaanholt - Ugchelen

Ga naar binnen
Ook vanuit München een steunbetuiging aan de Stichting. Een paar keer per jaar kom ik nog in de stad die gemarkeerd wordt door "'n Oaln Griez'n". Van verre ziet men de toren al, een teken voor de regionale functie van deze prachtige basiliek. De plannen van het kerkbestuur getuigen van verbijsterend weinig historisch en religieus besef. Helaas moet ook eerlijk gezegd worden, dat deze plannen zeer waarschijnlijk zijn voortgekomen uit een teruglopend kerkbezoek: het is aan de Oldenzalers en de Twentenaren, het kerkbestuur van de binnenstadsparochies te laten zien dat het op de foute weg is. Hierbij is het werk van de Stichting van onschatbaar belang, maar de eigenlijke opdracht voor iedere privepersoon is de centrale religieuze functie van de basiliek te bewijzen door er regelmatig naar binnen te gaan. Veel succes!

Marijke Ottink - München (Duitsland)

Belangrijke plek
Probeer deze mooie oude kerk te behouden voor het vieren van het goddelijke mysterie. Zij is het waard net als haar bewoners en als pelgrimgangers die voorbij komen. Ook in een tijd dat het maar weinigen zijn die het huis van God bezoeken, juist dan is het belangrijk dat zo'n plek blijft.

Adelheid Schutz - Veendam

Samenwerken
Als lid van de Hofkerk verbaas ik me over het feit dat allereerst aan historie voorbij word gegaan en vooral wat is erop tegen om één kerk te gebruiken voor heel Oldenzaal, zo vol zitten de kerken niet meer, dus het is toch economisch om 1 kerk "de Plechelmus" dus te gebruiken en stoot de andere met minder historie af. Ook een optie is samen werken met de Hofkerk, deel het gebouw, ook goed voor de oecomene. Laat in ieder geval de Plechelmus "de kerk" blijven.

Mevrouw J. Deen - Oldenzaal

Vele generaties
Niet te geloven... Geboren aan de Steenstraat in Oldenzaal op letterlijk een steenworp van de Plechelmusbasiliek kan ik het niet geloven dat een dergelijk monument zijn status dreigt te verliezen. Door de televisieuitzending met Herman Finkers dit weekend, werd ik mij weer bewust van de rol die deze basiliek in het leven van ons gezin en familie speelt. Generaties lang zijn wij er gedoopt, getrouwd en begraven en tijdens het leven op een of andere manier bij betrokken. Het kan toch niet zo zijn dat symbool van Oldenzaal verdwijnt en het Plechelmuslied niet meer klinkt??

Mevrouw A.M.M. van Schoot - Den Haag

Duidelijk
Mijn reactie is een kerk blijft een kerk.

De heer H.F.E. Koch - Oldenzaal

Devotie en stilte
Geen marktkooplui en stalletjes in de Basiliek. Stil zijn en devotie hiervoor is de Plechelmus bedoeld al euwen en eeuwen. Helemaal eens met de zienswijze van Dhr Herman Finkers. Moet een rustpunt in een drukke wereld blijven

Joke de Groot - Alkmaar

Verdrietig
Op 6 september 1955 in de Plechelmusbasiliek getrouwd zijnde met Johanna Gerharda Maria Kormelink en mede daardoor gehecht en verknocht zijnde aan de Plechelmus, vindt Adrianus van Rossum, wonende te Zeist het verdrietig en onverdraagzaam dat er plannen bestaan om de basiliek omwille van de exploitatie te gaan gebruiken voor profane doeleinden. Zal men na 1050 jaar eredienst zo maar hiertoe kunnen besluiten? Bezint U!

Adrianus van Rossum - Zeist

Tegenhouden
Met veel belangstelling heb ik zondagavond naar de Kruispuntuitzending over de Plechelmusbasiliek gekeken. Ik woon nu in Apeldoorn en ben in Enschede geboren. Mijn ouders en veel familieleden zijn in de Plechelmuskerk gedoopt. Ik kom nog wel eens in Oldenzaal om naar het kerkhof te gaan, waar mijn ouders en andere familie begraven zijn. Behalve dat ik dan mijn nicht of ander familie bezoek wandel ik ook graag door Oldenzaal. En wat is het dan fijn om de Plechelmusbasiliek in te kunnen gaan om rond te kijken en wat stil te zijn en te mediteren. Met grote verbazing verneem ik dat de Plechelmuskerk misschien wordt gesloten als parochiekerk. Dat zal toch niet gebeuren met zo'n mooie, erg oude kerk? Nog wel de oudste bestaande parochiekerk van het bisdom. Met velen kunnen we de sluiting vast tegenhouden.

Ben Lössbroek - Apeldoorn

Bespiegelingen
Direct na de uitzending van "Kruispunt" besloten mijn vrouw en ik uw initiatief te ondersteunen om de St. Plechelmusbasiliek als de centrale Parochiekerk te laten voortbestaan. Vooral Herman Finkers wist ons beiden in het hart te raken met zijn bespiegelingen. Eigenlijk is alles al door anderen in hun reactie's gezegd en hoef ik daar niet niets meer aan toe te voegen. Wij wensen u alle succes toe!

Helenus Anno Hulshof - Zutphen

Steun het kerkbestuur
Even een ander geluid: Tjonge, tjonge zeg, dat kerkbestuur heeft het wel gedaan, zeg. Net als regeren, is besturen echter vooruitzien. Al de gegeven reacties op deze website, getuigen veeleer van een áchteruitzien. Over eeuwen dat het geloof groeide en bloeide. Over tijden dat geloof de enige identiteit-verschaffende en zingevende factor in het leven was. En ja, daar is de Plechelmus een duidelijke uitingsvorm van. Maar het kerkbestuur nu, kent de dagelijkse praktijk van het pastoraat, de deelname, de prognoses, de wensen van de gewone parochiaan, enz. Het antwoord op de geregeld gestelde vraag waarom er niet méér Oldenzalers op deze site reageren, kan ik wel illustratief beantwoorden: Ik ben zelf een wekelijkse kerkganger, en met mijn 50 jaar ben ik ongeveer de jongste aanwezige tussen de overige 'grieze köpkes'. In welke kerk de H. Mis gevierd wordt, maakt me niet (meer)uit, ofschoon je in alle overige Oldenzaalse kerken een beter zicht hebt op het altaar als in de Plechelmus. En als de zon schijnt, valt ie in alle kerken even vriendelijk door de ramen. Ik ben allang blij, dat we nog samen de Mis kunnen vieren, samen bidden, samen zingen, want hoe lang nog? Want, van al mijn broers en zussen, hun kinderen, van al onze vrienden, ja zelfs van veel van mijn ooms, tantes, neven en nichten, gaat er niemand meer naar de kerk, welke dan ook. Dus het is een aflopende zaak.
In gesprekken over dit onderwerp zeggen ze: "Ja, ja, de oude Plechelmus met open blijven, sluiten zou jammer zijn, maar ja, wij komen er eigenlijk ook nooit, dus veel recht van spreken hebben we niet. Een berichtje op deze website met steunbetuiging is voor vele Oldenzalers gewoon een hypocriete stap te ver.
Tot slot: Ik hoorde dat voor het aankomend Vormsel er van de drie basisscholen die onder de Plechelmus-Antonius-parochie vallen, zich daar slechts 12(!) kinderen voor hebben opgegeven. Dat ligt niet aan het kerkbestuur, dat ligt niet aan de pastores, dat ligt aan de ouders en leerkrachten, of beter, de tijdgeest, want daar kan historisch besef tegenop.
Bij de andere Oldenzaalse kerken liggen de aantallen wat hoger, maar, 'na het Vormsel zie je ze daar ook niet weer', zoals een pastor mij eens toevertrouwde. Kortom, over wat voor een toekomst hebben we het? Laat staan, dat er in Oldenzaal genoeg mensen zullen zijn die die 'himmelhoch-bejautschte' Plechelmus nog zullen bevolken en bewieroken. Er zijn overigens ook genoeg Oldenzalers die het de neus uit komt, altijd maar die 'o-zo-prachtige Plechelmus'. Van de oudere Oldenzaalse kerkgangers van de andere kerken hoor ik in deze discussie het volgende vaak terug: "Noh, ze mot ie mear bekiek'n, ik goa noar mien eign kark, zo lang as ik nog leaf, en as ze 'm dicht doot, dan goa ik nich meer, zeker nich noar n Plechelmus, den is donker en ie kiekt altied teagn nen pilaaar an'. Wel, jonge aanwas is er niet meer, dus we kunnen straks wel toe met de kapel van het Verzorgingshuis De Mariahof (of nog mooier: de kapel van het ziekenhuis).
Het is msschien wel heel goed gezien van de commissie, dat voor de Plechelmus bij uitstek nog een toekomst voor allerhande openbare en culturele activiteiten is weggelegd. Mensen die in stilte en eenvoud willen bidden, zullen de Plechelmus daar niet perse voor nodig hebben.
Ik wil bij deze het kerkbestuur veel sterkte toewensen met hun moelijke taak, omdat ze zich moet richten op de realiteit en niet op dagdromen. Kom, steun ze en val ze niet onterecht en met populistische kretologie aan zoals de Stichting doet. Hoeveel gaan er daarvan overigens nog wekelijks ter kerke in Oldenzaal?

Karin Schurink - Oldenzaal

Beschaving
In Alkmaar begon de victorie, in de Plechelmuskerk van Oldenzaal de beschaving van Twente! Waar in het jaar 954 bij de stichting van het kapittel, verbonden aan de Plechelmuskerk, door de kanunniken het fundament werd gelegd voor de geestelijke ontwikkeling van de Twentse bevolking daar heeft men ruim 1050 jaar later het voornemen deze gedenkwaardige plaats te onttrekken aan de katholieke erediensten. Nu is er nog een kans 'n Oalen Griesen' te behoeden voor een wereldse bestemming. Zijn historische betekenis voor Twente mag zich in de toekomst toch niet beperken tot een museale steenmassa? Het moet voor Oldenzaal en de Oldenzalers te min zijn dat dit gebouw aan zijn bestemming als Godshuis wordt onttrokken.
Zo Oldenzaal niet bij machte is dit onheil te voorkomen dan is het een opdracht voor heel Twente de Plechelmusbasiliek te behouden als parochiekerk voor Oldenzaal. De oprichting van de stichting 'St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal' is daarom een initiatief dat steun verdient van heel de Twentse bevolking en die van het katholieke deel in het bijzonder. Mogen zij die in april 2004 in deze basiliek tot 'Ridder van het Heilig Graf van onze Heer Jezus Christus' zijn geslagen mede hun rijke invloed aanwenden dit onzalige voornemen in gunstige richting te doen wenden.
Voor zover de motieven tot sluiting van de basiliek van financiële aard zijn kan de volgende schatting misschien bijdragen tot een oplossing. De Twentse bevolking bestaat uit 616.509 personen (vlgs. Twentse Almanak 2006) Schatting: ca. 60% katholiek en gemiddeld 3 personen per gezin. Dat zouden (616.509 x 60/100) :3 = 123.301 katholieke gezinnen zijn. Stel dat daarvan 50% bereid zou zijn ? 50,-- te schenken voor een inzamelactie. Dat levert 123.301 x 50/100 x ?50,-- = 3.082.525,-- op, dus ruim 3 miljoen euro. Toch een bedrag waar wat mee gedaan kan worden!

De heer G.J. Welberg - Hengelo

Al of niet in de Plechelmus
Kan mij goed voorstellen het gevoel voor schoonheid en historie dat de eeuwenoude kerk en de oude liturgische gezangen bij menigeen oproept. Er is echter meer: Het nieuwe kerkgevoel van na het concilie met samenzang in afwisseling met de koren. De prachtige hedendaagse liederen die nog steeds verschijnen. De ontroerende teksten. De oecumene. Het is een hele wereld van beleving die toch ook aan bod moet blijven komen, al of niet in de Plechelmus-kerk. Ik wens u veel sterkte.

De heer C.J.J. Oostenbrink - Hilversum

Geschrokken
Geschrokken ben ik van dit voornemen. Ik woon al 45 jaar niet meer in Oldenzaal. Ik ben er geboren, heb mijn jeugd er door gebracht. Ik ben gedoopt in de Plechelmus! Ik voel me nog steeds een echt Plechelmuskind! Ik ben nog steeds meelevend Katholiek. De fundamenten waren goed, maar je vraagt je onderhand wel af waar het bisdom mee bezig is er wordt afgebroken in plaats van opbouw. Om dit eeuwenoude gebouw met zoveel spiritualiteit af te stoten het is beslist weer een negative zet en zo ken ik er meer!

Mevrouw M.TH J.C. Wagemakers van Schoot - Harderwijk

Daar is een kerk voor
Ik ben in deze kerk gedoopt. Ik heb in deze kerk mijn eerste heilige communie gehad. Ik heb in deze kerk mijn heilig vormsel gedaan. Ik ben zelfs in deze kerk bruidsmeisje geweest. Mijn man en ik zijn in deze kerk getrouwd. Mijn ouders hebben in deze kerk de begrafenismis gehad. Wat ik zou willen zeggen. Daar is toch een kerk voor en voor iets anders niet.

Mevrouw E. Lansink - Oldenzaal

Weet genoeg
Hoe haalt z't in 'n kop. Heb ze noe niks betters te doan dan zu iets oet prakkezeern. Mer weur muw de nich an wijd'n. Ai de reacties zeet weet ze genog.

Harry Olde Loohuis - Reutum

Open
Een kerk is voor en van iedereen. Dat zal niemand bestrijden. Degene die de kerk opendeed voor Herman Finkers heeft hem dan ook alleen maar de toegang verstrekt. Als een kerk niet meer open is haal je het hart eruit en zonder hart is leven onmogelijk. De discussie over de status van onze basiliek is een farce. De religieuze geschiedenis van dit intieme gebedshuis is ongeëvenaard.

Ben Nijhuis - Oldenzaal

Gevoel thuis te zijn
Enkele jaren geleden was ik in Yokohama in Japan en ging daar op zondagmorgen naar de kerk. Vlak voordat de H. Mis begon kwam er een groepje Amerikanen binnen. Een van hen zei, uit de grond van haar hart: "It's just like home." Ik realiseerde mij toen dat ze gelijk had. Ik zat 10.000 kilometer of zo van huis, maar omdat ik in een katholieke kerk zat was ik thuis. Dat gevoel van overal in de wereld, samen met al die andere katholieke mensen thuis te zijn is een van de mooie dingen van ons geloof. Dat gevoel geldt niet alleen voor de mensen die nu leven, maar ook voor al die katholieke mensen die ons in de tijd zijn voorgegaan. En daarom moet de Plechelmus in Oldenzaal altijd behouden blijven voor de eredienst.

Joost Meulenbroek - Enschede

Betuig allen steun
De Plechelmuskerk is voor mij het hart van Oldenzaal. Wij moeten voor ons nageslacht de basiliek behoeden en het de waarde laten behouden die het toekomt. Volledige lithurgische vieringen is mijn idee. Laten we met elkaar de Oldenzalers in onze omgeving enthousiasmeren om steun te betuigen aan de Basiliek. Mijn wens is ook dat meer Oldenzalers hun mening via deze site laten horen, zodat het openlijk wordt hoe de inwoners erover denken.

Carla Semmekrot-van der Meché - Oldenzaal

Foute gedachte
De oal'n griez'n heeft zijn sporen verdiend in het bisdom Utrecht. Als oudste basiliek verdient deze kerk het ook om gerespecteerd te worden. Dat wil zeggen dat alle RK-diensten hierin gehouden moeten worden zonder uitzondering. Iedereen die anders denkt, denkt alleen aan de portemonnee. En dat is een zeer foute gedachte! De Plechelmus moet open blijven en niet alleen voor culturele doeleinden. Het is en blijft de BASILIEK van het bisdom Utrecht.

Hans Segerink - Oldenzaal

Lief en leed
Een basiliek, een samenkomst plaats. Een plaats waar de relieken van martelaren, heiligen werden gebracht om te eren. Een plaats waar zoveel lief en leed is gedeelt, waarvandaan mensen ten grave zijn gedragen, waar mensen hun eeuwige "ja" gaven, waar ouders hun kinderen lieten dopen, waar iemand tot tranen geroerd een preek hoorde, de eucharistie deelde, met al die anderen die daar steun uit haalden. Als je midden in de basiliek gaat staan en rond draait, zie je de tegeltjes met de kruisjes erop, waar de kerk gewijd is. Als bij met de wijding en de eucharistie eervol omgaan, waarom dan niet met een gewijd gebouw? Waarom moeten dan eeuwen van eer, onteerd worden.

Andries Nek - Oegstgeest

Niet serieus
Onbegrijpelijk dat een commissie het advies geeft om de Plechelmus-Basiliek NIET de functie STADSKERK te geven maar de Antoniuskerk. Dit kan toch niet serieus bedoeld zijn. Ik hoop, en met mij velen, zoals bleek op de eerste voorlichtingsavond, dat het kerkbestuur dit advies van de commissie niet overneemt.

Ben Keizers sr - Oldenzaal

Onderhoud het geloof
Het pleidooi van Herman Finkers op de tv was aangrijpend. Ik gun alle gelovigen dat deze basiliek voor de eredienst behouden blijft. Echter, evenals het geloof vergt dit historisch gebouw van tijd tot tijd enig onderhoud. Ik wens de verantwoordelijke instanties wijsheid toe in het nemen van een beslissing over de toekomst van de basiliek. Ook als de kerk in de nabije toekomst een andere waardige functie zal gaan vervullen in de Oldenzaalse gemeenschap, dan is de hoop nog niet verloren dat er ooit in de toekomst weer voldoende gelovigen zullen zijn die de basiliek weer kunnen gaan gebruiken en onderhouden. Misschien moeten we eerst eens wat extra onderhoud besteden aan ons geloof. Dan komt alles wel weer goed. En de basiliek overleeft het wel.

De heer F.G.M. Metsemakers - Dronten
Terug