Eerder ontvangen reacties - pagina 2

Bizar
De Plechelmuskerk mag haar functie als kerk niet verliezen, onbegrijpelijk dat deze prachtige basiliek het veld zou moeten ruimen voor de Antoniuskerk. Met alle respect voor deze kerk, maar daar ontbreekt de (kerk)geschiedenis zoals de Plechelmus die heeft vrijwel volledig.
En dat terwijl de RK-kerk steen en been klaagt dat de een na de andere kerk verdwijnt. Dat de RK-kerk dan ook achter de plannen voor de Plechelmus staat, is ronduit bizar.

Anne Schopman - Groesbeek

Vieringen horen in basiliek
Een kerk van deze status is terecht de titel "basilica minor" gegeven door de Paus en dan is het een eis om daar de goedgekeurde liturgie van de Rooms Katholieke Kerk zeer regelmatig te vieren. Overigens ook een taak voor de Aartsbisschop om daar zorg voor te dragen, dus een parochiebestuur kan niet op eigen houtje anders beslissen.

Joost Verstege - Eindhoven

Teveel oneigenlijk gebruik
Wij zijn het helemaal eens met de zienswijze, zoals de heer Finkers dit verwoordde in de courant van zaterdag j.l. Er worden naar onze smaak al teveel kerken afgebroken en ook teveel kerken gebruikt als ontmoetingsruimten buiten kerkelijk verband. Wij wensen U veel succes met het behoud van de Plechelmusbasiliek.

Mevrouw J.O. Straatsma - Hengelo

Eerste handtekening
Ik ben heel blij met het initiatief om de St. Plechelmusbasiliek als parochiekerk te behouden. Deze kerk is al sinds de achtste eeuw het hart van de parochie Oldenzaal, ja, van alle Twentse parochies en dat moet de basiliek in de toekomst ook blijven!
Ik weet zeker dat de heilige Plechelmus zélf de eerste handtekening gezet zou hebben voor deze actie.

Guus Goorhuis - Denekamp

Zou ramp zijn
Mijn mening is dat het gebruik van de basiliek anders dan voor kerkelijke diensten een onoverkomelijke ramp gaat wezen voor heel Twenthe en voor de katholieke kerk. We zullen alles in het werk moeten stellen om dit te voorkomen. Ik sluit me daarom ook helemaal aan bij de uitspraken van Herman Finkers in de TC Tubantia van 24/3/06.

De heer J.H. Tanke - Hengelo

Onvoorstelbaar
Wij hebben 30 jaar in Oldenzaal gewoond en kunnen ons als "oud parochianen" van de Mariakerk en de Drieëenheid niet voorstellen, dat de Plechelmus-parochiekerk zou verdwijnen. Wij ondersteunen derhalve van harte het Comité van Aanbeveling.

Toos en Herman Fellinger - Neede

Uitstraling
Ik heb drie jaar (van 1999 - 2002) met veel plezier als priester mogen werken in Oldenzaal. Hoewel ik woonde op de Thij ben ik altijd graag naar de Plechelmus gegaan om te vieren, omdat deze basiliek iets uitstraalt van de traditie. Je ruikt, voelt en proeft de eeuwen als het ware. Het zou een enorme historische en kerkelijke blunder zijn om juist deze basiliek aan de eredienst te onttrekken (hetgeen feitelijk zal gebeuren). Ik hoop dat de reacties en de werkzaamheden van de Stichting deze snode plannen weten te voorkomen.

Patrick Kuipers, pastoor - Lichtenvoorde

Bezield!
Hou de St. Plechelmusbasiliek bezield!

Clemens Ticheler - Deurningen

Géén discussie mogelijk
Als bestuurslid van de opgerichte Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal is mijn standpunt uiteraard overduidelijk. Hierover moest eigenlijk géén discussie mogelijk zijn. Alleen de Plechelmus is de aangewezen centraal gelegen basiliek die als parochiekerk ten allen tijde dient te blijven bestaan.

De heer E.F.M.G. Oostvogel - Oldenzaal

Onbegrijpelijk
Het is onbegrijpelijk dat het bestuur van de Binnenstadsparochies de eeuwenoude St. Plechelmusbasiliek niet langer voor de eredienst geschikt acht. Eeuwenlang heeft deze kerk een centrale rol gespeeld in het leven van vrijwel alle inwoners van Oldenzaal. En dan zou 2006 zomaar het jaar zijn waarin de basiliek ineens niet meer geschikt is voor de eredienst? Niet te begrijpen!

Hylke Banning - Amersfoort

Keer het tij!
We leven in een tijd dat er met het badwater veel kinderen weggegooid worden. Dat is nu al jaren zo. De muil van de seculiere tijdgeest lijkt alles te verslinden. Hoewel? Keert in Oldenzaal het getij? Laten we het hopen.

Frank Rault - Empe

Afblijven
Er zijn talloze steden in ons land waar men het jammer vindt dat zoveel oude gebouwen in het verleden zijn afgebroken omdat men vond mee te moeten "in de vaart der volkeren". Stopt men in Oldenzaal met het gebruik van de Plechelmus voor de liturgie, dan wordt daarmee de deur opengezet, in de toekomst tot sluiting voor erediensten over te gaan. Er zullen voor mij onbekende redenen zijn, waarschijnlijk financiële, waarom een keuze gemaakt moet worden. Ik vind dat men hier van de Plechelmus moet afblijven. Als wij spreken over kerstening van Twente dan is deze kerk toch de enig nog zichtbare verwijzing daar naar toe. Het getuigt mijns inziens van onvoldoende besef van de waarde van deze kerstening, ook van de pioniers die er toen bij betrokken waren. Laat de stichting met hart en ziel aan het werk gaan om dit getij te keren; dat moet lukken.

Paul Pikkemaat - Enschede

Onschatbare waarde
Een basiliek als de Plechelmus is van onschatbare waarde. Het is niet alleen voor praktizerende katholieken een belangrijk gebouw (of zou het moeten zijn), maar ook voor alle twentenaren een belangrijk en uniek erfstuk, dat niet moet worden misbruikt. Maar daardoor rust er natuurlijk wel een verplichting op de RK kerk om de instandhouding van dit juweel zeker te stellen.

Jacob Hoeve - Hengelo

Marktsteen
Gelukkig dat er nu een Stichting is voor het behoud van de Plechelmusbasiliek als parochiekerk. Nu kunnen we onze mening hierover duidelijk laten horen. Het lijkt wel op het verhaal van de marksteen van Oldenzaal, toen het gat gegraven was, waar de steen voorgoed in zou verdwijnen, dus op het allerlaatste moment, werden de Oldenzalers wakker en gingen ze protesteren. Dit gebeurde in 1860, en gelukkig voor de Oldenzalers van die tijd en voor ons, is Onze Groote Steen bewaard gebleven.
Het zou duizend keer erger zijn als nu in 2006 de Plechelmusbasiliek, het wezenlijke hart van Oldenzaal, als centrale parochiekerk zou worden opgeheven. We kunnen nu dankzij de Stichting allemaal onze stem laten horen en hiertegen protesteren. Ons nageslacht zal ons er dankbaar voor zijn.

Lizzy Wiggers-van Schoot - Oldenzaal

Stenen getuigen
Ons religieuze erfgoed mag niet verloren gaan.Als kritische Katholiek maak ik mij grote zorgen over het in stand houden van deze en vele andere monumentale stenen getuigen van ons Christelijke verleden, de bakermat van onze cultuur. Het probleem is landelijk dus het gaat ons allemaal aan het hart.

Jacq. van Osch - Venray

Heel gewoon
Heel gewoon: Ik ben gedoopt, gevormd, getrouwd in de Plechelmuskerk. We hebben ons als parochiaan laten overschrijven naar de Plechelmusbasiliek, ik ben basiliekwacht in de basiliek en wil ook graag begraven worden vanuit de basiliek.

Albert Wiggers - Oldenzaal

Mystiek
Ook ik ben het er niet mee eens om er bv een soort Oldenzaals Paradiso van te maken.
Daarvoor is het te oud en is de sfeer te uniek en te mystiek.
Als geboren Oldenzaler doet het pijn dat er uberhaubt een discussie wordt gevoerd, mag er niet aan denken, Golden Earing of Normaal in de Basiliek.
De sfeer is te koud, grijs is bv een van de argumenten die aangevoerde worden.
Ga eens op een mooie dag als de zon schijnt in de kerk zitten en geef je ogen de kost, kijk naar al die mooie kleuren die door de prachtige gebrandschilderde ramen vallen en je ziel verwarmen, hoezo koud.
Een mooie dag is bv Goede vrijdag s'middags om 15 uur en kijk goed naar de prachtige schilderijen van het Paasverhaal tijdens de dienst, ik heb me er altijd van genoten.
De temperatuur zal altijd een probleem blijven maar sfeer kun je maken.
Ik heb een link bijgevoegd waar een foto op staat uit het jubileumjaar 2004, kijk eens naar deze foto en u zult mij begrijpen.
Ik heb die dag meerdere foto's gemaakt en stel deze graag aan de stichting beschikbaar.

Marinus Ahuis - Oldenzaal

Hart
Ik vind dat een kerk inderdaad het hart van de gemeente is en moet blijven. Ik steun dus graag deze actie, al is het uit de verte.

Ans van Elk-Lensveld - Vlaardingen

Huis van God
Een prachtig gebouw dat bewaard moet blijven. Niet alleen vanwege de oudheid, maar vanwege de plaats die zij is: huis van God!

De heer W.L.L. Theunissen - Bergen (NH)

Geen kerk zonder vieringen
Een kerk is geen kerk (meer) als er geen christelijke vieringen meer plaatsvinden. Daarom vind ik dat een gebouw waar al zolang Gods woord klinkt ook in de toekomst deze bestemming moet houden. En dat terwijl ik als protestant nooit in de Plechelmus kom...

De heer H.G. Hofmeijer - Utrecht

Méér dan stapel stenen
Ik ben het met Herman Finkers eens: zo'n historische kerk als de Plechelmus is méér dan een stapel stenen. Er wordt al veel te veel historisch erfgoed teniet gedaan. Waarom niet multifunctioneel maken: én behouden voor liturgie én andere sociale functies geven?

Frans Lammerts - Nuenen

Plechelmus open
Als er dan een kerk moet verdwijnen in Oldenzaal, dan alle andere. Maar houdt de Plechelmus open. Dit is het hart van Oldenzaal. Dat moeten we kloppend houden.

Sil Voorhuis - Oldenzaal

Om samen te bidden
Ik vindt dat de kerk in oldenzaal in stand moet blijven. Wat al jaren staat waarom moet dit nu weg. De mensen zijn blij met deze kerk, een punt om samen te bidden tot God. Laten wij allemaal hier voor bidden dat dit blijft bestaan.

Anjo Mensen - Westerhaar-Vriezenveensewijk

Allerlaatste
Het kan niet anders of er zullen kerkgebouwen moeten verdwijnen c.q. andere functies moeten krijgen, maar de trots van rooms katholiek Twente toch graag als allerlaatste.

De heer A. Huijsmans - Amsterdam

Symbool
Ik als geboren Oldenzaler, wil graag Het symbool van Oldenzaal behouden als hetgeen het was, en nu is. De centrale Parochiekerk van Oldenzaal.

Dennis van Benthem - Hilversum

Zachtjes praten
Vanavond hebben wij Herman Finkers gezien op TV . Wij hebben niks meer toe te voegen aan zijn pleidooi! Fantastisch! Plechelmus moet blijven zoals het is. Juist zoals Herman zei: Als je binnenkomt begin je al zachtjes te praten...

Ans de Jong-Wissink - Alkmaar

Geestelijk adem halen
Er worden helaas teveel Godshuizen gesloten of voor verkeerde doeleinden gebruikt; de Liturgische aanbidding is een Eredienst aan God onze Schepper en is een verrijking van de mens en tevens een geestelijke vorm van adem halen. Fijn om Herman Finkers ook eens van een andere kant te leren kennen.

Mevrouw L.F.A. Westerbeek-van Eerten - Amersfoort

Levende kerk
Als rechtgeaarde protestant sluit ik me meer dan van harte aan bij het pleidooi van Herman Finkers. De Plechelmus moet een levende kerk blijven.

Albert Hengelaar - Zwolle

Miskend
Ik vind dat de St. Plechelmus de centrale parochiekerk van Oldenzaal moet blijven omdat zij het (miskende) hart vormt van de Oldenzaalse cultuur.

Dolf Kloosterziel - Amstelveen

Geraakt
Ik heb net de uitzending van Kruispunt gevolgd, waarin Herman Finkers een pleidooi houdt voor het laten voortbestaan van de Plechelmusbasiliek als parochiekerk. Dit in weerwil van een advies om er een cultureel centrum van te maken.
Ik ben geraakt door het pleidooi zoals dat in deze uitzending te zien was en wil van harte deze wens om deze kerk als parochiekerk te behouden ondersteunen.
Vooral de sfeer zoals beschreven en te zien en te horen was, spreekt me aan en sluit aan bij mijn eigen ervaringen. Met dank voor dit inspirerende item.

Mevrouw E.W.M. Steffen - Arnhem
Terug