Eerder ontvangen reacties - pagina 3

Belediging
Het zou een belediging van Onze Lieve Heer zijn om zo een prachtig woonhuis van Hem buiten gebruik te stellen. In dit bouwwerk spreekt Zijn eeuwig (reeds vele eeuwen) durende liefde voor ons gewone stervelingen heel duidelijk.

Hubert L. Dellebarre - Groesbeek

Respect
Zojuist diep geroerd door de heer Finkers op tv. Zijn pleidooi en bijzonder mooie gregoriaanse zang (Ik mag hopen dat hij er een cd van opneemt) maakten zeer veel indruk. Ik ben niet gelovig, maar sommige dingen behoren met respect benaderd te worden, en zo ook de Basiliek. Ik hoop dat deze behouden zal worden.

Mevrouw J.A. van Lieshout - Tilburg

Heiligschennis
Als 'onze' kerk niet zijn status zoals die verdient en historisch hoort te behouden, ervaar ik dat als een ernstige vorm van heiligschennis en verlies van cultureel erfgoed.

Mevrouw G.J.M. Rake - Oldenzaal

Bezieling
Herman Finkers op t.v. gezien bij Kruispunt. Wat een bezieling, ik ga deze zomer met mijn man op zoek naar de Plechelmusbasiliek en te voelen zoals Herman naar de diepere betekenis van het geloof die in deze kerk tot uiting komt. Houdt de Basiliek in ere!

Mevrouw A.M. Dérogée - Westervoort

Sfeervol
Al woon ik in het verre Zeeland, ik wil graag mijn stem laten horen en vind dat de schitterende, sfeervolle basiliek centrale parochiekerk van Oldenzaal moet blijven! Er gaat al veel te veel verloren.

Elisabeth C.G. den Teuling - Middelburg

Steun voor actie
De basiliek moet in gebruik blijven voor erediensten. Ik heb zojuist de uitzending van Herman Finkers op tv gezien. Dat was prachtig en ook, met argumenten, onderbouwend voor het behoud. Ik ben nog steeds gereformeerd, maar dat belet me niet om met overtuiging deze actie te steunen.

Tijme Bouwers - Aalten

Rust
Een parochiekerk moet een kerk blijven waar wij wekelijks de mis kunnen bijwonen. Wat is er niet mooier dan een gregoriaanse mis. De klanken alleen al en dan de rust die zo'n kerk je biedt. Voor culturele activiteiten zijn er al gebouwen genoeg.

Mevrouw M.J.G. Cholly-Besseling - Maastricht

Teken geloof
Laat deze basiliek als teken van ons geloof en vertrouwen in God dienstbaar blijven voor nu en voor ons nageslacht.

Mevrouw F.A.Th. Wilberts - Gennep

Méér dan een gebouw!
Mijn wortels liggen in Oldenzaal. Wat zou ik anders willen en wensen dan dat de kerk waarin mijn overgrootouders en hun ouders en de ouders van hun ouders gedoopt zijn, gebeden en God lof gezongen hebben, behouden blijft voor de eredienst waarvoor dit gebouw geschapen is. Het is méér dan een gebouw. Dat mog nooit vergeten worden of verloren gaan.

Pieter G.F. Spit - Duiven

Gods werk
Breek niet alles af maar behoud het goede. Een schitterende prachtige Kerk. Mensen wees op je hoede. Denk na het is Gods werk.

Maria-Louise van Os de Hosson - Valkenswaard

Bovenop
Herman Finkers komt er ook weer bovenop; Plechelmus toch ook?

Sjoerd Galama - Uitwellingerga

Voor de kinderen
Hoe moeilijk de huidige religieuze tijd ook is, probeer alstublieft dit religieuze cultuurgoed ook religieus in stand te houden!!!! Juist voor onze kinderen!!!!

Lodewijk van Grasstek - Haarlem

Herinneringen
De Basiliek moet alleen voor de kerkdienst gebruikt worden. Als oud-Oldenzaler ben ik er gedoopt, gevormd en altijd naar de mis gegaan. Deze basiliek heeft zoveel herinneringen opgeroepen, als misdienaar en later als kerkganger. En dat geldt voor heel veel Oldenzalers.

Mevrouw L.T.M. Davina - Winterswijk

Ontroerd en ontsteld
Heb net de uitzending van kruispunt gevolgd op T.V. Ben ontroerd door de eenvoud waarmee Herman Finkers zijn geloof onder woorden brengt. En mede ontsteld door het feit dat de Plechelmus basiliek voor andere doeleinden zou kunnen worden gebruikt, dan voor de Katholieke Eredienst. Laten we in "Godsnaam" behouden wat er nog over is!

Mariet Pol-Roelofs - Gendringen

Betrokken
Mijn reactie komt uit Zuid-Limburg, waar het dorp Gronsveld een romaanse kerk heeft die nog volledig funktioneert, en gerestaureerd is. Het hele dorp heeft er aan meebetaald, ook aan de restauratie en onderhoud van het Le Picard orgel. Toen ik enkele jaren geleden op weg was naar Denekamp heb ik de Plechelmus gezien, dat ene bezoek was genoeg om mij betrokken te voelen. Er dreigt wel geen sloop, maar neem toch deze kerk haar parochiefunktie niet af.Deze kerk heeft een ziel. die de neogothiek niet heeft. Die neogotische kerkgebouwen zijn tegenwoordig toch ook veel te groot!

Mevrouw S. Jonkman-Swart - Gronsveld

Gevoel van eeuwen
Ik vind absoluut dat een kerk waarin kerkdiensten worden gehouden een andere waarde vertegenwoordigt dan een gebouw voor seculiere "bijeenkomsten". Het gevoel van eeuwen gezamenlijke geloofsbeleving is van waarde en geeft een diepere dimensie aan het samenzijn.

Mevrouw J.U. Röell-S.van Grovestins - Ommen

Wereldvreemdheid
Het probleem is niet het gebrek aan geloof. Eerder gaat het over de wereldvreemdheid van onze rk beleidsmakers en hun gevangenheid in clericaal denken en oordelen. Zou dat anders worden (onder meer door meer gelovigen, vrouwen en mannen, toe te laten tot het voorgaan bij de eucharistie), dan zou onze kerk weer een thuis voor velen kunnen zijn. Behouden dus zo'n geheiligd gebouw. Ook een gemeenschap van gemotiveerde niet-clericalen kan een plaats voor God zijn.

Ad Krijnen - Berkel-Enschot

Durf te kiezen!
Echt een duidelijk voorbeeld van ouderwets besturen. Wanneer leren parochiebesturen nu eindelijk dat de toekomst van de kerk niet ligt in het herindelen van parochies, maar in het investeren in gemeenschappen die door de eeuwen heen hun bestaansrecht al lang hebben bewezen. Z'on kerk sluit je toch niet bij een beetje secularisatie? Gebruik je rijke verleden in het centrum van de stad voor de toekomst, niet een afgelegen wijkkerk waar over 20 jaar niemand meer iets mee heeft. Durf te kiezen!

De heer S.A. Derks - Leeuwarden

Inwendige stilte
Prachtige woorden van Herman Finkers, nu zondagavond 26 maart in een TV-registratie. Hoewel ik geen geloof aanhang geniet ik, evenals de heer Finkers, van een aangename vorm van inwendig tot stilte komen in kerkinterieurs die eeuwen geleden gewijd zijn. Ik ken deze kerk niet, kan mij echter achter het idee stellen hier geen andere, profane bestemming aan te geven. Zelfs indien er geen erediensten meer in gehouden kunnen worden is voor iemand als ik van belang er in te kunnen vertoeven, de rust te mogen ervaren. Behoud het goede dat door de tijd aan ons overgeleverd is.

Bart Jense - Munstergeleen

Winter dreigt
Zondagavond 27 mrt 2006. Half Europa en heel Nederland leeft weer in ZOMERTIJD! Alleen in Oldenzaal dreigt eeuwige WINTER, tenminste als deze onzalige toekomstplannen over de basiliek in Oldenzaal door gaan. Laten we zuinig zijn op een dergelijk kultuur-monument, waar mensen nog altijd innerlijke kracht uit putten. Mensen zoals bij voorbeeld Herman Finkers!

Bouwe Marra - Drogeham

Onvervangbaar
Deze basiliek is onvervangbaar! Eens gewijd blijft altijd gewijd en er is al teveel verloren gegaan aan kerken hier in Nederland. Plechelmus moet centrale parochiekerk blijven. Hoop dat mijn stem een beetje gewicht in de schaal legt zodat die naar de goede kant doorslaat.

De heer J.Q.C.C. Becht - Middelburg

Oriëntatiepunt
Naar aanleiding van het programma Kruispunt van hedenavond, 26 maart 2006, sluit ik me bijzonder graag aan bij het vurige pleidooi van Herman Finkers: dat er iedere week een Eucharistieviering moet plaatsvinden in de Plechelmuskerk in Oldenzaal. Zo'n bijzonder gebouw, erfstuk van de patroon en onze voorouders, met zo'n rijke geschiedenis en de erfenis van het katholieke geloof moet ten allen tijde in gebruik blijven als een steun voor mensen die geloven en zich hiervoor inzetten en als oriëntatiepunt voor de komende generaties.

De heer T.A.H.P. Bouwman - Diepenveen

Plek om stil te zijn
Het is zo belangrijk om een plek te hebben, vlakbij, midden in de stad, om even stil te mogen zijn, even te mogen bidden, even heel dicht bij God te mogen zijn. Een plek waar je welkom bent, waar je mag huilen, gelukkig mag zijn in Zijn nabijheid. Een plek waar je deel mag zijn in de keten van gelovigen uit lang vervlogen dagen en uit nog maar net verleden tijd, maar vooral ook een kunt zijn met je geloofsgenoten van nu. Ik weet, als koster van een parochie, dat het open houden van een parochiekerk niet eenvoudig is, maar wel dat het alle inspanning meer dan waard is. Samen, en met Gods hulp, kunnen wij dat doen. Schouders eronder, geloven in Zijn kracht en vertrouwen in Hem, Hij weet hoezeer mensen een plek zoals deze nodig hebben, maar Hij geeft ook niets voor niets. Hij gaf Zijn offer, hij vraagt het onze. Maar hoe gelukkig mogen wij zijn bij Hem? Heel gelukkig! Een plek onder Gods aanschijn; hier op aarde is dat de parochiekerk, laat het zo blijven, ook voor de toekomst. Ga voor die toekomst, met God.

Mevrouw M.E.C.M. Lamberts - Wanssum

Herkenbare hoeksteen
Het is heel belangrijk dat kerken een herkenbare hoeksteen blijven in onze samenleving. Aan het Christendom kan men voorbijlopen, maar niet voorbijgaan. Het hoort bij mensen die respect hebben voor elkaar en die durven zeggen dat ze van elkaar houden. Dan kan een kerk niet uit onze dagelijks leven verdwijnen. Juist een kerkgebouw is een plek die ons samen brengt en ons erop attendeert dat we samen kunnen zijn! Daar moeten we bij stilstaan! We moeten onze kerkgebouwen niet laten verdwijnen. Zeker niet door het moment van deze tijd.

Mevrouw A.J.J.M. de Groot - Driebergen

Nodig voor bezinning
De Plechelmus moet een plek blijven, waar jong en oud de heililge sfeer van vele jaren moet kunnen blijven voelen.De rust en de stilte brengt de mens tot bezinning en zal hem duidelijk maken wat in het leven belangrijk is.

R.A Heimerikx-Schokkenbroek - Hengelo

Terugverlangen
Vorige maand hebben wij onze vader ten grave gedragen. Na 87 jaar leven is hij door de kanker opgevreten. Jan Kistemaker is als kleine jongen, spelend in en om de Plechelmus onder de invloed van dit gebouw gekomen. Gedurende zijn leven als tekenleraar en schilder heeft hij de Plechelmus meerdere keren afgebeeld. Het opvallende aan zijn stervensproces is dat hij steeds weer terugverlangde naar de basiliek, en het was zijn wens om de rouwkaart met zijn pentekening van de Plechelmus op te sieren. Dit gebouw straalt de kracht van het geloof uit, en mag niet verkwanseld worden voor een paar zilverlingen.

Geert Kistemaker - Leiden

Afstraling
De Plechelmus, waar mijn vader, Wim ter Ellen (geboren in 1895 in Oldenzaal) zo trots op was, moet de centrale parochiekerk van Oldenzaal blijven. Het goede hart, dat Herman Finkers vindt in deze kerk, klopte in mijn vader, als afstraling van deze kerk. Veel succes met uw actie !

Mevrouw M.H.A.L. Koning-ter Ellen - Uden

Geloof te klein?
Het zou jammer zijn als wij, katholieken, weer een grote fout zouden maken door zulk een eeuwenoud cultuurgoed verloren te laten gaan op grond van management en financiële argumenten. Is ons geloof zo klein, dat we besluiten nemen die nooit meer terug te draaien zijn, en die ons binnen twintig jaar zeer berouwen? Ik hoop dat vertrouwen in geloof en zegen even belangrijk zullen zijn dan andere overwegingen!
Hartelijke groet en sterkte aan alle betrokkenen. God zegene U!

De heer A.A.C. Smulders, pastoor Lambertuskerk - Veghel

Voor een kaars
Alweer een kerk die moet verdwijnen!!!! Het doet mij veel verdriet dat een kerk met deze achtergronden gebruikt moet worden voor culturelen zaken. Dat hoort niet!!! Wij moeten zuinig zijn op onze christelijke erfgoed. Het is een schande dat er over gespeculeerd moet worden!!! Daar kan je als katholiek wakker van liggen en dat meen ik oprecht!! De kerk is een plek om tot bezinning en geestelijk tot rust kan komen. Met alleen al eenvoudig een kaarsje op te steken. Zo heb je vaak geen psychiater dan nodig. Mijn reactie als een ongeruste katholiek die iedere zondag gebruik maakt van de kerk.

Mevrouw B.W. Staartjes - Ter Aar

Moederkerk
Als geboren Tukker kwam ik van jongs af aan in de Plechelmusbasiliek. Uit eigen ervaring weet ik dat niet alle kerken gehandhaafd kunnen worden. Maar de oudste kerk ter plaatse, de moederkerk, zou nooit opgegeven mogen worden. De andere kerken in Oldenzaal zijn mij ook bekend en dierbaar; maar de Plechelmus moet blijven, niet alleen uit cultureel oogpunt, maar vooral als levende getuige van het geloof. Komende generaties zullen niet kunnen begrijpen dat deze kerk alleen om tijdelijke problemen opgegeven kon worden. Geloof in de leiding van Gods Geest is geloof in een goede toekomst.

Jan Schepers pr. - Schijndel

Overlevering en traditie
Ik ben het met Herman Finkers volkomen eens dat de Plechelmusbasiliek het middelpunt moet blijven van katholiek Oldenzaal in het bijzonder en wat ruimer van Twente. Deze prachtige basiliek is niet alleen als gebouw prachtig maar is ook de bakermat van het katholieke geloof van Twente. Het mag niet gebeuren dat deze basilica voor een ander doel gebruikt gaat worden. Ook een gebouw kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de geloofsbeleving van mensen. En wat klonk het prachtig die gregoriaanse muziek in deze kerk gezongen door Herman Finkers. Het bisdom moet toch beter weten en niet alleen een beslissing nemen op rationele gronden. Zij zouden wat op hun (katholieke) geweten hebben als dit plan tot uitvoering gebracht zou worden. Dit voorgenomen besluit zullen onze nakomelingen niet in dank afnemen. Hecht het bisdom dan helemaal geen waarde meer aan traditie en historie? Daar bestaat ons geloof toch onder meer uit. Overlevering en traditie.

Lau de Graaff - Waalwijk

Vermoeden dat raakt
Na de uitzending van kruispunt waarin Herman Finkers aan het woord kwam, mag de St.Plechelmusbasiliek toch geen andere functie krijgen dan waar die tot op heden toe voor dient! Deze plek moet heilig blijven. Laat deze basiliek een ruimte zijn en blijven waarin een Vermoeden uitgesproken wordt, die mensen diep van binnen raakt, zonder dat er ooit een eenduidig antwoord gegeven kan worden.

Mevrouw A.J.M. Hondshorst-Lugtenberg - Heeten

Niet onttrekken
Plechelmus leeft al meer dan 1000 jaar onder de Twentse katholieken. Mijn voorouders wonen al minstens meer dan 300 jaar als katholieken op Twentse grond. De Plechelmusbasiliek onttrekken aan de katholieke eredienst en gebruiken voor andere maatschappelijke en profane functies doet absoluut geen recht aan de rijke katholieke geschiedenis van Twente en brengt daaraan onherstelbare schade toe. Bovendien zou dat zeer grievend zijn voor vele Twentse gelovigen.

De heer G.J. van Hoogmoed - Hengelo (OV)

Geloof belijden
Ik heb met bewondering naar het verhaal van Dhr H.Finkers geluisterd en hoop dat voor iedereen een pleidooi is, waar naar geluisterd gaat worden. Deze plek moet blijven zo als hij is en in lengte van dagen, een plek waar mensen de rust kunnen vinden en hun geloof belijden. Veel succes en een groet uit Noord-Holland.

De heer L.L.P. Tillmans - Heemskerk (NH)

Rots in branding
De Plechelmus is een monument die zijn functie moet blijven behouden in Oldenzaal. Mensen willen kunnen mediteren in een huis waar God of Jesus nog een hoofdrol speelt. Mij valt op, na 32 jaar wonen in Oldenzaal, dat "oonzen griezen" voor iedere inwoner en voor inwoners van buiten een rots in de branding is, waar mensen even tot zichzelf willen komen in de traditie die al eeuwen duurt.

Bernadet Boes - Oldenzaal

Ondenkbaar
Heb net gekeken naar het tv programma "Kruispunt", en ben stom verbaasd dat aan dit programma, waarin Herman Finkers de hoofdrol vertolkt, en opgenomen in onze Plechelmusbasiliek, plaatselijk/regionaal niet meer aandacht is gegeven. Ik hoop dat velen alsnog zullen reageren op deze website, want het aantal reacties, zeker uit Oldenzaal is tot dit moment bedroevend, waarschijnlijk uit onwetenheid.
Het is voor ons ondenkbaar dat onze basiliek zou moeten sluiten. Natuurlijk zijn dan eerst alle andere kerken in Twente aan de beurt. Waarschijnlijk speelt hier het kerkbestuur (Antonius gericht) een te belangrijke rol.

De heer G.J.P. Hekman - Oldenzaal

Schande
Iedere katholieke kerk is een heilige belevingsomgeving en dient beschikbaar te blijven voor eucharistie en diverse andere vormen van liturgie! Aanbevelingen van kerkleiders, die anders luiden op grond van "commerciële", economische argumentatie zijn een schande voor de kerk als spirituele geloofsgemeenschap. In het pleidooi van Herman Finkers in kruispunt vanavond 26 maart 2006, worden overigens vele overwegingspunten aangeboden, grote klasse!

Robert Wijnveld - Zevenaar, St Martinus Parochie
Terug