Eerder ontvangen reacties - pagina 4

Behoud functie
Het pleidooi van Herman Finkers bij Kruispunt afgelopen avond, 26 mrt '06, heeft mij zeer geraakt. Ik houd sowieso ook van romaanse bouw en de katholieke sfeer die er heerst. Zeker voor Nederland in vergelijking met Zuid-Europa waar elk romaans monument in volle glorie wordt hersteld en aangegeven om maar zoveel mensen (gelovig of niet) te laten zien wat er schuilt in deze fantastische gebouwen, is het van groot belang dat dit soort gebouwen bewaard blijft. Als de functie van de St. Plechelmusbasiliek zou veranderen, dan doet men een eeuwenoude (kerkelijke)geschiedenis van Oldenzaal, maar ook van heel Nederland, geweld aan!

Mevrouw S.F.A. de Bree - Amsterdam

Geweten
Ook ik zag Kruispunt en Herman Finkers. Daarom gekeken naar deze site. Onbegrijpelijk, dat zulke plannen zelfs maar kunnen ontstaan. Er wordt al zoveel goede oude dingen overboord gegooid. Waar is hun historisch gevoel en geweten.
Een groot aantal reacties gelezen en ik wil de genoemde argumenten onderstrepen. Ik kan ze niet beter onder woorden brengen. Alstublieft. Al moet de Plechelmus de laatste zijn. Deze parochie moet blijven !!!! Met dank aan Herman Finkers voor zijn inspirerende betoog.

Walter Hoevenaars - Huizen (NH)

Barbaars
De katholieke eredienst hoort bij uitstek thuis in de sacrale, tot bezinning uitnodigende sfeer van de Plechelmus-basiliek. Deze kerk onttrekken aan zijn religieuze functie durf ik barbaars te noemen. Het nageslacht zal er bepaald niet dankbaar voor zijn. We hebben intussen toch voldoende lering kunnen trekken uit de onherstelbare vernielingen die zijn aangericht in ons religieuze en culturele erfgoed?

De heer J.A.M. van der Heiden, mediëvist - Driebergen

Warme herinnering
De Plechelmus moet absoluut de centrale parochiekerk van Oldenzaal blijven. Wij hebben warme herinneringen aan Pater Beernink, die ons bijna 50 jaar geleden trouwde (in Amsterdam) en de Plechelmusbasiliek.

De heer G.F. Smit - Amsterdam

Plicht
Met grote verbazing heb ik zondagavond het programma Kruispunt met Herman Finkers gevolgd. Ik de jaren dat Harry Bloo pastor in de St. Plechelmusbasaliek was heb ik meerdere malen de vieringen in deze kerk meegemaakt. Het kan toch niet zo zijn dat een aantal "leken" (parochiebestuur) de toekomst van deze basaliek gaan bepalen. Wanneer worden de St. Catharijne in Utrecht, de St.Jan in Den Bosch of de St. Christoffel in Roermond aan de eredienst ontrokken. Het is de plicht van het parochiebestuur de St. Plechelmusbasaliek voor de erediensten te behouden!!! Is het bisdom Utrecht zo langzamerhand niet toe aan een nieuwe econoom ?

De heer H.G.M. Holl - Houten

Al genoeg verdwenen
Lang leve de weg-met-ons-mentaliteit van de katholieke kerk in Nederland. Is er al niet genoeg verdwenen of kapotgemaakt? De ontkerkeling enz., het heeft allemaal te maken met dat vermaledijde 2e Vaticaans Concilie en de daaropvolgende beeldenstorm en ander onheil.

Hendrik Receveur - Capelle a/d IJssel

In vredesnaam
Bij deze wil ik U heel veel sterkte wensen en toe wensen dat de Plechelmus Baseliek behouden mag blijven voor de Erediensten. Als geboren Twentse (Hengelo in 1954) ben ik vroeger wel eens met mijn vader (RIP) in de baseliek geweest. Ik vind dat; dat moet blijven kunnen tot in de verre toekomst. Hoe kan er nu op een plaats waar eeuwen lang de gelovigen hun gebeden zeiden; in vredesnaam iets anders komen. Ik wens U als bestuur heel erg veel succes toe.

Ingrid Bras - Oosterhof - Goes

Maar één basiliek
Ben onder de indruk van het pleidooi voor behoud van de basiliek, als centrale parochie kerk, door Herman Finkers. Te zien in de uitzending van Kruispunt, gisteravond. Ik ben helemaal met hem eens. Dit schitterende brok historie moet behouden blijven,op de manier zoals het al eeuwen dienst doet. Er zijn al zo veel culturele centra, er is echter maar ÉÉN St.Plechelmusbasiliek!!!!!

Mevrouw S.A. ter Veer - Lelystad

Niet culturele tempel
Religie, historie, gelovige mensen... Laat dit gebouw blijven bestaan waarvoor het bedoeld is: kerk, bidplaats, ontmoetingsplaats en vooral godshuis! Een kerkgebouw met een geschiedenis als de St. Plechelmus mag niet veranderd worden in een culturele tempel; daarvoor zijn andere mogelijkheden in Oldenzaal, naar ik mag aannemen. Laten we trots zijn op en voorzichtig zijn met dit gebouw met zijn grootse verleden!

De heer J. Wanten - Sittard

Gewoon doorgaan
Gewoon doorgaan met erediensten en hopen dat alle beslisssingen met veel wijsheid en verstand genomen worden.

Nicolaas Dijkstra - Milsbeek

Voornaam
De Plechelmus moet behouden blijven voor de geloofgemeenschap van Oldenzaal en mag zeker niet voor enig ander doel ingezet worden. Heb zelf een van mijn voornamen te danken aan de heilige Plechelmus mede doordat ik in de oorlog geboren ben.

Herman Prein - Zevenaar

Intens triest
Het was werkelijk een genoegen om de verdediging van Herman Finkers aan te horen over de St. Plechelmusbasiliek. Het is intens triest om te zien en te horen dat er weer mensen zijn die ons erfgoed steeds verder willen afbreken alleen om het geld, want in Nederland is alles geschaard onder de noemer materialisme. De normen en waarden waar Den Haag het zo graag over heeft zijn steeds verder te zoeken. Vecht voor de Basiliek.

De heer H. Verschoor - Elst

Veel te danken
Ik zag gister avond Kruispunt en wist niet wat ik hoorde dat ze van die kerk geen streekkerk maken terwijl wij aan de H.Plechelmus zoveel hebben te danken. Mijn hart doet pijn als ik er aan denk alleen het geluid en zang van Herman Vinkers daar werd ik koud van. Groetjes van een oud parochielid.

Mevrouw B.H.M. Kolkman - Naarden

Focus
Ik acht het van groot belang dat de Plechelmus Basiliek (ook op langere termijn) behouden blijft voor de RK liturgie. De RK kerk moet zuinig zijn op haar historisch erfgoed. Kerken als St Jan in Den Bosch, St Servaas in Maastricht, St. Jacobus in Den Haag zouden een voortrekkersrol moeten vervulling als centra waar de klassieke liturgie in al haar schoonheid wordt gevierd. Plaatsen waarin mensen 'het heilige' kunnen ervaren in verbondenheid met het verleden. Plaatsen die kristallisatiekernen kunnen zijn voor opbloei van nieuwe spiritualiteit. Centra ook voor het hervestigen in Nederland van een katholieke intellectuele traditie.
Dit betekent nadruk op liturgische schoonheid en veelzijdig katechetisch aanbod. Kortom: kies voor het aanbrengen van focus d.m.v. een liturgisch centrum met regionale functie. Als het niet anders kan moeten andere kerken met louter locale functie daaraan worden opgeofferd. Durf daarin keuzes te maken.

De heer R.P.A Tesson - Den Haag

Plek voor bezinning
Een plek van bezinning. Juist in deze tijd, waar mensen op zoek zijn naar een plek waar men zich even kan terug trekken voor bezinning, zou de Plechelmusbaseliek, moeten verdwijnen. Laten we samen er voor zorgen dat zo'n plek in Twenthe niet verloren gaat.

De heer J. Goossens - Enschede

Liefst morgen al
Ik hoef geen belijdend katholiek te zijn om een mooie basiliek te bezoeken en mij er weer devoot te voelen. Mijn interesse in het religieus historisch erfgoed drijft mij er vaak genoeg naar toe. Hoe vaak heb ik niet met mijn kinderen in Frankrijk of Engeland dergelijke kerken bezocht, deskundig beschreven in Michelingidsen of via andere PR aan mij meegedeeld. Alleen daar kan ik mijn kinderen werkelijk laten voelen wat spiritualiteit is, wat religieuze gevoelens zijn.
Nu ik de Plechelmus op tv gezien heb, wil ik er liefst morgen al naar toe. Ik sta ervan versteld nooit eerder van het bestaan van zo'n juweel geweten te hebben. Laat Plechelmus een levende kerk zijn, doe aan goede PR, organiseer veel mooie concerten, laat bezoekers desnoods betalen, maar bega niet de zonde om deze prachtige basiliek aan ons historisch erfgoed te onttrekken.

Gerda Holzhaus - Amsterdam

Duizend jaar
De Plechelmus is HET symbool van duizend jaar Katholiek Twente. Dat wist ik -nu 70 - al als Haaksbergs jongetje. En ook dat Oldenzaal - daardoor - het Twentse Rome is. Dat moet zo blijven.Zolang de St.Pieter nog functioneert.Daarna zien we wel verder. Intussen mag - van mij - Herman Finkers elke zondagmiddag in de Plechelmus een half uurtje solo Gregoriaans zingen. Want dat kan hij als geen ander.

Albert Leussink - Utrecht

Ouderhuis
Het oudershuis moet altijd blijven bestaan en daarom ook het kerkgebouw. Kort en duidelijk.

Gerhard Beernink - De Lutte

Geen stad
De H Plechelmus moet in katholiek Oldenzaal blijven!!! Wat is de stad zonder de Plechelmusbasiliek.

Mevrouw M.J. Haarman - De Lutte

Hart uit Twente
Het is voor mij in alle redelijkheid niet in te denken dat er een commissie is die juist in deze tijd in alle ernst adviseert om het gebruik van de St. Plechelmusbasiliek te wijzigen zoals bekend is gemaakt in de media. Kerkelijke commissie: u snijdt het hart uit Twente! (Twentsche Courant/Tubantia, 1-2-2006, Stad en Land) Ik durf te beweren dat u geen druppeltje Twents bloed in uw aderen hebt. Nog geen hàlf druppeltje. Sterker nog: geen ....

De heer A.P.J. Engelbertink - Hengelo

Niet onteren
Met ontsteltenis heb ik vernomen dat ze de mooie oude Plechelmus willen onteren. Ik heb zeer veel goede herinneringen aan deze kerk, in het laatste oorlogsjaar was ik te gast bij de familie Oude Essink, omdat er in Utrecht niets meer te eten was. Elke zondag en soms ook doordeweeks kwamen we geregeld in de kerk. Laten ze a.u.b. in Oldenzaal hun verstand gebruiken en de kerk voor de liturgie behouden.

Clarette Koenders-Versteeg - Meerbusch (Duitsland)

Warmte
Ja, de St. Plechelmusbasiliek moet de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal blijven. Er wordt al zoveel in de R.K.-Kerk gerommeld dat een vaste en mooie en vooral een nog "echte warme kerk" moet blijven zoals hij is. Nog een echt GODSHUIS. Ik ben minder naar de kerk gegaan sinds er zoveel in en rond het Godshuis is veranderd. Ik vind in de gewijzigde c.q. nieuwe kerken niet die warmte die ik in de echte kerken altijd heb gevonden. Daar kwam en kom ik thuis. Laat astublieft nog enkele plekjes in Nederland ongeroerd zodat er altijd nog een plek is waar we thuis kunnen komen.

Mevrouw M.J. van Hengel-van Teeffelen - Gasselternijveen

Vermaak
Met het pleidooi dat Herman Finkers heeft gehouden in het RKK programma "Kruispunt" kan ik het zo verschrikkelijk eens zijn. Als ik dan bovendien zijn opmerking lees op deze website dan kan het niet raker gezegd worden. Een ruim duizend jaar oude bisschopskerk maken tot een centrum van vermaak. Men moet zich schamen in dit land. Ik steun van harte de actie om deze prachtige basiliek te behouden voor de vieringen waarvoor dit gebouw is bedoeld.

De heer A. Burger - Houten

Handen af
Ik vind het absurd dat een gebouw met zoveel historie ter discussie komt te staan ! Dus mijn standpunt is ; Handen af van de Plechelmus kerk"!! En ik hoop dat de mensen die daar over beslissen gauw hun verstand terug vinden !!!

Ton Kemperman - Swifterbant

Zeer getroffen
Zojuist het Kruispunt-interview met Herman Finkers bekeken. Het trof me zeer. Broeder Finkers verwoordt precies datgene wat mij er als voormalig protestant toe heeft gedreven twee jaar geleden officieel toe te treden tot de Rooms-Katholieke Kerk. Laat het gewijde het gewijde!

Frank Dijkslag - Zeist

Eeuwigheid gaat voor
De bijzondere plaats waar deze kerk is gebouwd, de kracht die ervan uitgaat, waar zovele eeuwen lang gebeden is, de schoonheid van het gebouw, hoe heeft men het zelfs maar kunnen bedenken om juist deze kerk een ander functie erbij te geven. Ik ben niet katholiek, maar heb al heel veel kerken en kathedralen bezocht en vaak gevoeld hoeveel me daar aan kracht gegeven werd in alle stilte, zonder vragen, juist op plaatsen waar al veel gebeden was. Het is toch een heilige plaats? Dat kan toch niet zómaar zijn! Blijvende schade zou er aangericht worden als de voorgestelde plannen doorgaan. Door alle eeuwen heen is er door oorlogsvoering al gigantisch veel schoonheid verloren gegaan, laten wij daar niet aan meedoen in. Hoe kunnen financiële redenen hier bepalend zijn? Eeuwigheid gaat toch voor ogenblik?

Johanna N. Zeijlemaker - Leiderdorp

Ontroering
Gisteravond gekeken naar de uitzending van Kruispunt, waarin Herman Finkers uiteenzette waarom de St. Plechelmusbasiliek de centrale parochiekerk van Oldenzaal moet blijven. Als iemand zo vol liefde, ontroering en ontzag zijn mening kan geven over "Plechelmus", dan vind ik dat ik dit standpunt moet ondersteunen. Heel veel succes gewenst,

Martha van Keulen-van der Zande - Nijverdal

Ook Plechelmus
Met veel instemming en ontroerd gisterenavond Herman Finkers pleidooi gehoord. Ik stem daar volledig mee in evenals mijn vrouw.Wie Oldenzaal zegt, zegt Plechelmus. Ik werd geboren op 15-7-32 en mijn moeder vertelde op mijn vraag waarom ik ook Plechelmus moest heten, dat oma dat wilde, omdat ik op 15 juli was geboren. De feestdag van Plechelmus!
Wij hopen oprecht dat de Plechelmus als symbool van de bakermat van christelijk Twenthe mag blijven functioneren en niet een cultureel centrum zal worden om de kerkelijke begroting rond te krijgen!

De heer G.M.Plechelmus(!) Oostvogel en Netty Oostvogel-Sanders - Nijmegen

Dichtgooien
De katholieke kerk in sterfende. Logisch dat ze ook deze basiliek dicht gooien. In het bekrompen katholieke geloof zit simpel weg geen toekomst. Kerken gaan sluiten, sluiten en nog eens sluiten. Dat gebeurt elke dag. Deze kerk zal niet de laatste zijn...

De heer R. van Winkel - Enschede

Contact
Zelf ben ik niet katholiek, maar ik vind dat er zeker plekken in onze maarschappij moeten blijven die uitstijgen boven het commerciële beheer. Een plaats als deze waar de mens geholpen wordt contact te krijgen met het 'hogere' moet hoe dan ook in ere worden gehouden!

Jacob Dijkstra - Amsterdam

Wortels
Wij vinden de Plechelmus het katholieke hart van Twente. Hier liggen de wortels van ons geloof. Wij vinden dat deze plaats niet ontheiligd mag worden ten koste van commercie en zakelijkheid. Wij zijn zelf geen Oldenzalers maar deze baseliek is ook een beetje van ons, dus handen af dit stukje historie.

Ben en Elly Scholten - Beuningen

Zorgen
Een aantal weken heb ik reeds mijn zorgen omtrent het voornemen om de plechemusbasisliek te ontrekken aan de eredienst uitvoerig toelicht in een brief aan pastoor C. van Breemen. Ik ben blij verrast door de actie van Herman Finkers en de Stichting St.Plechemusbasiliek voor behoud van de basiliek als centrale parochiekerk van Oldenzaal. Het zou voor mij een onomkeerbare historische vergissing zijn wanneer het symbool voor katholiek Twente onttrokken zou worden aan de eredienst, en nog wel op initiatief van de geestelijkheid. De St. Plechelmusbasiliek heeft een onschatbare waarde die onze tijd, waarin het nuttigheid-en maakbaarheidsdenken overheerst, overstijgt. Het is meer dan een historisch gebouw, het staat symbool voor het geloof en de trouw van Katholiek Twente. Wanneer je over de drempel van Plechelmus stapt, stap je een eeuwenoude traditie binnen, je voelt je opgenomen in een geloofsgemeenschap van die jouw leven overstijgt, die de verbindingsschakel is vanuit het verleden naar de toekomst. Gelukkig is het geloof onder de gelovigen in Oldenzaal en omgeving nog springlevend, dat bewijst wel de aktie van deze stichting. Ik wens hen veel succes toe in dit fantastisch en dienstbaar werk!

Jan Kerkhof Jonkman, pastor-diaken - Tubbergen

Waarom?
Dat men overweegt om juist de H. Plechelmusbasiliek aan de erediensten te onttrekken vind ik onbegrijpelijk. Ik zie in dat in tijden van teruglopend kerkbezoek het aantal kerkgangers drastisch afneemt, en dat daarmee de financiële toekomst van een parochie onzeker wordt. Ook vind ik het begrijpelijk dat er om die reden wordt gezocht naar manieren om die positie te versterken. Dat er in een stad als Oldenzaal, met vijf parochiekerken, dan wordt gedacht aan het centreren van de kerkelijke functies, om op die manier de kosten te drukken, lijkt mij een logische stap. Maar dat daarvoor juist de H. Plechelmusbasiliek haar deuren zou moeten sluiten voor gelovigen vind ik raar. De functies die men nu in gedachten zou hebben voor de Basiliek, anders dan erediensten, kunnen toch ook plaatshebben in de Antonius- of Drieëenheid Kerk? En een kerk is niet 24 uur per dag in gebruik voor erediensten. Een combinatie in gebruik voor erediensten en museale functies is toch niet ondenkbaar? Waarom moet dan juist de Plechelmusbasiliek, hét toonbeeld, hét symbool voor Oldenzaal, bakermat van het geloof in Twente, moet juist dat gebouw dan haar functie verliezen. Ik vind het onbegrijpelijk, en ik snap de redenering erachter niet. Temeer omdat er na de sluiting van kerken in Oldenzaal plannen zijn voor nieuwbouw op de Graven Es, omdat er in het noorden van de stad daarna te weinig kerkgebouwen beschikbaar zouden zijn? Als ik op de Graven Es zou wonen fiets ik liever tien minuten om in een kerk met sfeer te kunnen zitten... Al met al een vreemde gang van zaken, en een waarbij het mijns inziens zou lonen om eerst eens goed na te denken over wat we nou precies willen bereiken...

De heer B.H. van Houten - Eindhoven

Kaarsen en wierook
Wij vinden dat de Oldenzaalse Plechelmus behouden moet blijven voor Eredienst. De Basiliek moet ruiken naar kaarsen en wierook.

Annelies Jogems, Truus Benneker en Anneke Wigger - Denekamp

Verwerpelijk
Gaan onze bischoppen niet veel te makkelijk om met al hetgeen door onze katholieke voorouders, met bloed zweet en tranen en een waarachtig geloof bijeen is gebracht? Zingen wij niet in onze kerken:"Hoor maar zie maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde". Als onze bischoppen meer vertrouwen zouden hebben in Onze Lieve Heer durfden ze vast niet met zulke verwerpelijke voorstellen te komen.

Evert Mudde - Westzaan

Onverschilligheid
De redenen waarom de Plechelmusbasiliek voor de eredienst moet worden behouden, heeft Herman Finkers voortreffelijk verwoord in het programma Kruispunt (26-03-2006). Bovendien heeft de instantie die tot sluiting van deze kerk (of onttrekking aan de eredienst) zou besluiten wellicht niet in de gaten welke indruk dit zou maken op de jongere generatie als een dergelijk voorbeeld van wat "het geloof der vaderen" tot stand heeft weten te brengen en door de eeuwen heen heeft weten te behouden, zou worden afgestoten. Het is een bewijs van onverschilligheid en bevestigt menigeen in de mening dat het er allemaal niet toe doet. Het moge duidelijk zijn dat ik tegen dit voorgenomen besluit ben.

Harry Snakkers - Maastricht

Ketting
Verbreek deze ketting toch niet, deze constante lijn van oudsher die heilig is. Wij zijn spirituele wezens die voor korte tijd menselijke ervaringen op doen. Dit gebouw schenkt ons de verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan en die rond ons heen voortbestaan. De heilige Geest spreekt toch sterker door de stilte in verbondenheid dan in een rekenkamer? Heel veel wijsheid.

Mevrouw O. Roos - Breda

Vol van religie
Ook ik ben bijzonder getroffen door de uitzending van Kruispunt. Herman zocht voortdurend naar de juiste bewoordingen om zijn diepe gevoelens tot uitdrukking te brengen. Niet een stortvloed van woorden maar korte opmerkingen waaruit zijn diepe verbondenheid met de Basiliek sprak. Hij heeft namens velen gesproken en veel in te zenden artikelen in de Twentsche Courant/Tubantia overbodig gemaakt. Als geboren en getogen Oldenzaler ben ook ik diep geraakt door de plannen de Plechelmus voor andere doeleinden te gaan benutten. Laat de Basiliek haar sacrale karakter behouden. Geef mensen de kans hier hun diep-religieuze gevoelens weer naar boven te laten komen. Ik ben het met Herman eens: deze kerk is vol van religie al tien eeuwen lang. Dat gooi je toch niet weg voor puur materiele zaken. Oldenzaal let op Uw zaak!

Gerard Lemmink - Bad Bentheim (Duitsland)
Terug