Eerder ontvangen reacties - pagina 5

Geen poppenkast
Ook als niet geborene Oldenzaler vind ik dat de Plechelmus basiliek, uitsluitend gebruikt mag worden voor lithurgie en wat daar nauw mee samen hangt. Absoluut geen "poppenkast" van deze kerk maken.

Theo Sleiderink - Oldenzaal

Geest van eeuwen
Gisterenavond heb ik bij Kruispunt het onderwerp met Herman Finkers gezien en ik was onder de indruk van de St. Plechelmusbasiliek. Zo'n mooie kerk mag volgens mij niet onttrokken worden aan de eredienst omdat hij inderdaad de geest van eeuwen ademt.

Kees Bos - Eindhoven

Onzalig plan
Gekkenwerk. Zo snel mogelijk weg met die onzalige plannen. Erediensten horen in de Plechelmus, ga je er diensten uit weg laten dan krijg je een dode kerk. We hebben al zo veel verloren op historisch gebied,de baseliek is visitekaartje van Oldenzaal. Dus alles laten zoals het is!!!

Didi Wekking - Oldenzaal

Koesteren
Oude kerken werden vroeger niet zomaar ergens gebouwd, maar op een speciale plek in een speciale richting. Daardoor en door het eeuwenlange gebruik is een degelijk gebouw in Nederland onmisbaar. Je zou je kunnen afvragen wat erger is: de vergrijzing, de multicukturele samenleving, dreigende dijkdoorbraken en andere ellende, of het systematisch verdwijnen van heilige plekken in een seculariserend Nederland. Laten we deze gebouwen bewaren en koesteren als plekken van heiligheid en daardoor inspiratie in Nederland.

Maria Schokking - Reeuwijk

Meewerken
De TV uitzending van Kruispunt van zondag 26 maart j.l, waarin Herman Finkers zijn gevoelens "bloot" gaf ten aanzien van zijn gelovig denken en zijn standpunt tot behoud van de basiliek, heeft mij geraakt. Het afkalven van het beleven van het geloof is erg genoeg, maar om dan ook nog van binnenuit hier aan mee te werken door de Plechelmusbasiliek te "onttrekken" uit de geloofsgemeenschap getuigd van weinig respect voor de gevoelens van de Oldenzaalse geloofsgemeenschap. Alles wat oud is, hoeft niet gesloten, gewijzigd of aangepast te worden. Het ontbreekt er nog maar aan, dat er een voor de basliliek reeds een andere bestemming gevonden is. Bijvoorbeeld een amusementcentrum of zwijnenstal.

Noud Kremers - Boxmeer

Houvast
De Plechelmusbasiliek moet de centrale parochiekerk van Oldenzaal blijven. Dit unieke erfgoed moet als katholieke kerk blijven fungeren. In een tijd waar het juist belangrijk wordt dat we weer een houvast krijgen aan het geloof is het belangrijk dat mensen zich inzetten om dit in stand te houden. Vandaar mijn steun. Mijn overtuiging is dat de kerken wel weer een belangrijke rol gaan spelen in het leven van ons.

Sandra Fluttert - Markelo

Wroeging
Heeft iemand God al geraadpleegd? Wat zou Hij ervan vinden als de Plechelmus aan de katholieke eredienst zou worden onttrokken? Ik sta niet graag in de schoenen van hen die de Plechelmus nu willen "sluiten". Zij laden een grote verantwoordelijkheid op zich, die tot niet anders kan leiden dan tot gewetenswroeging en verwonding van de eigen ziel. Dit laatste lijkt me een constatering te zijn, en geen voorspelling.

Sebastiaan Roes - Nijmegen

Dwaas
Geweldig, de uitzending met Herman Finkers. Hij geeft precies het gevoel van de Plechelmuskerk weer. Als oud-Oldenzaler ondersteun ik deze actie van harte. Oldenzaal is Oldenzaal niet meer als de functie van de Plechelmus wordt weggehaald. Ik hoop van harte dat deze dwaze plannen worden teruggedraaid.

Elise Hesselink - Kekerdom

Parel
Ben het volledig eens met standpunt stichting St.Plechelmusbasiliek dat basiliek voor de eredienst behouden dient te blijven en een centale plaats dient te behouden in het parochiale leven van Oldenzaal. Juist de traditie speelt een grote rol in de RK Kerk en Oldenzaal zou trots moeten zijn op het feit dat juist in de Plechelmus deze traditie zichtbaar is. Veel oude parochies in Nederland missen door de reformatie hun historisch kerkgebouw en kunnen zich in veel gevallen gelukkig behelpen met o.a. Neo-Gotische kerken die in veel gevallen ook tot historisch erfgoed verklaard zijn maar het blijft historisch surrogaat. In Oldenzaal moet toch het primaat van deze schitterende Romaanse kerk duidelijk zijn. Finkers stelt terecht dat alleen door regelmatig in de Plechelmus de eredienst te vieren het sacrale karakter van deze parel in de RK Traditie behouden blijft en velen tot zegening zal zijn. de Plechelmus is meer dan een gebouw p.s. Een uitzending van een Gregoriaande viering met Finkers als voorzanger zou weldadig zijn.

De heer F.A.J.M. Middelhoff - Sneek

Versterking
Naar aanleiding van het interview met Herman Finkers in Kruispunt het volgende. Hoe is het mogelijk dat het kerkbestuur van de binnenstad de historische plaats van de oorsprong van het katholieke geloof in Oldenzaal wil opgeven. Het gebouw draagt bij tot versterking van je religieuse gevoel en helemaal als het gecombineerd wordt met gregoriaanse gezangen, zoals Herman ons liet horen. Ik ben bang dat de aanbeveling weer voornamelijk gebaseerd is op rationeel cijfermateriaal, dat misschien op dit moment van belang is, maar waar men in de toekomst zeker spijt van zal krijgen. Ik hoop dat de uiteindelijke beslissing anders zal uitvallen.

De heer W. Knaven - Son

Waarde
De Plechelmus moet behouden blijven als centrale parochiekerk voor Oldenzaal. Het is een monument dat juist zijn waarde ontleent aan zijn functie: parochiekerk met zijn erediensten. Misschien ter verduidelijking, hoewel ik niet uit Oldenzaal kom, maar er wel vaker kom, geniet ik van de Plechelmusbasiliek als kerk( de sfeer) en als monument( het gebouw). Ik vind dat die twee eenheid behouden moet blijven, allereerst voor de parochianen in Oldenzaal maar ook voor alle andere Nederlanders.

De heer J.H.A. Kapteijns - Budel

Centraal punt
DE Plechelmus, als kerk van mijn voorvaderen, en HET centrale punt van Oldenzaal, ontkrachten? Dat toch nooit zeker?

Henk G.W. Spit - Oudenbosch

Historisch middelpunt
De voorlopige ideeŽn van het kerkbestuur getuigen van een onbegrijpelijk gebrek aan historisch besef. Weten ze wel wat ze doen als ze een einde maakt aan zo'n lange traditie? Als er al kerken gesloten moeten worden, trek dan terug naar het historisch middelpunt. Verzamel waar Oldenzaal zich eeuwen verzamelde.

Richard van Oerle - Oldenzaal (vroeger)

Klein en stil
De Plechelmusbasiliek hoort de kerk te blijven waar we de stilte kunnen ervaren. Eerbied voor de ouderdom en het verleden. Mijn verleden is verweven met deze kerk maar met name het indrukwekkende decor dat je klein en stil maakt beroert me intens. Hou de Plechelmus open voor de liturgie.

Gerdi Leussink - Hengelo

Behoud vieringen
Ook als Emmausganger uit de Thij pleit ik voor behoud van geregelde liturgische vieringen in de Plechelmus. Sterker nog, wellicht dat vespervieringen, zoals die rond 1 november, vaker gehouden kunnen worden. En, gezien mijn voornaam, in het romaanse deel dan even weer naar het raampje van Willibrordus kijken ...

Wilbert Kallenberg - Oldenzaal

Gebrek
Soms denk ik: de Nederlandse RK-kerk verdient ook niet beter. Wie bedenkt nu zoiets? Wat een gebrek aan religieus en historisch bewustzijn.

De heer J.H.A. Verhoef - Amsterdam

Geen Oldenzaal meer
Ik ben in Oldenzaal geboren, gedoopt in deze kerk getrouwd, in de oorlog had iedereen een borstbeeld van Plechemus thuis. Hij heeft heel Oldenzaal beschermd. Ik heb nog een borstbeeld. Ik vind daarom dat het gewoon als kerk moet blijven. Oldenzaal is Oldenzaal niet meer als deze kerk ergens anders voor gebruikt wordt.

Joke Welhuis Olde Riekerink - Hengelo

Nog eeuwen
Het zou voor alle Oldenzalers een vast gegeven zijn dat er nooit maar dan ook nooit een andere invulling zal worden gegeven aan de Plechelmus dan dat er door alle eeuwen heen is geweest. Maar zoals het vaak gaat met beslissingen nemen doen dat mensen die niet weten wat de gevoelens zijn van mensen, die heel ver af staan van de mensen, zo is het in de politiek en zo is het nu ook al in de rooms katholieke kerk. Natuurlijk moet de Plechelmus in de toekomst nog eeuwen bewaard blijven zoals het door onze voorouders ook eeuwen geleden is doorgegeven, een echte rooms katolieke kerk en niets anders.

De heer B. Teigeler - Oldenzaal

Zot
De St. Plechelmusbasiliek moet blijven omdat het een ontzettende prachtige BASILIEK is. Als de St. Plechelmus niet meer als kerk in Oldenzaal fungeert is Oldenzaal toch ook Oldenzaal niet meer dan kun je ook wel stoppen met de Carnaval!!! Neem alleen de historische waarde al. De prestatie om zo'n gebouw te plaatsen in die tijd. Buiten het belang van het rooms katholieke geloof denk ik dat er ook heel veel mensen zullen zijn van andere geloven of zonder geloof die deze prachtige kerk niet willen missen inclusief de functie als kerk. Het zou toch te zot zijn om hier evenementen te gaan organiseren die niets met het geloof te maken hebben zorg toch dat de mensen hier nog VREDIG tot zichzelf kunnen komen, tenminste nog 1 puntje van RUST.

Mevrouw E. Boomkamp - Borne

Het helpt
Als mijn schrijven helpt de St. Plechelmusbasiliek te behouden als cetrale parochiekerk van Oldenzaal, dan schrijf ik van harte. Liefst schreef ik veertig keer. En ik ben protestant!

Mattijs Hoogendijk - Olst

Stad zonder hart
Wat is Oldenzaal zonder de Plechelmus ? Een oude stad zonder levend hart. De oudste katholieke kerk van Twente sluiten ? Daar waar alles begon in onze streek wat het christendom betreft. Bestuurders in Oldenzaal, bestuurders in het bisdom, voel eens aan uw voorhoofd klopt daar alles nog. Laat gauw uw gedachten varen om de Plechelmus te sluiten voor de katholieke erediensten.

Wim Meijer - Borne

Functioneel
Ik ben van mening, dat dit eerbiedwaardige gebouw op deze vererenswaardige plaats in Oldenzaal, gewijd aan een van Nederlands belangrijkste missionarissen, als godshuis funktioneel moet blijven. Het getuigt van respekt voor de geschiedenis en de bouwers van die geschiedenis.

De heer J.M.W. van der Hart - Meppel

Behoud het goede
Ik heb zojuist Herman Finkers gezien in Kruispunt. Ik ben het helemaal met hem en met jullie stichting eens. Een kerk met zoveel sacrale historie kun je toch niet zomaar aan de wekelijkse eredienst onttrekken.Ik pleit ervoor om deze belangrijke kerk, niet zo maar een kerk maar een basiliek, als centrum voor kerkdiensten te behouden. Immers, we weten het van andere gebouwen in grote steden, iets wat niet meer gebruikt wordt, vervalt en devalueert. Daarom: laten we met z'n allen ervoor zorgen, dat deze basiliek in functie blijft! Zie hier in Almelo de Egbertus, weliswaar geen basiliek, maar een mooie kerk, ook aan de eredienst onttrokken. En ...staat er maar te staan als monument, de ex-parochianen in teleurstelling achterlatend! Dit kan toch ook niet de betekenis zijn van ons geloof. Onderzoekt alles, maar behoud het goede!!

De heer H.H. Semmekrot - Zenderen

Maakt stil
Deze kerk ademt meer dan de andere kerken in Oldenzaal een sfeer uit, die me stil maakt. Een prachtkerk, die precies dat doet waar-ie voor is. Vroeger kon je er zo naar binnen lopen. Dat was heel gewoon. Als kind zag ik andere mensen bidden, praten of een kaars opsteken. Later deed ik dat zelf toen mijn vader stierf. Dat zo maar naar binnen lopen, mis ik. Volgens mij heb je dat af en toe nodig en waar kan dat beter dan in het centrum, waar je toevallig toch moet zijn voor een boodschap.

Mevrouw L.S. Janssen-Kistemaker - Apeldoorn

Antonius
Als je vroeger iets verloren had, bad je tot de H. Antonius dat je het verloren gegane weer terug mocht vinden. Misschien kan deze Heilige er nu voor zorgen dat de wekelijkse eredienst in de Plechelmus niet verloren gaat.

Joop Krabben - Oldenzaal

Absoluut fout
Wanneer al meer dan 1000 jaar Christenen op een plek samen komen om te bidden en te gedenken, zoals bij de St. Plechelmusbasiliek, is het absoluut ondenkbaar en een grove fout, wanneer wij anno 2006 hier een einde aan zouden gaan maken door dit gebouw om te vormen tot cultureel centrum. De ziel en de traditie zijn dan voorgoed verdwenen. Daarnaast: cultuur en historie zit niet alleen in tastbare zaken.

Richard Wermelink - Delden

Niets anders
De Plechelmus kan gewoon niets anders zijn dan een kerk. Er zijn genoeg gebouwen die als kerk fungeren maar dat helemaal niet uitademen. Laten we dan ťťn van de mooiste en echtste kerken dan niet uit zijn functie ontheffen. Dan wordt het een leeg en doods gebouw.

Mevrouw S.G.J. Wiggers - Haarlem

Voorliefde
Heb altijd een grote voorliefde gehad en nÚg voor Twente. Ben ook vaak in de St. Plechelmus-basiliek geweest en er vieringen meegemaakt tijdens mijn vacantie. Ben geen behoudend of conservatief eerder progessief gelovige religieus, kapucijn, maar sta geheel achter uw doelstelling. Hopende dat mijn reactie een bijdrage mag leveren.

Br. Rigobert-Kuipers, kapucijn - Breda

Herman Finkers pastoor
Ik ben overtuigd van het feit dat de Plechelmusbasiliek niet alleen als bouwwerk maar vooral ook als monument van het geloof van de Twentenaren door de eeuwen heen behouden moet blijven voor haar oorspronkelijke functie. En als er geen pastor meer te vinden is voor deze parochie, laat dan maar Herman Finkers bij "vox populi" tot pastoor benoemd worden. Hij is echt een "peritus" en beschikt naar mijn mening over de kwaliteiten om op juiste wijze in een gelovige gemeenschap een voortrekkersrol te vervullen.

Jan Zwaard - De Lier

Verloochening
Ik heb gisterenavond de uitzending op RKK gezien en was zeer onder de indruk van de pracht (en ook de praal) van deze schitterende kerk. In Frankrijk zouden wij deze kerk als bezienswaardigheid gaan bezoeken en zou het een toeristische trekpleister zijn; in Nederland is hij onbekend. Deze kerk onttrekken aan de functie waarvoor hij bestemd is is een verloochening van de historie en een verwoesting van ons erfgoed. Misschien dat wij met ons allen meer naar de kerk moeten gaan.

De heer drs. H.H.G. Wiegmans - Voorschoten

Geen historisch besef
Dat de omgeving van mijn Plechelmus verprutst is zal de tijd wel weer goed maken maar dat de functie wordt verkwanseld is schandelijk. Welke driedubbelovergehaalde debiel verzint zoiets? Het getuigt van weinig of geen historisch besef.

Herman Vos - Helmond

Rustpunt
De Plechelmus moet een echte kerk blijven. Als je kijkt naar de kerk in Deventer bijvoorbeeld is het een vreemd idee dat er zaken gebeuren die je normaal niet in een kerk zou doen. Een kerk is een plaats van rust in een wereld die al druk genoeg is. Veel mensen zien het ook als een plaats om tot zichzelf te komen. De ontheiliging doet dit teniet. Zelf ben ik Nederlands Hervormd. Maar ik bezoek graag een katholieke kerk. Er hangt altijd een prettige mystieke zweer. De Plechelmus is al meer dan 1000 een heilige plaats en een rustpunt en dat moet zo blijven.

De heer J.F. van de Steeg - Losser

Afbraak
De Plechelmuskerk is de natuurlijke parochiekerk van heel Oldenzaal. Er is een levende Plechelmusdevotie die niet losgemaakt kan worden van de Plechelmusbasiliek zelf. De nieuwe plannen willen deze devotie blijkbaar bewust op het spel zetten. Dat is afbraak van geloofsgoed. Dat geloofsgoed is nog niet dood. Als het aan de nieuwe plannen ligt, moet het blijkbaar dood, zodat de Plechelmusbasiliek een museum kan worden. Dat kan niet!

De heer G.A.J. Steunebrink - Nijmegen

Voor mensen
Een zo oude kerk met een rijke historie waaraan in het verleden (toch zeker niet zonder reden) de status van basilica minor is verleend door de paus kun je niet onttrekken aan de reguliere eredienst. Het is helaas terecht dat er kerkgebouwen moeten verdwijnen, maar als je voor een halfbakken oplossing kiest en een eeuwenoude basiliek onttrekt aan de functie waarvoor zij is gebouwd, ontneem je het gebouw feitelijk zijn bestaansrecht. We hebben al veel te veel verloren laten gaan in het nabije verleden. Laat de Plechelmusbasiliek midden in het centrum van Oldenzaal getuigen van een levend en bezield geloof, maak er niet (ongewild)een antigetuigenis van! Als jonge priester ervaar ik temidden van een levendige geloofsgemeenschap dat een opengestelde kerk voor veel mensen een bron van geloof en troost is. Zulke zaken moeten behouden blijven, en ik denk dat we daarvoor ook de verantwoordelijkheid moeten nemen. Laat een kerk een huis van God blijven, waar mensen thuis kunnen komen.

David van Dijk, pastoor van Maarheeze en Soerendonk - Maarheeze

Belachelijk
De basiliek moet blijven en juist aangewezen worden als parochiekerk. Hoe kun je nu, juist vanuit de rooms-katholieke kerk het kerkelijk systeem opzetten vanuit de St. Pieter naar basilieken naar kerken en dan niet de basiliek gebruiken als kerkelijk centrum. Een onlogische stap, waarmee niet alleen de rooms-katholieke kerk, maar ook heel Oldenzaal zich belachelijk maakt.

De heer D.A. Bekke - Oldenzaal

Ankers
Ik vind het belangrijk dat we de ankers van ons katholiek geloof bewaren. We hebben de dure plicht ons geloof door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Prachtige gebouwen zoals deze schone kerk zijn daarvoor onmisbaar.

Andrť Vermeulen - Ottersum

Hopelijk niet
Als oud twentenaar wil ik zeggen: behoud de basiliek als kerkgebouw! In Arnhem is met de Eusebiuskerk helaas wel gebeurd wat hier hopelijk niet gebeuren gaat! Het interview met Herman Finkers in Kruispunt is de aanleiding van deze protestreactie.

Mevrouw G.A.M. Berghuis - Dieren

Sporen
In Sittard zijn we niet zover verwijderd van St.-OdiliŽnberg, waar Plechelmus eveneens zijn sporen heeft nagelaten. Vandaar dat een adhesiebetuiging vanuit deze regio zeker terecht is.

De heer A.M.P.P. Janssen - Sittard

Triest
Het is intriest dat men oude kerken afbreekt of een andere invulling geeft. Ik las dat deze kerk nog iedere week gebruikt wordt. Waarom die afbraak? Gelukkig zijn er mensen die dat tegen willen gaan en het feit dat de meest bekende Twent, cabaretier Herman Finkers, hier zijn naam aan verbonden heeft, zal hopelijk helpen. Het zorgt in ieder geval voor publiciteit. En dat is goed. Want anders weten veel mensen het niet eens en kan de afbraak ongehinderd voort gaan. Voor behoud van de kerk s=) Vrede en alle goeds.

Alina Bonen - Hoogeveen

Bevoorrecht
Na het mooie en warme pleidooi van Herman Finkers, waarin hij onze gevoelens zo duidelijk en gevoelvol heeft verwoord, moet de Plechelmus wel blijven. Wij zijn trots en bevoorrecht met zo'n mooi Godshuis in Twente. De dekenale werkgroep kan niet anders dan zich inzetten voor het behoud van dit unieke gebedshuis. We zijn al zoveel kwijtgeraakt. Deze actie moet SLAGEN!

De heer M.T. Spanjaard - Tubbergen
Terug