Eerder ontvangen reacties - pagina 6

Einde parochie
Ik steun Uw actie van harte en was vooral bijzonder geraakt door het interview met Herman Finkers afgelopen zaterdag in de krant en afgelopen zondag bij kruispunt.
Als de plannen van het dekenaat doorgaan zal dit waarschijnlijk het einde van de Plechelmus[parochie]betekenen.

Herbert Meulenbroek - Enschede

Voorname schoonheid
Deze prachtige kerk moet voor de gelovigen behouden blijven Daar valt gewoon niet over te praten. Het idee om deze voorname schoonheid ook voor andere dingen te gebruiken is te gek voor woorden

C.E. Schildkamp-Peterse - Weerselo

Niet in geld uit te drukken
Waarom wordt zo langzamerhand alles onderhevig gemaakt aan kostenplaatjes, debet en credit, opbrengst, rendement, pecunia. Het rendement van een oude, doorleefde, plek van rust en veiligheid, van helemaal jezelf kunnen zijn en je geloof kunnen beleven is niet in wat voor muntsoort dan ook uit te drukken. Geld is in wezen een ruilmiddel. Ik geef een kerk mijn spiritualiteit, mijn geestelijk beleven en geloven, de kerk geeft mij de rust en stilte, de plek om dat te beleven, te toetsen. De kerk biedt mij de rust en stilte, de glimlach, in deze hectische tijd. Laat mensen in elk geval dat nog.

Marianne van Waterschoot - Arnhem

Geschokt
Wij hebben het programma van kruispunt op de TV gezien, en waren als oud twentenaren en praktizerend R.K. diep geschokt van de mededeling om deze prachtige kerk een andere functie te geven. Ons mooie en prachtige Twente met zo een prachtige kerk in het midden van katholiek twente, mag de verandering van functie van deze kerk nooit en te nimmer plaatsvinden. Stop met deze onzin, het gaat met het niet meer naar de kerk gaan al hard genoeg. Is er dan helemaal geen begrip meer bij de diverse kerkbesturen of preekt ieder voor zijn eigen parochie? Laat het verstand zegevieren, maar laat het bovenstaande nooit gebeuren want de Plechelmus staat als R.K. symbool voor Oldenzaal en geheel twente.

Johan Kroep - Roden (gem. Noordenveld)

Natuurlijke devotie
1000 jaar absorpsie religieuse en litugische geheimen brengt ons tot natuurlijke devotie en bezinning in deze verarmde tijd. Gun dit de bevolking van Twente.

De heer B.A.M. Heck - Borne

Komt verwondert
Ik ben het als geboren calvinist van harte met Herman Finkers eens! Laten we in vredesnaam de mogelijkheid tot religieuze verwondering niet weghalen uit onze samenleving. Niet alles in het leven draait om geld.....!! Of toch? Beslissingnemers gebruik uw verstand. Waar een wil is, is een weg..... Dan kunnen de opťťnvolgende generaties in de Plechelmus blŪjven zingen: 'Komt verwondert u hier mensen....'

Willemien Grobben - Holten

Boegbeeld
Het is mij volkomen onbegrijpelijk hoe men ertoe kan komen om een Basiliek als de Plechelmus, het boegbeeld van Oldenzaal, te verwarren met een Antioniuskerk. Niets ten nadele van St Antonius maar de eeuwenoude Basiliek heeft toch iets meer uitstraling en ook historische waarde als Godshuis. Bij mij beginnen twijfels te rijzen omtrent motieven van handelen van individuele mensen.

Rob J. Damhuis - Neuenhaus (Duitsland)

Godsdienstige vorming
Ik woon al sinds 1957 in Lichtenvoorde, maar ben in Oldenzaal geboren en gedoopt in de St. Plechelmus. Deze kerk heeft een enorme betekenis gehad voor mijn godsdienstige vorming en spirituele leven.Ik kom nog veel in Oldenzaal en als de kerk open is, wat gelukkig weer vaker het geval is, ga ik er praktisch altijd naar toe. Ik heb dan dezelfde gevoelens als Herman Finkers, zoals hij die verwoordde in het programma "Kruispunt" van de KRO op zondag 26 maart jl. Met hem ben ik van mening dat deze kerk als godshuis moet blijven. Als er in Oldenzaal kerken aan de eredienst moeten worden onttrokken, dan is de Plechelmus de laatste die daar voor in aanmerking komt. Heeft het kerkbestuur de middelen niet meer om het gebouw te onderhouden, dan moet er maar een plan worden bedacht voor extra fondsenwerving naast die via de kerkbijdrage. De Plechelmus verdient dat en ik zal er graag aan bijdragen.

De heer J.G.P. van der Zande - Lichtenvoorde

Het mysterie
Het mysterie van het diepste Zijn, de Bron van alle zijn, welke wij ontmoeten in al wat ons beroerd is voor velen bijna verleden tijd. Het sacrale heeft ruimte moeten maken voor zogenaamde moderniteit. Dit is voor het grootste deel de oorzaak van de leegloop van de Kerk, geen Kerk van Liefde, maar een Kerk van angst, de angst welke de beweegreden was tot modernisering. De Kerk heeft helaas niet begrepen dat de vrijheid en blijheid, vervat in het Mysterie, de basis was en is en zal blijven van de liefdevolle aanbidding en verering van de Schoonheid van het Zijn. Er is geen sprake meer van eredienst aan God, maar een angstvallig bezigzijn het eigenzijn te laten prevaleren, waardoor voorbijgegaan is en wordt aan het diepe verlangen van de mens naar Spiritualiteit in optimale vorm. De Kerken zijn niet en worden niet gesloten door de gelovigen maar door de kerkelijke leiders!

Arno M. Tiel Groenestege - Stiens

Gewijde plek
Er verdwijnen steeds meer heilige plaatsen in Nederland en daar buiten. Eenmaal verwijderd ook al krijgt het een andere functie het is niet meer terug te halen. Hoe vaak zal er in deze kerk gezegd zijn dat de mensen eerbied moeten hebben voor elkaar de natuur en al het mooie wat met Gods hulp tot staan is gebracht. Welnu laten we dit eeuwenoude bouwwerk ook voor de toekomst met eerbied behandelen zodat er ook nog een mooie gewijde rustige plek in Oldenzaal overblijft waar de mensen op zoek kunnen naar God en henzelf.

Henny G. Giepmans - Borculo

Verbonden in geloof
Deze kerk is niet alleen een historisch cultureel monument, maar voor alles ook nu nog een echte, spirituele gebeds en vieiringsplaats, niet alleen voor de Oldenzaalse en Twentse katholieke leefgemeenschap, maar ook voor de hele katholieke ik zou eigenlijk ook willen benadrukken voor de hele Kerkgemeenschap van in Christus gedoopten. Mijn vurige wens is dat in deze eeuwenoude basiliek blijvend en wekelijks de liturgie gevierd wordt in al zijn volheid en schoonheid om zo ook een getuigenis van echt diep verbonden zijn in geloof in Christus te geven.

Gerard de Kok - Zoetermeer

Religiositeit
Het teruglopen van het kerkbezoek lijkt onomkeerbaar. Begrijpelijk dat er naar wegen wordt gezocht om het hoofd boven water te houden ook in Oldenzaal. Wat echter groeit is een besef van religiositeit en spiritualiteit. De moderne mens van nu is op zoek naar eeuwigheidswaarden, plekken van stilte. Uitgerekend deze bijzondere kerk nodigt daartoe uit. Mogen voorgangers in vieringen de Oldenzaalse kerkgangers weer doen beseffen in wat voor rijke traditie zij mogen leven.Er is al zoveel afgebroken in Oldenzaal. De geestelijke afbraak van de Plechelmuskerk mag daarom geen doorgang vinden.

Herman C.B. Racer Palthe - Eindhoven

Geweldige indruk
Als 14- of 15 jarige bezocht ik, op vakantie vanuit (toen) Den Haag voor het eerste de Plechelmusbasiliek. Die kerk heeft toen een geweldige indruk op me gemaakt en hoewel ik niet zoveel in Twente kom, ga ik graag nog weer even daar binnen. Ik schrok van de KRO uitzending met Herman Finkers over het bericht dat een van de (vele) neogothische kerken die we in Nederland hebben - er staat er hier in Rijswijk ook zo een - de voorkeur zou hebben boven de Plechelmus, die uniek is met zijn lange geschiedenis en die tegelijk monumentaal ťn intiem is. Hoe dom kunnen sommige mensen zijn!

De heer G.F. LŲrtzer - Rijswijk

Deur open
God is er altijd voor jou. De deur van zijn huis is altijd open. Daar vind je wat je in deze hectische maatschappij verloren bent, terug. Je kunt even heel dicht bij hem zijn en de moeilijke wereld even buiten sluiten. Waar vind je nog zo'n plek.......Het geloof van boven mag je beneden betreden, dus houd de kerk open en laat hem zoals hij is.

Mevrouw H. Kuiper van Andringa - Sneek

Blamage
De Plechelmus mag als een der weinige romaanse kerken van ons land zijn sacrale functie niet verliezen. Dat zou een blamage zijn! De fantastische historische ambiance van het gebouw dwingt dit af. Voorbeelden te over in Nederland hoe historische gebouwen na herbestemming ontluisterd raken.

Remy Syrier - Maastricht

Speciale betekenis
De basiliek heeft voor ons een speciale betekenis.Wij zijn er in 1963 getrouwd en hebben er menige mis bijgewoond. De basiliek als parochiekerk moet als zodanig blijven bestaan. De historische waarde als godshuis en pelgrimsoord mag niet verloren gaan.

De heer A.J. Analbers - Houten

Begijnhof
De Plechelmuskerk hoort bij Oldenzaal zoals de Begijnhofkapel in Amsterdam.

Mevrouw A.M.B. Beumer - Amsterdam

Tot in eeuwigheid
Laat dit monument sacraal blijven tot in eeuwigheid.

De heer B.J.J. Mulders - Haaksbergen

Autobeurs
Ik ben het met Herman Finkers eens, dat de basiliek een gewijde plaats moet blijven en geen multicultureel centrum. In Alkmaar is dit gebeurd met de Grote of Sint Laurentiuskerk. Er worden nu zelfs autobeurzen in gehouden, wat een vorm van ontheiliging! Heel veel Succes met jullie voornemen.

Mirjam Dekker-Bakkum - Zuid-Scharwoude

Godshuis
Voorop gesteld, ik ben geen gelovig of kerkgaand mens. De Plechelmus moet een gebouw zijn en blijven waarvoor het gebouwd is. Wie zijn wij om deze gebouwen die zo monumentaal zijn af te breken of een andere bestemming te geven? Ik ben in vele kerken geweest die nu dienstdoen als musea of sterker nog een omgebouwd cafe, nee, dat is het niet. De kerk is van oudsher toch een godshuis en dat moet het blijven ook. Ik als niet gelovige, kom altijd wel ergens een kerk binnen, van welke grondslag ook, je voelt er die bepaalde mystiek. Vooral in oudere kerken is dat zo. Ik hoop dat mijn reactie bij mag dragen aan het bestaansrecht van de Plechelmus. Waarom ik me er nog bij betrokken voel? Mijn ouders waren twentenaren en mijn vader heeft in Oldenzaal gewoond.

Mevrouw M. Tatje Bijkerk - Elburg

Andere kerk
Als oud-inwoner van Oldenzaal (Monnikstraat 42) zeg ik: Plechelmus moet centrale parochiekerk van Oldenzaal blijven, WISENWAARACHTIG!!!! Dan maar een andere kerk dicht.

Wim T.J. Janssen - Nieuw Bergen

Heilige grond
Niemand had het Herman Finkers in het programma Kruispunt kunnen verbeteren: heilige grond, al zoveel eeuwen lang, moet hoe dan ook, koste wat kost heilig blijven en dat kan alleen als de basiliek definitief behouden blijft voor de Liturgie. Graag bericht als een actie voor financiele bijdragen wordt ondernomen om de kerk te behouden. (Binnenkort zijn we in de omgeving van Oldenzaal en hopen de kerk dan te mogen en te kunnen bezoeken).

Joop Marechal - Velsen-Zuid

Wagenwijd open
Ik woon niet direct in de omgeving van Oldenzaal, maar het prachtige 'Huis van God' waar Herman Finkers ons rond leidde mag zeker niet verdwijnen. Herman liet ons zien hoe waardevol het geloof is. Het gregoriaans is weer in opkomst. De katholieke jeugdbeweging groeit. De KRO is niet meer zo anti-katholiek als ze decennia geweest is en in de persoon van o.a. Leo Feijen en zijn uitzendingen zelfs zeer opbouwend. Naarmate mensen een meer materiŽle en onchristelijke levenswandel betrachten, wordt het geloof steeds aantrekkelijker. Dus niet sluiten, maar de deuren wagenwijd open !

Willie Bierman - Herpen

Niet sluiten
Prachtige kerk! Zonde, niet sluiten.

De heer P. Hooijmans - Nootdorp

Devotie en troost
Er is al zo veel verdwenen, laat deze prachtige kerk toch voortbestaan met het doel waarvoor hij is opgericht en dat zo veel mensen devotie, troost en vertrouwen schenkt!

Mevrouw M. de Vreeze - Hoogvliet

Niet de Plechelmus
De St. Plechelmusbasiliek, met zo'n meer dan 1000-jarige traditie verdient het om de wekelijkse eucharistie-veringen te behouden. Wellicht een idee voor u: De neogotische Antoniuskerk zou men heel stijlvol kunnen ombouwen tot schouwburg, of congreszaal. De architect Schreiner heeft al enkele van zulke veranderingen heel succesvol uitgevoerd. Met respect voor het gebouw en behoud van neogotische elementen. Bijvoorbeeld: Schouwburg "De Maagd" in Bergen op Zoom. Prachtig gedaan, allerlei neogotische elementen zijn juist een verrijking en verbijzondering in deze schouwburg. Het is zeer de moeite waard om er eens te kijken en ideeen op te doen.

Pieter Endan - Rotterdam

Wees trots
De basiliek is een monument van schoonheid en bouwkunst, daarbij is de akoustiek overweldigend. Geen profane bestemming voor dit godshuis. Twentenaren wees trots op Uw bezit; beschut het, er is al zoveel moois verdwenen.

De heer J.G. van Rijn - Leidschendam

Niet te verkroppen
Ik heb het nieuws over de St. Plechelmusbasiliek gevolgd in de krant en vanavond op televisie bij Kruispunt. Er zijn al zoveel kerken gesloten in onze regio, sommige zijn gesloopt en sommige hebben een andere bestemming gekregen. Het is erg triest dat de terugloop in het kerkbezoek deze consequentie heeft. Dat er in het Huis van God culturele bijeenkomsten plaats gaan vinden, die misschien zelfs godslasterijk zijn, vind ik niet te verkroppen. Hopelijk kan het tij worden gekeerd en kan het prachtige kerkgebouw, met zo'n rijke historie als Huis van God bewaard blijven.

Vera Nijkamp-Wals - Borne

Hoe het niet moet
Het is het zoveelste voorbeeld van hoe het niet moet. Deze grond is een gewijde plaats en dient dat te blijven. Misschien zouden de beleidsmakers het nieuwe testament nog een keer moeten lezen, waarin duidelijk staat dat in GODS HUIS geen markten of iets van dienaard zich zal afspelen.

De heer G.M.C. Otten - Almere

Stap terug
Geweldig zo als Herman Finkers het verwoordde. Het gebouw draagt bij tot devotie. Er is al zoveel verloren gegaan van het katholieke erfgoed. Als de kerk eenmaal als cultureelcentrum gebruikt wordt is de stap terug niet meer te maken. Bezint eer men begint. Vooral nu er binnen de jeugdige generatie meer belangstelling voor het geloof komt moeten wij ze ook wat kunnen bieden. En dat is volgens mij geen kerk die ontdaan is van alle pracht en praal.

Ellen Mous - Blaricum

Slimme geesten
Waar zijn we mee bezig ? Als je dat hoort dan vraag je je toch af welke slimme geesten er in Oldenzaal zitten die dit durven voor te stellen. Moge de ware Geest over u komen !!!

Ernest J.J. Rijs - Blerick-Venlo

Rechtstreekse schakel
Deze rechtstreekse schakel is de kortste weg naar het pure van de religie. Direkter kontakt met het aardse aspekt van religie is er haast niet. Puurder van vorm, ontdaan van alle verschillende visies die sindsdien onstonden, is er haast ook niet. Dit moet blijven, niet toegeven aan de waan van deze dag, kontakt met waarom het hier ontstond. Hou dit in ere.

Jules Nijst - Eindhoven

Licht uit in Twente
Vanavond zag ik een t.v.uitzending over de St. Plechelmusbasiliek, waarbij Herman Finkers pleitte voor het openhouden van deze kerk als reactie op plannen om dit monument zijn kerkelijke status te ontnemen. Dit plan is onzinnig en respectloos t.o.v. dit monumentale kerkgebouw met zijn eeuwenoude historie. Het is jammer dat er kerken kennelijk moeten worden gesloten vanwege terugloop in het aantal katholieken. Desalniettemin mag aan dit gebouw niet getornd worden. Als de enige bestemming van dit gebouw: een kerkgebouw wordt gewijzigd dan vrees ik dat de kerk in geheel Twente het licht kan uitdoen. Als men van ver Oldenzaal nadert ziet men de basiliek als een glorieuze markering in het landschap. Een kerkgebouw waarin ik ben gedoopt en in mijn jeugd betekenis heeft gehad geeft mij een vertrouwd gevoel als ik op bezoek ben in Oldenzaal. Een bestemmingswijziging voor dit markante gebouw is onbegrijpelijk en doet de vraag rijzen of het katholieke geloof uit Twente is verdwenen.

Harry Scholten - Amsterdam

Afbraak
Ons katholieke culturele erfgoed wordt al genoeg afgebroken. Bij ons in Hillegom wordt serieus nagedacht over afbraak van een van de twee parochiekerken. Laten we het in Nederland gebeuren, dat er wellicht over 20 jaar geen katholieke kerk meer overeind staat danwel voor andere activiteiten dan de Eucharistievering wordt gebruikt? Nee dus. Ook dus niet de Plechelmusbasiliek. Een heilige plaats wordt door profaan gebruik ontheiligd. En dat mogen we niet laten gebeuren.

Henny N.M. Verhaar - Hillegom

Oase
De St. Plechelmusbasiliek moet een gewijd en open gebouw blijven, zodat het de huidige generatie en ook toekomstige generaties kan leiden naar een rijk en gelukkig leven in Christus. Een Christelijke oase in de kille woestijn van de zogenaamde "vrije" seculiere maatschappij.

De heer J.G.M. Pernot - Amersfoort

Niet ontnemen
Hallo, medebewoners van deze aardbol. Na het optreden van Herman Finkers in het programma op zondagavond van RKK. Was prachtig dit zouden wij als mensen die altijd druk druk druk zijn, veel meer moeten zien op tv, en meemaken. De rust die afgedwongen wordt door zo'n kerk mag je eigenlijk niemand ontnemen, hopelijk blijft dit schaarse plekje met deze uitstraling bespaard. Ik hoop niet dat er disco/achtige toestanden in plaats gaan vinden.

Jacob Klompstra - Lelystad

Belang
Het belang van de St. Plechelmusbasiliek voor Oldenzaal en Twente is vergelijkbaar met het belang van de St. Bavo Kathedraal voor Haarlem en Kennemerland. Het doen verdwijnen van de parochiefunctie van de Plechelmus zou - hoe zeer ook wellicht te begrijpen vanuit alleen financieel-economische overwegingen - een enorme afbreuk doen aan de cultuur-historische waarde van deze prachtige basiliek! Parochiebestuur: er moeten toch ook andere wegen te vinden zijn om de ongetwijfeld ernstige financiŽle situatie van de parochie het hoofd te bieden?

Herman Lansink - Haarlem

Oecumene
Na de TV uitzending en het lezen van de reactie's, voeg ik hier graag mijn steun aan toe. In Antwerpen heeft men een kerk kunnen delen met andersgelovigen. Men heeft gezocht naar orthodoxe gelovigen die nergens hun Grieks-Russische ritus konden uitoefenen. Nu zijn er missen voor katholieken en diensten voor orthodoxen. Misschien een begin van oecumene? De Nederlandse koopmansgeest zou zich bv. kunnen bezighouden met het zoeken naar mensen die deze ritus aanhangen... Er moeten er in de omgeving van Utrecht toch te vinden zijn ? En dan blijft de kerk wat ze was, nee, ze wordt nog universeler...
Kunnen jullie de kerk ook niet wat toeristisch aantrekkelijker maken? Richt bv. een werkgroep op met gidsen die de mensen rondleiden, vraag een bijdrage voor het behoud van de kerk als zodanig, maak reclame in het buitenland... (De kathedraal van Antwerpen bv. is een bezoekje waard om wat ideeŽn in die richting op te doen. ). Hoe klinkt de kerk trouwens? Is er mogelijkheid voor een orgelwedstrijd -of klassieke concerten met oude instrumenten?

Ivo CŰme - Brasschaat (BelgiŽ)

Dwaling
'Doodzonde', zonde in de betekenis van 'iets dat niet aan z'n bestemming beantwoordt', als de Plechelmus z'n bestemming en z'n sfeer verliest. Laten we hopen dat De RK top zich bekeert van deze dwaling!

Elisabeth Dijkema-Bruijn - Hengelo
Terug