Eerder ontvangen reacties - pagina 7

Niet voor te stellen
Ik zal het kort houden: Onvoorstelbaar dat we een Stichting in het leven moeten roepen om dit te bewerkstelligen ! Hoop dat dit gebouw bestemd blijft voor de eredienst.

Lia van der Linden-Linders - Den Haag

Wat er werkelijke toe doet
Heb zojuist een onverwachte pleitbezorger gehoord; Herman Finkers. Voor mij in ieder geval onverwacht. Het raakte mij diep hoe hij sprak over de dingen die er werkelijk toe doen. En dat het niet aan gaat om allerlei dingen die zo mooi zijn in ons geloof af te doen als franje. Het is zo fijn om iemand uit te horen spreken wat je zelf eigenlijk ook vindt. En dat terwijl ik Finkers al ken vanuit zijn eerste periode ("Op zwart zangzaad").Hoewel ik hem toen in de studio bij H. van Veen veel hoorde wist ik niet dat hij zo'n goed zanger was. Hij zong als een Benedictijn in die prachtige Plechelmus. Terecht merkte hij op er niet aan te moeten denken in die kerk als cabarettier op te treden. Er horen gregoriaanse gezangen te blijven klinken, wat mij betreft door Herman Finkers. Vreselijk eigenlijk dat er actie voor gevoerd moet worden. Plechelmus heeft echter het zaad gezaaid. Laat de parochie nu niet op "zwart zaad".

Ton Buitinga - Delft

Zoekende
Wijsheid, dat is wat ik alle mensen wens bij het besluit om de Plechelmusbasiliek als liturgisch hoofdgebouw te handhaven voor minstens nog eens 1000 jaar. Denk op lange termijn. Godsdienst is geen mode. Er zijn zoveel mensen zoekende! Het is belangrijk om het verleden zichtbaar midden in de maatschappij te kunnen voelen, ruiken, horen, zien en te ondergaan. Een levende kerk is onmisbaar en zeker een basiliek met zo'n geschiedenis. Een kerk om trots op te zijn. En dat ben ik ook.

Cristine Wolvers - Den Haag

Verdediging
Nogmaals een bericht van mij, ik wil graag in de verdediging voor de kerk, hij staat mij zeer aan het hard, want in de verleden heeft de kerk zeer veel steun aan de mensen gegeven zoals de gleuven in de kerk, deze waren omdat de mensen dachten dat het gesteente dachten zouden helpen bij ziektes. Ik hoop, dat ik steun kan geven aan de Plechelmus.

Rene Hoge Bavel - Oldenzaal

Centrale kerk
Als bezoeker van de Eucharistievieringen op de zondagochtend wil ik mijn steun betuigen aan het kerkbestuur en mede-parochianen en een protest uitbrengen tegen de voorgenomen ontwikkelingen. De Plechelmus is de centrale kerk in Oldenzaal en van de Oldenzalers. Ik kan mij geen viering zonder het koor en Oldenzaalse pastores voorstellen in deze prachtige akoestische basiliek. Een basiliek onttrek je niet aan de eredienst. Zie Lambertusbasiliek te Hengelo. Als parochiaan van de Drieeenheidskerk zou ik als alternatief de Emmaus en Drieeenheid sluiten.

Charles H.A. van der Pluijm - Oldenzaal

Geen franje
Wie zijn eigen erfgoed miskent, vergeet dat je eerst moet leren staan voordat je kunt lopen. Ik zou het kerkbestuur willen aanraden om niet tien jaar verder te kijken, maar honderd jaar. Dan zullen de mensen zeggen: zij daar, toen, zij hebben de hoop levend gehouden. Daarom hebben wij nu in Twente nog steeds een eigen plek in de wereldwijde christelijke geschiedenis. En tot de Oldenzalers wil ik zeggen: bid novenen tot St. Plechelmus, tot het onheil afgewend is. Zoals Herman Finkers zegt: een gebouw is geen franje. Het maakt een wezenlijk deel uit van de schoonheid; de schoonheid van God. En wat ook voor andere plaatsen in Nederland geldt: hetgeen de mensen financieel overhebben voor hun kerk, laat hun liefde ervoor zien. Dat is evenmin franje.

Kapelaan Schilder - Tilburg

Niet verlaten
Ben het geheel met Finkers eens. Onbegrijpelijk dat deze plek waar eeuwenlang gebeden en herdacht is, verlaten zou moeten worden. Elke andere oplossing voor de kennelijk bestaande problemen zou beter zijn. Juist deze eeuwenoude getuigenis van het geloof in Jezus Christus is in deze tijd van het grootste belang, niet alleen voor Twenthe, maar voor heel Nederland.

Willem G. Westenberg - Purmerend

Degradatie
Met alle respect voor de Heilige Antonius maar de basiliek kan toch niet gedegradeerd worden tot een cultureel café incusief uithangbord voor een regionaal bekend biermerk.

Paulus Hendrikus Plechelmus Riesthuis - Groningen

Behoud gebedshuis
Zondagavond 26 maart 2006, hoorde ik Herman Finkers in zijn pleidooi voor het behoud van de basiliek van de Heilige Plechelmus; alle redenen door hem opgesomd worden door mij voor 100% onderschreven. Laten we in Nederland ook eens denken aan onze EIGEN Godsdienst en de Cultuur daar om heen. Ik hoop dat de kerk als gebedshuis behouden blijft !!! Iedere Nederlander die het in zijn hoofd haalt om hier tegen te zijn, moet voordat hij/zij zoiets besluit, minstens tot 100 tellen en dan op zijn/haar beslissing terugkomen. Allen die zich inzetten voor het behoud van deze Basiliek wens ik sterkte en alle succes toe.

Harold van de Ven - Nuenen

Eventueel concerten
Ik ben geroerd door de uitzending van Kruispunt van Leo Fijen en Herman Finkers. Wat een prachtige basiliek. Uiteraard moet die voor eredienst voluit behouden blijven. Tegen gebruik voor bijv. concerten is mijns inziens geen bezwaar om inkomsten te genereren. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het kerkbezoek zich concentreert op deze kerk. Uiteindelijk is het een geldkwestie. Veel succes!!

Arie Commandeur - Beemster

Schandelijk
Borrels boven het graf van Balderik. Oldenzaal neem een voorbeeld aan Breda hoe het NIET moet: hier zijn al 7 mooie kerken verdwenen waaronder de Kathedraal. Het zou schandelijk zijn als de oude Plechelmusbasiliek gebruikt zou worden voor recepties en uitvoeringen en wat al niet. Daar verdwijnt de Mystiek....

Jan Bart van Rossum du Chattel - Breda

Onbestaanbaar
De mooie Plechelmusbasiliek, al 1052 jaar parochiekerk, moet deze functie behouden. Ieder met enig gevoel voor historie en cultuur zal het onbestaanbaar vinden dat hier zo'n fout voorstel wordt gedaan.

Riet de Bruin-Eilander - Hengelo

Binding
Als kind was ik in de oorlog in Twente en dat gaf mij als het ware een tweede thuis. Nog steeds heb ik een bijzondere liefde voor Twente en dat zal niet verdwijnen. Als ik in de buurt ben en ik zie de Plechelmuskerk, voel ik weer de binding, die ik heb met Twente en zijn bewoners. Laat Twente gevoel blijven houden voor zijn verleden. Gevoel is ook liefde en dat is het enige, dat dit gebouw nodig heeft. Veel succes !

Joop van der Linden - Scheveningen

Niet uit te leggen
In tijden waarin op het gebied van geloof veel veranderd is het belangrijk om de binding met het verleden te behouden. Juist de wetenschap in een rijke traditie van biddende, musicerende en vierende christenen door de eeuwen te staan geeft het geloof een extra dimensie. Ondanks onzekere tijden worden beslissingen zelden op basis van goed doordachte ideeën genomen. Als het financieel niet meer verder kan moeten er beslissingen worden getroffen, maar wie durft er een echte oplossing voor de lange termijn voor te stellen?
Één kerkelijk centrum per stad, of dat nu voor Enschede, Oldenzaal of Gronau geldt, zal waarschijnlijk de toekomst zijn. En het is over 50 jaar niet uit te leggen wanneer een neo Gothische kerk, het soort waarmee heel Nederland is volgebouwd, de voorkeur zou krijgen boven een kerk met een geschiedenis als de Plechelmus. Misschien zouden de Oldenzaalse parochies hun doelstellingen aan moeten passen en de Plechelmus als het enige katholieke centrum van de stad maken. Met een sterk pastoraal team, één aanlooppunt voor de hele stad en muziek en liturgie op een hoog niveau.

Eric Even, kerkmusicus St. Antonius Gronau - Enschede

Persoonlijk bezoek
Ik kom persoonlijk de kerk bezoeken.

De heer A.J. Rosloot - Alblasserdam

Niet ontluisteren
Deze Basiliek, de kerk uit mijn jeugd, mag niet veranderen in een cultureel gebouw. Het is gebouwd als het huis van God...h et is een heilig gebouw, dat mag je niet ontluisteren. Voor Eucomenische diensten kan het ook gebruikt worden, allen hebben we een zelfde God.

Mevrouw G. Petri-Leemkuil - Assen

Schip zinkt
Als de Plechelmus zijn bestaansrecht verliest, zal langzaam, maar zeker het hele schip zinken.

De heer A.F.W. van Tuijl - Nijmegen

Baken
De Plechelmusbasiliek is al duizend jaar voor miljoenen bewoners en schatbewaarders van deze streek een baken van hun geloof, afkomst, cultuur en leven geweest. En wij, passanten in de tijd, wij menen het recht te hebben dit baken een andere functie te geven? Wij kunnen dit toch niet verantwoorden naar onze vele, vele voorouders en ons nageslacht!

Frans W. Nijhuis - Enschede

Mergelrots
Een kruispunt dat Herman ons liet zien in woord en zang, en zijn gevoelens van deze kunstzinnige mergelrots. Laat dit de oertrots blijven van het katholiek twente.

Jan Manders - Panningen

Golfbeweging
Naar aanleiding van de uitzending van "Kruispunt" op 26-03-2006 wil ik mijn wens uitspreken dat de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal als Parochiekerk in gebruik blijft. Finker's argumenten onderschrijf ik van harte: het kan toch niet dat na ruim 1000 jaar wekelijkse vieringen daar nu een eind aan komt? Zo te zien is de kerk in zeer goede staat, dus dat zal toch niet direct een probleem zijn. Natuurlijk snap ik dat het Bisdom moeite zal hebben om al zijn parochies door priesters te laten leiden, maar dan moet er maar op betere tijden worden gewacht. In de voorbije 10 eeuwen zijn er meer golfbewegingen geweest in de belangstelling voor de Kerk, dat zal ook zo doorgaan. Ik wens de Stichting succes in zijn streven!

De heer G.C. van der Drift - Overveen

Serene sfeer
Wat een prachtige, unieke kerk! Ik kan me niet voorstellen dat Nederland erg rijk gezegend is met zulke oude kerken (en ik kom nog wel uit Limburg!). In het buitenland ga je zulke kerken bezichtigen, juist vanwege de serene sfeer en de voelbare verbinding met al diegenen die voor ons zijn geweest. Alle reden om deze kerk met trots zo compleet mogelijk, dus met religieuze funktie, te behouden voor iedereen die er wil trouwen, gedoopt wil worden, begraven, kortom, iets belangrijks in zijn leven te vieren heeft, zoals dat alleen in de kerk kan.
Is het een kwestie van geld? Gewoon maar een idee: Kom op Herman Finkers, spreek op je eigen onnavolgbaar warme wijze de rondleiding langs alle wetenswaardigheden in en om de kerk in op een band die mensen tegen een betaalbare vergoeding ergens in Oldenzaal kunnen huren of kopen voor hun MP3 speler, en maak wat reklame hier en daar, en we komen vast in grote getale genieten van Oldenzaal en z'n kerk! (we schijnen de komende tijd toch massaal ouder te worden en niet te weten wat we met onze tijd moeten, dan gaan we weer minder hinderlijk rondhangen). Ik hoop in de toekomst op goede berichten! Succes!

Bernadette Hoen-Brands - Schimmert

Amputatie
Als de Plechelmusbasiliek als kerk wordt gesloten en geen dienst meer gaat doen als Godshuis, wordt een zeer groot deel geschiedenis geamputeerd. Bovendien zal de kerkgang alleen nog maar verder afnemen. Ik hoop dat heel Oldenzaal en heel (katholiek) Nederland ageert tegen de gedachtenspinsels die m.i. alleen maar vanachter een bureau kunnen zijn uitgebroed. Zaken en godsdienst moeten goed gescheiden gehouden worden: het gaat niet om winst maken, het gaat om geloof. Nu deze zaak landelijke bekendheid heeft gekregen met het interview met Herman Finkers, hoop ik van harte dat de plannen in de prullenbak verdwijnen.

Ben Tibbe - Oldenzaal

Afbrokkeling
Ik ben het volkomen eens, met alle door mij gelezen reacties c.q. argumenten. Hier in het Westen worden er tot spijt en verdriet al vele kerken gesloten MAAR worden zoveel mogelijk de oudste (monumentale, helaas duur in onderhoud !) kerken als Parochiekerk aangewezen en in stand gehouden. Wanneer de Plechelmus (N.B. een BASILIEK) aan de eredienst zou worden onttrokken zal dit (terecht) voor velen een verdere afbrokkeling zijn van van R.K. Twente in het algemeen en voor Oldenzaal in het bijzonder. Ten aanzien van diegenen die zullen moeten adviseren c.q. besluiten, zou het aloude gebed tot de Hl. Geest in dit geval kunnen luiden: "Kom Hl. Geest vervul de harten van de Adviescommissie en ontsteek in hen het vuur van uw wijsheid"

De heer H.J. Hol - Leidschendam

Pijn
Als inwoner van het Brabantse Udenhout en als oerfamilie van dit dorp (de eerste pastoor heette al Robben) ben ik zeer begaan met het sluiten van Uw basiliek in Oldenzaal. Wij in Udenhout hebben een prachtige kerk, maar niet oud (gebouwd in 1841) maar zijn er erg trots op om in zo'n mooi gebouw je katholieke geloof te kunnen belijden. Ik kan me voorstellen wat de Oldenzalers voelen en wat een pijn het doet als die véél oudere kerk gesloten zou worden. Vecht er voor, dat ze OPEN blijft !!!!!

Jan Robben - Udenhout

Voorspraak
Wat een geweldig initiatief! Mensen met historisch en kerkelijk besef, die een actie op touw zetten om één van de meeste oorspronkelijke nog zichtbare plaatsen van christelijk leven in Twente (en Oost Nederland) voor de toekomst willen bewaren. Terecht sprak Herman Finkers in de uitzending van RKK Kruispunt van 26 03 over een heilige plaats. Als geboren twentenaar ondersteun ik van harte deze goede actie en ga er simpelweg vanuit dat de doelstelling ook gehaald wordt... op voorspraak van St. Plechelmus!

René Wilmink, pastoor te Handel (NB) - Handel

Waardige positie
Ik heb zojuist het KRO programma Kruispunt gezien waarin een interview van dhr Fijen met dhr Finkers. Als bewonderaar van Finkers als caberetier heb ik ook bijzondere waardering voor de wijze waarop hij zijn persoonlijke geloofsbeleving met een knipoog beschouwt. Als protestant vind ik bij de Katholieke kerk veel dingen die ik in de protestantse kerk mis.
Historische kerken zoals de Plechelmusbasiliek hebben met hun eeuwen lange traditie recht op een waardige positie in de lokale samenleving. Van harte steun ik de oproep via de KRO tot behoud van de centraleparochiefunctie voor de Plechelmusbasiliek. Kerkgebouwen zouden niet multifunctioneel moeten zijn. Zij dienen maar een doel. Als ambassadeur voor de Katholieke kerk is Finkers een positieve factor.

Wim Groen - Rijswijk (ZH)

Handen ineen
Herman Finkers sloeg de spijker op de kop door te zingen in deze kerk. Van oudsher is daar gezongen en gebeden, is er gevierd in de liturgie, dagelijks wellicht. Sla de handen ineen, zoek samenwerking met andere parochies of kerken en geef deze Basiliek meer landelijke bekendheid, zodat deze gewijde ruimte de plek wordt of blijft voor bezinning, liturgie en kerkmuziek.

Pieter Pilon - Groningen

Oorsprong en bestemming
Ik ben het met Herman Finkers eens. We passen ons te snel aan wat deze tijd eist: een pragmatische kijk op de dingen die helemaal niks moet hebben van religie in combinatie met franje op een heilige plek. We willen alles rationaliseren. Als homo festivus is feestvieren, bidden, mythe en riten op een daarvoor gewijde of heilige plek onmisbaar, willen we weer complete mensen worden. Om die reden moet de Plechelmusbasiliek zijn oorsprong en bestemming behouden als gelegenheid waar de mens, door het religieuze feest en het gebed, weer tot zichzelf kan komen!

Arnold van der Kraan - Bleiswijk

Verwaterd
Toevallig was ik getuige van het R.K.K. programma waarin Herman Finkers met verve en met de "naturel" die hem eigen is de verdediging op zich neemt van de St.Plechelmusbasiliek. Nu ben ik zeker geen pilaarbijter maar ik deel de bezorgdheid van de Oldenzalers. Ook bij ons spelen zich vergelijkbare taferelen af, we gooien het kind met het badwater weg en hierdoor verliezen we wie we zijn. Onze ziel verwaterd, verdampt, lost op. We zagen de poten vanonder onze stoel uit. Het verlies aan spiritualiteit is ook een verlies aan eigenheid maar vooral ook aan identiteit. Vandaar dat onze jeugd zich dikwijls schaamt voor hun geloof. Ons geloof heeft in de loop der eeuwen meerdere malen in een "dip" gezeten, maar wij zullen toch de generatie niet zijn die in de loop van de geschiedenis en voor de generaties die na ons komen diegenen waren die opgegeven Hebben...

Dirk Maes - Beringen (Vlaanderen)

Sparen
In verband met de problemen (die natuurlijk geen problemen zijn want de Plechelmusbasiliek blijft zijn functie uitoefenen) verwijs ik graag naar de geschiedenis van de Josefkathedraal (voorheen Josefkerk) te Groningen, waar pastoor Wagenaar pastoor is. Radesingel te Groningen. Natuurlijk moet de Plechelmusbasiliek zijn huidige functie behouden en gespaard blijven van de teloorgang zoals bijv. de St. Bavo te Haarlem.

Mevrouw J.J.M. Grooten - Groningen

Overweldigend
De St. Plechelmusbasiliek moet de centrale parochiekerk van Oldenzaal blijven. De kerk maakte op mij een overweldigende indruk. Koud was het buiten, maar binnen werd ik warm van binnen.

Mevrouw A.H.E. de Jong-van Iersel - Den Haag

Zonder ziel
Als de St. Plechelmusbasiliek niet meer een functie als parochiekerk heeft, is de ziel uit de kerk. Het grote gevaar van een andere functie ligt dan op de loer. Volgens mijn overleden vader was de Plechelmus de mooiste kerk van Nederland. Ik denk dat het ook een unieke kerk is.

Marja Verhoeven-Gremmen - Amersfoort

Eredienst waardig
Het hart van het geloof moet het hart blijven. In het hart van Oldenzaal staat deze geweldige katholieke kerk met een enorme historie. Dit kan men zo maar niet van tafel vegen en daar moet wel degelijk rekening mee gehouden worden. Er verdwijnt al zoveel moois en heiligs in deze samenleving. Later we er a.u.b.zuinig op zijn, niet voor ons alleen maar ook voor ons nageslacht. Ik hoop dat er met mij nog vele mensen deze kerk zullen gaan bezoeken, niet alleen als cultureel erfgoed maar zeker voor het vieren van een goede eredienst deze kerk waardig.

Jose Uitslag - Haaksbergen

Imponerend
De prachtige Plechelmus kerk mag niet verdwijnen.Ik heb als jongen van 11 jaar tijdens onze evacuatie aan het eind van de oorlog van Kerstmis 1944 tot begin juni 1945 doorgebracht in de Bleekstraat bij de fam Boerrigter. Dus wij gingen regelmatig toen als goed katholiek regelmatig naar de kerk, wij zaten als kinderen vooraan in de kinderbanken en ik zie nog de man met de staf spiedend of we wel stil konden zitten. En toen al vond ik het een imponerende kerk.Ben nog verschillende keren terug geweest in Oldenzaal op bezoek bij de fam Boerrigter en ging dan altijd nog even naar de kerk Heb afgelopen zondag het program met Herman Finkers gezien vond het prachtig. Wij keken ook altijd naar de ingeslepen rillen Herman zei dat kwam omdat de mensen er stukjes uitkrabte om als aandenken mee te nemen, maar ik wist niet beter alsdat het ingeslepen was door soldaten die er hun sabels slijpen deden, de kogel zit er ook nog steeds.

De heer W.J. Janssen - Huissen

CD
Ik heb met ontroering gekeken naar de prachtige uitzending van Kruispunt en ben met Herman Finkers hoogst verbaasd dat men een dergelijk gebouw aan de eredienst wil onttrekken. Ik ben het geheel met zijn argumenten eens. Al meer dan 1000 jaar wordt op deze plaats de eucharistie gevierd, en dat moet zo blijven ! Zeker in dat prachtige gebouw !. En wellicht nog een suggestie aan Herman Finkers om fondsen te werven voor dit mooie doel : neem svp een CD op met jouw uitvoering van Gregoriaanse gezangen in die basiliek opgenomen.

De heer P.A. Leemans - Best

Geestelijk hart
De St.Plechelmusbasiliek moet niet alleen de centrale parochiekerk van Oldenzaal blijven, maar tevens het geestelijk hart van Twente. Dat is zonder een sacrale functie voor de kerk onmogelijk. Men is dat in Oldenzaal verschuldigd aan de tientallen generaties die daar hun geloof hebben gevierd. Persoonlijk voel ik me daar ten nauwste bij betrokken vanwege mijn grootvader (Plechelmus, Johannes, Jozef), mijn vader en oom die met hun zang daaraan hebben bijgedragen.

Johan Reimerink - Tilburg

Wat de ruimte je doet
Uitnodiging. Vanaf 6 april kan iedereen overdag de Plechelmuskerk bezoeken. Ik wil de mensen, die wereldse plannen hebben met onze kerk, vragen, om in hun eentje een bezoek te brengen aan onze Plechelmus. Denk niet aan het verleden, denk niet aan de toekomst, maar ga ervaren wat deze ruimte met je doet. Ik weet zeker, dat je dan kiest voor het behoud van alleen maar religie in onze Plechelmus. Herman Finkers bedankt!

Ria Bijkerk - Oldenzaal

Eeuwig zonde
Eeuwig zonde! We wonen al 45 jaar in Brabant maar we vinden het steeds weer een feest in de Plechelmus een eucharistieviering mee te maken. Het is de kerk waar onze vroegste voorouders zijn gedoopt, waarin ze gehuwd zijn en vanwaar ze naar hun graf gebracht zijn. Hoe kunnen echte Oldenzalers toestaan dat van zo´n mooie kerk een openbare gelegenheid gemaakt gaat worden!

Truus en Gerard Wolbert-Hogt - Nuenen

Op afstand
Van harte ondersteun ik, op afstand, de actie om de Plechelmusbasiliek als centraal liturigisch centrum in Oldenzaal in stand te houden, of zelfs hernieuwd op de kaart te zetten... Succes met uw actie!

Hendro Munsterman, Twentenaar, Theoloog, Directeur van het "Centre Théologique de Meylan-Grenoble" - Grenoble (Frankrijk)

Bezint
De Plechelmusbasiliek behoort tot ons nationaal religieus erfgoed, waarvan nog maar weinig in Nederland over is. Wanneer dit schitterende, historisch belangrijke kerkgebouw niet meer "leeft" omdat het niet meer voor de eredienst wordt gebruikt maar slechts voor andere (profane) evenementen is dit het begin van de afbraak. De "ziel" van de kerk is er uit en het is een kwestie van tijd of ook dit gebouw valt aan de slopershamer ten prooi. Kerkelijke leiders: bezint eer ge begint, er is geen weg terug!!

De heer E.J.J. Daemen - Oosterhout (NB)
Terug