Eerder ontvangen reacties - pagina 8

Geld
Als oud-Oldenzaler en regelmatige bezoeker van de Plechelmus-stad (niet Antonius-stad!!) is het mij een onbegrijpelijk raadsel, hoe men berhaupt op dit idee is gekomen. Ik kan er slechts vanuit gaan, dat degenen die dit voorstel deden, uitsluitend interesse hebben voor geld, maar niet weten wat kultuur en geschiedenis betekenen. Mochten ze bijv. het boek "De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal" van Breitbarth-van der Stok kennen, zouden ze meteen het tegengestelde standpunt innemen. Of moet Carnaval de enigste kultuuruiting van Oldenzaal worden??? Herman Finkers heeft me uit mijn hart gesproken!!

Herman Muller - Wien (Oostenrijk)

Overdenking
Wees zuinig op de basiliek het Godshuis waar gelovigen en minder gelovigen binnen moeten kunnen lopen voor een gebed of overdenking als centrale parochiekerk van Oldenzaal met vaste vieringen.

De heer H.A.W.M. ter Haar - Oldenzaal

Rijker
Tot vorige zondag had ik nog nooit van Plechelmus gehoord en wist ik dus niet af van het bestaan van deze indrukwekkende basiliek. Dank zij Kruispunt en Herman Finkers voel ik me nu ongelooflijk rijker. Ik draag deze basiliek en haar verdedigers in m'n hart.

Lucien Braet - Antwerpen (Belgi)

Hevig protest
Natuurlijk moet zo'n mooie Basiliek blijven voortbestaan voor de Erediensten. Elke kerk die aan de liturgische dienst wordt onttrokken doet mij pijn. Hier in Voorburg wordt onze kerk waarschijnlijk afgebroken en is er ook nog steeds hevig protest. Het probleem is natuurlijk de ontkerkelijking en zijn de kosten voor onderhoud haast niet meer op te brengen. Desondanks moet er alles aan gedaan worden om Uw prachtige Basiliek te behouden. Veel sterkte!

Mevrouw A.M. Hummeling-Zwarts - Voorburg

Onrecht
Inderdaad dat zo een unieke kerk "miskend" wordt is meer dan dan triest. Door het "miskennen" wordt dit mooie fenomeen grt onrecht aangedaan! Zelfs door het zien op televisie was in het programma de geur te ruiken van wierook en concetratie aan het "hogere" te proeven n te voelen. Dit moet blijven bestaan voor ons nageslacht. Dit dreigt n in vergetelheid te geraken, want ook miskend is onbemind.
Deze ruimte waar ik nog nooit geweest ben heeft mij indruk en respekt opgewekt. En met het televisie waarin Herman Finkers ons wakker schudde met het gezang wat in deze wereld nooit mag ontbreken zag ik duidelijk in, om dt gezang wat zo mooi golft onder deze unieke gewelven oproept: deze ruimte als Godshuis te beminnen. Dt is wat in deze wereld niet mag ontbreken Uw zwaarste verdediging van het bewaren van dit mooie project in deze strijd zal zijn: "maak Uw kerk ng BEKENDER dan ooit! Zodat "onbekend is onbemind" zal verliezen. Liefde voor de meditatie op di heilige grond, en waar al zoveel gebed en viering is gedaan moet blijven. Want door het "weten" van het bestaan van dit unieke gebouw maakt het mogelijk zodat er in lengte van jaren het beminnen van deze heilige plek, een groot goed zal blijven. Hl vl succes toegewenst met deze aktie, en van mij U allen een beminnend hart onder de riem gestoken.

Jos Koenders - Lelystad

Gevuld met eeuwen
Slechts eenmaal was ik in Oldenzaal. Ik stond voor een kerk van zwarte steen. En vulde mij met eeuwen. De kerk was voor me gesloten, terwijl ik luisterde of ik klokken hoorde, gedragen zang. Deze basiliek, zeldzame continuiteit, verdient het gevierd te worden. En ik hoop ongemerkt nog eens mee te mogen genieten van het gewijde leven, al was het maar tussen de regels door. In Oldenzaal kom ik graag weer.

De heer J.J.W. Berger - Amsterdam

Voorrang
De liturgische functies van de monumentale St.Plechelmus-basiliek te Oldenzaal dienen behouden te blijven en gewaarborgd voor de toekomst. Dat de kerk bovendien uitstekende diensten kan bewijzen voor met name concerten van gewijde muziek, zoals de Matthus Passion van JS Bach en voor orgelconcerten, al dan niet met instrumentale en vokale solisten of orkestrale ensembles, kan een zinrijke muzikale toegevoegde waarde verlenen aan deze luisterrijke historische kerk. Maar het behoud van de eredienst in de Plechelmus, ook in oecumenische context, moet ten allen tijde voorrang houden. Ik wens de stichting dit van ganser harte toe.

Ferd M.G. Op de Coul, muziekjournalist - Son & Breugel

Basis versterken
Ons zijn vindt zijn basis in de geschiedenis. Daarin spelen symbolen een rol. Zo ook de Plechelmus. Dit afgezien van alle twijfels t.a.v. het geloof. Want: Wat weten vissen van water? Wat weten mensen van GOD? Het voortbestaan van de Plechelmus kan onze basis versterken.

Dirk Z.H. Uythof - Voorburg

Geen historisch besef
Het getuigt van een gebrek aan historisch besef om de funktie van parochiekerk weg te halen bij een dergelijke bijzondere 1000 jaar oude kerk. Waar een bestemmingsverandering richting een stads-kulturhuus toe kan leiden, is te zien en te ervaren in Deventer in de Grote of Lebunus kerk die ook zo'n 1000 jaar oud is. Ze rijden daar met traktoren naar binnen om tribune- en podiummateriaal op de plek te brengen, zo over de grafzerken heen: letterlijk Hemeltergend, die smerige diesel damp in de kerk. Er worden daar overigens ook af en toe nog diensten gehouden. P.S.: Ik ben katholiek, maar niet fanatiek. Veel succes met Uw aktie.

Jan H.B. te Molder - Aalten

Blunder
Om nu juist de St. Plechelmusbasiliek te ontrekken aan de R.K. Eredienst zou een blunder zijn. Neogotische parochiekerken zijn er meer dan genoeg , en feestzalen voor recepties ook.

Hein Dunselman - Lobith

Religieus gevoel
Het is een onzalig idee om de Plechelmuskerk in Oldenzaal aan de eredienst te onttrekken. Verstild en met ontzag heb ik in mijn jeugd enkele malen door deze kerk gelopen. Ik was zeer onder de indruk van de Romaanse eenvoud, massiviteit en rustige vormen van deze prachtige basiliek. Er overkwam mij telkens een gevoel dat ik ook kende bij een bezoek aan de kathedraal van Canterbury, de abdij(kerk) van Fontenay in Bourgogne en in enkele Schotse kerken, kloosters en kloosterruines: totale verstilling en een volkomen natuurlijk religieus gevoel. Dat kan toch alleen maar combineren met eredienst. Een andere bestemming is als vloeken in de kerk!

Ton van Elsdingen - Moergestel

Treurt
St. Plechelmus treurt.

Theo Lansink - Saasveld

Boze plannen
Op zondagavond 26 maart heb ik bij toeval een uitzending op TV gezien, met daarin Herman Finkers. Ik was verbaasd, wist eigenlijk helemaal niet dat Nederland zo'n mooie basiliek heeft. Als Brabantse ken ik natuurlijk "onze Sint Jan". Maar van de Plechelmusbasiliek had ik nog nooit gehoord. Des te groter was dan ook mijn verbazing dat wij nog zoiets moois in ons midden hebben. En des te meer verbaasd toen ik hoorde over de "boze plannen" voor de "multifunctionele" bestemming van deze basiliek. Heel vreemd en verwarrend. Je hoort niets anders dan dat normen en waarden en authentiteit z ontzettend belangrijk zijn voor de samenleving. Juist in deze tijd nog meer dan ooit daarvoor. Dat we daar aan moeten werken. Welnu hier hoeft men helemaal niet aan te "werken", dit moet men gewoon laten zoals het is en waar het voor is. Al eeuwenlang hebben mensen dit begrepen. Ik zou het heel erg vinden als de basiliek straks z'n echtheid en puurheid, en daarmee zijn magie zou gaan verliezen. Geen mensen meer die hier rust, troost, kracht of hoop kunnen vinden, maar al dansend en drinkend daar naar op zoek moeten blijven. Ik ben zelf helemaal geen actief kerkganger, maar van zo'n unieke plek word ik wel heel stil van binnen. En daarin ben ik ongetwijfeld niet de enige, dus ik ben er van overtuigd dat er vele reacties zullen komen.(zelfs vanuit onverwachte hoek)

Caroline Verstappen - Veghel

En Oldenzaal?
Waar blijven de Oldenzaalse reacties?

Albert Wiggers - Oldenzaal

Dood
Het hart wordt stilgezet, dit leidt tot de dood!!

Roel Vrijhoeven - Hengelo

Waan van de dag
Kortgeleden hebben mijn vrouw en ik met kleinkinderen de Plechelmus bezocht. Het was voor de kinderen onmiddellijk duidelijk, hoewel niet specifiek religieus opgevoed, dat dit een gewijde plaats was. Wij waren geroerd door de intense stilte buiten het rumoer van de buitenwereld. Ik hoop dat bestuur en kerkelijke autoriteiten, gesteund door velen, deze plek in de oorspronkelijke functie zullen kunnen behouden voor nu en ons nageslacht. We moeten met alle macht in het geweer komen tegen de waan van de dag.

De heer H.C. van Doorn - Hengelo

Geen recht
Als kind was ik altijd diep onder de indruk van de sfeer in de Plechelmuskerk mede door de vele verhalen van mijn moeder Dien Stegeman. Wij kunnen niet zuinig genoeg zijn op kerken waar je de stilte voelen kan. Bovendien hebben wij niet eens het recht om beslissingen te nemen die niet meer ongedaan te maken zijn.

Ineke Voeten-Bruins - Deventer

Mystiek van het onbegrijpelijke
Herman Finkes is voor mij de man, die de essentie van het katholieke geloof in deze tijd het best heeft verwoord: De mystiek van het onbegrijpelijke. Dat ook meteen bezit van je neemt, als je zo'n Godshuis als de St.Plechelmusbasiliek binnentreedt. Alleen al daarom moet dit heiligdom als parochiekerk bewaard blijven. Als ik de zoveelste (bloemen)tentoonstelling in de O.L. Vrouwe-kathedraal van Breda bezoek, verlang ik meteen terug naar datgene, wat hier ooit was. De zo nu en dan vieringen kunnen deze leegte niet vullen. Als Zuiderling vind ik dat deze "Twent" de juiste snaren treft. Ik bewonder ook steeds de wijze, waarop hij niet alleen over zijn zorgen spreekt, maar ook over zijn geloof en devotie. Onder ons gelijkgezinden zijn er vele zwijgenden. Waren er maar meer Hermannen Finkers.

Albert Boon - Wuustwezel (Belgi)

Mis moet blijven
De misvieringen behoren zondags in deze basiliek te blijven een van de hoofdredenen de stichtings kerk van katholiek twente. Ook door zijn grote parkeerplaats is deze kerk zeer toegankelijk voor ouderen en mensen met een handicap.

Ben Veldhuis - Oldenzaal

Ingetogenheid
Ik heb zojuist naar Kruispunt gekeken met het getuigenis van Herman Finkers over de St.Plechelmus basiliek. Dank aan Leo Fijen om dit in de openbaarheid te brengen. Ik werd getroffen door de sfeer en ingetogenheid die van dit Godshuis uitgaat, zoals Herman zegt dat het geloof en God's nabijheid door de eeuwen uitademt. Juist in deze tijd hebben we dat nodig. Even binnenlopen en kijken in verwondering brengt vanzelf tot de vraag van de zin van ons bestaan en tot gebed. Archeologen gesteden veel geld om de geschiedenis van de Oudheid naar boven te brengen, hier zou dat geld besteed kunnen worden aan het behoud van deze oude en toch levende kerk.

zr. Pia Mulder - Alverna

Zo waardevol
Onbegrijpelijk dat mensen niet beseffen hoe waardevol zo'n unieke duizend jaar oude basiliek is waarvan je de heilige sfeer al op televisie kon voelen. Jezus liet de mensen tweeduizend jaar geleden al zien hoe verontwaardigd Hij was toen het Huis van Zijn Vader ontheiligd werd door gebruik voor andere doeleinden. Waarom moet juist dit Godshuis waar mensen al duizend jaar bidden en voor God komen een andere bestemming krijgen?

Mevrouw S.E.T. van der Hulst - Voorhout

Geen koffie
Er is al zoveel verdwenen! Moet in een van oudsher katholiek Oldenzaal, met een zo'n prachtig godshuis met zoveel historie nu ook nog verdwijnen voor de godsdienst? Een combinatie van tentoonstellingen en koffiedrinken moet niet in een godshuis gebeuren, daar zijn andere lokaties voor! Laat dit kostbare historische pand uitsluitend blijven waarvoor het bedoeld is! Utrecht: Weet waarin u gaat beslissen!

De heer L. Heerink - Oldenzaal

Diep geroerd
Diep geroerd... ben ik naar aanleiding van de plannen om deze schittende oude "pseudo"basiliek naar een tweede plaats te rangeren. Een Godshuis waar mr dan 1000 jaar het christendom is en wordt beleden. Daar waar je jezelf nog kunt vinden. Ik als protestant ben jaloers op zo'n schitterend kerk. Laat a.u.b. deze kerk behouden blijven voor datgene waar onze voorouders dit gebouw hebben gemaakt: Soli Deo Gloria! Daarom een vurig pleidooi om deze Plechelmuskerk primair voor de eredienst te behouden!!!

De heer Henk Terwal - Oss

Viering intenser
Hier ga je naar de kerk. In het geloof was altijd het er naar toe gaan (processies!) heel belangrijk. Van verre zie je de toren al en ook vlakbij; de kerk staat behoorlijk vrij, niet ingesloten tussen huizen, zoals de Antoniuskerk. Je kunt er bv. je auto kwijt; ook als je slecht te voet bent. In de kerk wordt je vanzelf gedwongen je in te houden. Vieringen zijn hier door de hele omgeving intenser te beleven. Ook al als je denkt aan al die mensen voor jou die hier hebben gebeden! Voor mij ondenkbaar dat deze kerk voor de liturgie niet meer of bijna niet meer nodig is.

Gerhard Kolmschot, pastoor - Saasveld

Niet het recht
Twente zonder de Plechelmus is als Rome zonder de St. Pieter! Basilieken en Kathedralen zijn veel meer dan alleen monumenten. Het zijn op de eerste plaats onmisbare bruggen tussen opeenvolgende generaties die in die indrukwekkende en gewijde ruimtes ieder op hun manier iets dichter bij de geestelijke bron van het leven proberen te komen. De Plechelmnusbasiliek is niet alleen voor Oldenzalers en Twentenaren, maar ook voor heel veel andere regelmatige "pelgrims" al vele eeuwen zo'n onmisbare brug, en dat moet absoluut zo blijven. En niet alleen op zondag, maar liefst weer iedere dag van de week. Niemand heeft het recht om de eeuwenlange inspirerende functie van dit indrukwekkende kerkgebouw te verkwanselen. Als de baas uit Utrecht dat niet kan, dan moet de baas uit Rome hier maar over beslissen.

Fred Janssen - Apeldoorn

Woont God hier?
Mijn vrouw en ik bezochten met kleinkinderen onlangs nog de Plechelmus. Een van de kinderen, toch wel wat kerkbezoek gewend, fluisterde diep onder de indruk: "woont God hier?" Is er een treffender pleidooi mogelijk? Deze woonplaats dient in z'n oorspronkelijke funktie behouden te blijven!

De heer H.C. van Doorn - Hengelo

Foutje!
Als (in Enschede) geboren Twentenaar "in den vreemde" ben ik hevig geschrokken, toen ik van mijn zus in Twente een artikel uit de Twentsche Courant Tubantia kreeg toegestuurd met daarin het gewoonweg ongelooflijke bericht dat de aloude Sint Plechelmus aan de eredienst onttrokken dreigde te worden... en dat dergelijke voornemens bij de leiding van het bisdom zelf bestaan. Inderdaad helemaal ongelooflijk!!! Als de leiding van het aartse bisdom ook maar enig gevoel zou hebben (mag je toch van je "herders" verwachten) voor de rol die de Sint Plechelmus speelt in het hart (en het hoofd !) van talloze Twentenaren, dan zou zo'n voornemen alleen maar als een "zwak moment" vergeeflijk zijn, zoiets als "Foutje!!!", en zeker niet in daden omgezet mogen worden. Dus... de Sint Plechelmus moet blijven!!!, en dan wel als gewone parochiekerk.

Gerardus Henricus Bernardus Ticheler - Alphen aan den Rijn

Droevige zaak
Helaas zie ik (te) weinig Oldenzaalse reacties op deze pagina. Oldenzalers vinden het blijkbaar wel best dat de Plechelmus (gedeeltelijk) aan de eredienst wordt onttrokken. Als alle ingeschreven parochianen van alle parochies in Oldenzaal eenmaal per drie weken en tijdens de feestdagen hun eigen parochiekerk zouden bezoeken, dan zou de discussie over het afstoten van de Plechelmus en andere parochiekerken nooit aan de orde komen. Vele ingeschreven Katholieken zijn er toch zelf debet aan dat er in den lande vele kerken gesloten moeten worden. Ook het afstoten in Oldenzaal van de H. Drieeeenheid is doodzonde. Ook maar liefst 75 jaar hebben daar mensen hun lief en leed gevierd en geleden. Kerksluiting is een droevige zaak. Nogmaals wij allen als ingeschreven Katholieken zijn zelf de schuld dat we zo slordig omgaan met ons geloof en ons cultureel kerkelijk erfgoed. Ik heb uit de discussie in Oldenzaal begrepen dat niet het geld de hoofdoorzaak is van het afstoten van kerkgebouwen, maar juist de betrokkenheid. Hier kan heel eenvoudig iets aan gedaan worden zonder dat het veel geld kost. Meer mensen in de kerk, betkent wekelijks meer euro's op de collecte schaal, dit voorkomt dan penningmeesters met de handen in het haar gaan zitten. Daarnaast moet iedere ingeschrevene natuurlijk ook zijn of haar steentje bijdragen aan de actie kerkbalans. Zie het als een soort lidmaatschap. Dat past beter in de huidige tijd. In een tijd dat iedereen druk en druk is zou het goed zijn dat we eens meer de rust van een kerkgebouw opzoeken. En uurtje in de week, weg mijmeren in een kerk, genieten van een koor of celebrant, geen telefoon, geen computer en ga zo maar door. Conclusie onttrekken van kerken aan de eredienst is en blijft een slechte zaak. Dit geldt niet alleen voor de Plechelmus. Ook andere (jongere) kerken die met sluiting worden bedreigt hebben hun bestaansrecht bewezen. Besturen in Oldenzaal denk na, en doe geen domme dingen. Ik zou dit besluit niet op mijn geweten willen hebben dat de Plechelmusbasiliek aan de eredienst wordt onttrokken.

Jos Westendorp - Haaksbergen

Jongenskoor
Ben geboren onder de toren van de kerk in de Vestingstraat 65, ben er gedoopt heb er gezongen in jongenskerkkoor onder de leiding van Hr Toon Borghuis, al die herinneringen zouden verloren gaan. Laat dat niet gebeuren, veel sukses toegewenst om de kerk te behouden voor wat hij bedoeld is.

Gerhardus P.A. Smidt - Westdorpe

Bid voor behoud
Jezus zegt: Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen opbouwen. Maar wat doen wij mensen wij breken alleen maar af, ons cultureel erfgoed helpen wij naar de knoppen. Het kan en mag niet zijn dat zo een prachtige kerk als de St. Plechelmus niet meer elke week voor de eredienst wordt gebruikt. Hulde aan Herman Finkers die deze dwaling aan de grote klok hangt. Ik bid voor het behoud van deze prachtige kerk.

Ties van Maarschalkerwaard - Zevenbergen

Matrozenpak
Puur toevallig gisteren de boeiende IKON uitzending over de problemen rondom de St. Plechelmusbasiliek gezien. Als oud Oldenzaler was ik bijzonder getroffen door het pleidooi van Herman Finkers voor het behoud van deze prachtige kerk als de Centrale Parochiekerk voor Oldenzaal en ik ondersteun zijn pleidooi dan ook van harte, zonder overigens de andere monumentale parochiekerken tekort te willen doen. Vanaf mijn 4e tot mijn 19e jaar (1948 - 1963) heb ik in Oldenzaal gewoond en ben ik in de Plechelmus basiliek naar de kerk gegaan en met Kerstmis af en toe naar de Antonius of Drieenheid met uitnodigende midwinterhoorn klanken. Vele jaren door de week dagelijks om 07.00 uur naar de vroegmis, je kunt je het nu bijna niet meer voorstellen. De Eerste Communie in matrozenpak op de foto bij de achteringang en 6 jaar later de Plechtige Communie en ook het Vormsel, allemaal in deze kerk, al is het al weer lang geleden, toch brengt e.e.a. goede herinneringen boven. Helaas ben ik al heel lang niet meer in deze kerk geweest, omdat veel van deze kerken meestal gesloten zijn buiten de kerkdiensten om. Wel heb ik afgelopen Carnavalszondag tijdens de optocht na vele jaren weer eens met bewondering naar "Den ollen griezen" gekeken, niet wetende wat er op dat moment allemaal speelde rondom dit eeuwenoude monument. Ik wens de Stichting dan ook bij deze veel succes en mijn stem/steun hebben jullie bij deze.

Gerard Spekle - Asten

Schuilplaats
Als een orthodox Protestant, ook een (misschien onbegrepen) Christen meneer Finkers, ben ik van mening dat een heilige plaats als de uwe nooit mag worden opgegeven. Hoewel vandaag velen dat niet onder ogen willen zien is een dergelijke plek een deel van onze diep gewortelde geloofscultuur. Een schuilplaats voor verdriet en een dankplaats voor geluk. Een plek waar iedereen de stilte, de vrede, de genade kan vinden. In de afgelopen duizend jaar zal het wel vaker "gestormd" hebben, maar de kerk en het geloof bleven overeind!

De heer W.J. de Jongh - Rotterdam

Voorzienigheid
St. Plechelmus moet een gebedshuis blijven. Ik keek als Vlaming met aandacht naar de uitzending van Kruispunt op 26 maart. Ik zou het zeer spijtig vinden moest deze prachtige basiliek aan de eredienst onttrokken worden. Laat alles voorlopig zijn gang gaan, de tijd zal raad brengen. Laat de parochianen hun vertrouwd huis van gebed behouden. De goddelijke voorzienigheid zal zijn werk doen.

De heer M.N. Vanparys - Brugge (Belgi)

Historische waarde
Mede namens mijn vrouw zou ik het een groot schandaal vinden als de Plechelmus-kerk een andere bestemming zou krijgen als waarvoor hij gebouwd en eeuwenlang gebruikt werd !!! Niet alleen vanwege het feit, dat er al zoveel in Oldenzaal verloren is gegaan [cq.afgebroken] maar ook vanwege de grote historische waarde. Als wij de kerk binnenlopen, fantaseren we altijd, dat daar zelfs ridders en jonkvrouwen hebben rondgelopen. Dit gebouw moet n en voor altijd gebruikt worden waarvoor het gebouwd werd en geen "pretpark" worden op den duur !!!

Gerard H.Th. Kleijssen - Oldenzaal
Terug