Eerder ontvangen reacties - pagina 9

Boze gedachten
Kan er met mijn hoofd niet bij! Wie bedenkt er nu zoiets. Laat de Plechelmus de hoofdkerk blijven van Oldenzaal. Laat de donkere wolken boven de Plechelmus verdwijnen. Laat de boze gedachten uit de hoofden van de mensen, die dit allemaal bedenken, verdwijnen. De Plechelmus is en zal altijd als kerk voor de Oldenzalers blijven. Zo was het en zo blijft het. Amen.

Gerard Bosklopper - Oldenzaal

Ingebed in eeuwigheid
God zegene H.F. Hij verwoordt op zijn komische manier wat ik denk en voel. Onze tijd is ingebed in eeuwigheid; dat kunnen wij zelfs aanvoelen bij het kijken naar een t.v.-uitzending en bij het luisteren naar het gregoriaans gezongen door H.F.in uw St.Plechelmusbasiliek. Hou ze daarom open en Goddelijk-Levend !

Lieva Vreys - Mol-Sluis (België)

Nachtwake
Keulen heeft zijn Dom. Den Bosch de Sint Jan. Maastricht de Servaas. Roermond de Christoffelkathedraal. Oldenzaal .... de Plechelmus! Wie zo slordig met zijn identiteit en beeldmerk omspringt moet zich echt diepgaand bezinnen. Misschien dat een nachtwake in de Plechelmus een idee is?

Herman Kaiser - Roermond

Oale kark
Met enige ontroering lees ik de vele reacties op de website. Sinds de adviezen van de dekenale commissie bekend zijn geworden en het parochiebestuur een eerste reactie heeft gegeven, moest ik reageren. Het ging HELEMAAL de verkeerde kant op. Dat over ONZE Plechelmusbasiliek discussie ontstaat is onbegrijpelijk. Zelf ben ik afkomstig uit de Emmausparochie in Oldenzaal. Maar ik zet me in voor onze oale kark. Waarom? Omdat het een historische blunder van de eerste orde is als deze kerk de staus van bij-kerk zou krijgen ten voordele van de Antonius. De Plechelmus IS Oldenzaal. Juist vanuit deze prachtige kerk moeten we het pastoraat gestalte gaan geven naar de toekomst toe!

Niek Nijhuis - Oldenzaal/Vleuten

Pronkstuk
Ik begrijp niet dat er een discussie kan ontstaan over het voortbestaan van de basiliek als centrale parochiekerk van Oldenzaal. Een kerk die zoveel betekent voor Oldenzaal en omstreken is die discussie niet waard. Mijn motto is: Handen af van dit pronkstuk van Oldenzaal en Twente!

Ben Collet - Oldenzaal

Gekke dingen
Het is toch te gek dat ze de basiliek aan erediensten wil ontrekken. Ook in Arnhem doen ze gekke dingen met de basiliek, daar hebben ze het interieur veranderd. We zitten daar nu in een kringetje, en het karakter van het interieur is geheel aangetast. Drie jaar geleden hebben de parochieanen nog geld ingezameld voor een nieuw altaar, en nu is het al niet meer in gebruik. Wanneer grijpt de bisschop nu eens in! Of laat hij eens komen kijken. In Arnhem zouden wij ook van die voortrekkers als Herman Finkers moeten hebben.

Hennie Huiberts - Arnhem

Verdiepen
Deze kerk moet blijven bestaan vind ik, zoals de hr. Finkers gisteren in de tv uitzending memoreerde dat zo'n oude kerk je inspiratie geeft om je te verdiepen, dat vind je niet terug in hedendaagse kerken, in Utrecht waar ik altijd in de St. Monica ter kerke ging ondervond ik ook meer devotie. Helaas de Monica is ook gesloopt, evenals nog meer kerken in Utrecht. Dus bewaren voor nu en altijd.

Theo Goedkoop - Maarssen

Kindelyn
"Een kinderlyn so lovelyk" zal nooit meer zo klinken als de Plechelmus niet in zijn -oude- eigenlijke diensten kan blijven voortbestaan.

Hermine Perik - Gouda

Teleurstelling
Met teleurstelling neem ik kennis van het voornemen van het Bisdom. Hoe is het mogelijk dat het Bisdom deze prachtige basiliek en de oudste van Twente wil sluiten. Een voornemen waar men zich terecht met alle macht tegen moet verzetten. Veel succes voor het behoud van deze basiliek.

Jan Kelder - Nijverdal

Warmte
Het was deze prachtige kerk die mij als kleine jongen het warme gevoel gaf, zoals Herman Finkers het gisteren 26-03-2006 in Kruispunt zo prachtig omschreef en zong, en dit is altijd zo gebleven. Deze kerk mag nooit gesloten worden als parochiekerk om de mensen voor altijd de kans te geven deze warmte en hun geloof te kunnen beleven.

Bennie Röring - Glanerbrug

Doorgeven
De St. Plechelmuskerk verworden tot basiliek. Toch niet zomaar. Nee hoor, daar is toentertijd over nagedacht, gewikt en gewogen. De status van basiliek is niet zo maar voor iedere kerk weggelegd. Je moet je sporen hebben verdiend. En daar is ruimschoots aan voldaan. Ja, zelfs door de eeuwen heen. En door wie? Door de tienduizenden gelovigen, nu verbonden met de Hemelse Vader. Ze kwamen van ver, toentertijd uit de hele regio, te voet door het karrenspoor en over de bekende kerkpaden. Uren gaans om toch maar verbonden te worden in de Eucharistie onder het dak van de St. Plechelmuskerk. De St. Plechelmusbasiliek heeft haar geschiedenis geschreven en die is onder geen beding te herschrijven. Daar zijn geen woorden voor! Alleen maar doorgeven, dat is de enigste opdracht die ons voorstaat. Dat zijn wij aan onze stand verplicht.

Theo Lansink - Saasveld

Ontmoetingsplek
Als oud-lid van de Bisdomraad en nu als pastoor van zeven parochies in de Veluwe-Vallei, en tegelijk secretaris van de Stichting het Catharijneconvent, kan ik alleen maar opkomen voor het behoud van de Plechelmus als plek om liturgie te vieren. Deze plek waar de eeuwen door de liturgie is gevierd zal moeten blijven een ontmoetingsplek waar de Eeuwige gelovigen samenroept, zondag aan zondag als dag van de Verrijzenis.

Bert Sturkenboom, pastoor - Ermelo

Veel indruk
Ik vind het wel erg dat de Basiliek zou moeten sluiten toen de Plechelmus Basiliek gewijd is heb ik daar als kind met de Koning Des Vredes school gezongen. Dat heeft heel veel indruk op mij achtergelaten. Dat Borstbeeld van Plechelmus dat in processie door de kerk werd gedragen. Waarom moet het mooie van ons geloof een hele oude kerk verdwijnen. Behoud de Basiliek . Succes voor de toekomst.

Annie Sleiderink - Zwolle

Inspirerend
We hebben allebei een Twentse vader, dus we genoten al bij de sfeertekening. Wij waren blij met de uitzending van Kruispunt, Herman Finkers die zo inspirerend van zijn geloof getuigde. We hopen dat onze adhesiebetuiging aan deze website helpt om zo'n mooie kerk te behouden voor de eucharistieviering.

Lian Leliefeld-ten Doeschate - Heemstede

Fijne kerk
Dit is toch onze trots, afgelopen zondag, een prachtige viering, zondagavond Kruispunt, dan ben je als Oldenzaalse maar wat trots dat je in zo'n fijne kerk bent gedoopt en communie en het vormsel hebt ontvangen en dan toch nog steeds naar de eucharistie kunt. Dit moet zo blijven.

Betsie Kuipers - Oldenzaal

Stem van God
Als ik zo'n kerk als de Plechelmus binnenstap, stap ik uit het lawaai van de wereld. Ik stap in de ruimte waar ik de stem van de stilte kan horen (voor mij de stem van God). En die plaatsen zijn tegenwoordig niet makkelijk te vinden!! De Plechelmusbasiliek moet blijven!!

Marian Bouman - Groningen

Niet opofferen
Het is toch gewoon ondenkbaar dat een huis van God, met zo'n rijke geschiedenis, wordt opgeofferd aan de waan en tijd van leegloop van de kerken?! Juist die leegloop schreeuwt er om, om de stem van de geschiedenis te laten blijven klinken. En ooit zal die stem dan weer doordringen, tot mensen die nu menen het wel zonder die stem, en zonder God te redden. Ik stem dan ook volledig in met alles waar Herman Finkers in Kruispunt over sprak!

Mevrouw E. Kole - Heerenveen

Baarmoeder voor de Eeuwigheid
Laat deze kerk alstublieft behouden blijven voor de Liturgie en de wekelijkse H. Eucharistie. In deze kerk binnen de eeuwenoude muren op echt gewijde grond konden al zovelen het Geheim van ons Geloof beleven, voelen, ervaren. De verbondenheid, de Eerbied.......is er , adem je in .....de kleuren zijn prachtig, de sfeer indrukwekkend, de geborgenheid... de vaste kennelijk onverwoestbare grond... Niet aankomen, laten blijven zoals het is. Sssttt Hier woont God en al zo lang... Herman Finkers bedankt!!!

Mevrouw M.M.M. Diderich - Zwolle

Serieus
Herman Finkers is op zijn tijd grappig maar nu heel overtuigend serieus!

Mevrouw M.G. Borggreve - Oud Ootmarsum

Ieder weekend
Heel veel reakties hebben we al gelezen en dat doet ons echte Oldenzaalse en Plechelmushart ontzettend goed. Er zijn toch nog echt veel mensen die een andere mening hebben dan de commissie die denkt dat de Plechelmus basiliek aan de eredienst onttrokken moet worden. Kerkbestuur weet wat u doet en kom op uw schreden terug en laat elk weekend de eredienst in de St. Plechelmus Basiliek vieren.

De heer G.M. Poorthuis - Oldenzaal

Supermarkt
Van zo'n prachtige oude kerk ga je toch geen cultureel centrum maken. Ik vind het triest te zien hoe oude kerkgebouwen verwaarloosd worden of een functie krijgen die helemaal niet past bij het oorspronkelijk doel. Zo zag ik in Rotterdam een kerk waarin een supermarkt was gehuisvest. Hoewel ik niet tot een kerkgenootschap behoor vind ik dat uitermate schokkend.

De heer W.F. Visser - Culemborg

Na aan het hart
Het doet me deugd de vele, vaak ook persoonlijke, reacties te lezen van mensen die begaan zijn met de Plechelmus. Mijn eerste reactie, toen ik hoorde van de plannen om de Plechelmus aan de eredienst te ontrekken, was er één van: dit kan niet waar zijn. Een kerk, die meer dan duizend jaar heeft gefungeerd en nog steeds fungeert als parochie voor duizenden en nog eens duizenden Twentenaren en die niet alleen het symbool is van Oldenzaal maar van heel Twente, niet langer als parochiekerk te gebruiken is voor mij gewoon ondenkbaar. Het getuigt niet alleen van weinig besef van het verleden bij het kerkbestuur, maar nog meer van gebrek aan geloof in de toekomst. Als geboren en getogen Oldenzaler, ook al woon ik al weer meer dan 15 jaar in Hengelo, gaat de Plechelmus me na aan het hart, dat moge duidelijk zijn. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat het kerkbestuur, ná het indrukwekkende pleidooi van Herman Finkers in Kruispunt en ná het lezen van de vele reacties op deze site, zijn onzalige plannen doorzet. Oftewel, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Herman Nijhuis - Hengelo

Vraag
Hoe verzin je zoiets? Dat vraag ik mij af.

De heer J. Pool - Oldenzaal

Spiritualiteit
Ik ben het geheel eens met wat de Herman Finkers schrijft over het behoud van de Plechelmus als parochiekerk. De liturgie is het meest waardevolle voor ons geloof, voor de mensen, de grond waarop ze leven. Het is spiritualiteit in het midden van de gemeenschap van Oldenzaal. En daar is in deze tijd zo weinig oog voor, ook binnen kerkbesturen. Stichting neem het heft in handen!

Theo ten Bruin - Harfsen

Pelgrimsoord
Ja, deze basiliek moet blijven! Zij heeft niet alleen waarde vanuit het oogpunt van monumentenzorg, maar veel belangrijker is de traditie van ruim 1000 jaren. Het heeft de reformatie overleefd. Het wordt tijd dat er in Oldenzaal initiatieven ontstaan voor een pelgrimsoord. Natuurlijk moeten er iedere zondag eucharistievieringen aldaar gehouden worden.

Els Twaalfhoven - Amsterdam

Vredelievend
Als "niet gelovige" wil ik toch graag dat de St. Plechelmusbasiliek de centrale parochiekerk van Oldenzaal blijft. Het betekent voor mij respect voor onze afkomst en geeft mij gevoel van rust en vredelievendheid. Tevens vind ik, dat er al te veel traditionele waarden in Twente zijn verdwenen.

De heer E. Vogel - Enschede

Eerbiedwaardig
Als priesterstudent heb ik ooit eens mogen preken in dit schitterende, eerbiedwaardige godshuis. Ik moest toen denken aan het prachtige lied 'De vreugde voert ons naar dit huis': 'Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan; zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat, waar Gij ons met uw eng´len troost, waar Gij U vinden laat?' Voor de vele gelovigen die door de eeuwen heen in deze kerk hebben gebeden en gevierd, zal dit een retorische vraag zijn. Laten we deze plek koesteren en de eigenheid ervan ongeschonden bewaren: niet alleen omwille van het behoud van dit gebouw, maar ook omwille van ons (religieuze) zelfbehoud.

Victor Bulthuis, transeunt diaken - Epe

Rondleidingen
Met ruim 35 basiliekwachten zijn wij al meerdere jaren aktief in de Plechelmusbasiliek. Wij ontvangen bezoekers uit alle delen van de wereld en wij verzorgen rondleidingen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat de Plechelmusbasiliek als parochiekerk in gebruik blijft. Openstelling in 2006 vanaf donderdag 6 april: dagelijks van 13.00 tot 16.15 uur tot 1 juni. Van 1 juni tot 1 september dagelijks van 10.00 tot 16.15 uur. Van 1 september tot 1 november dagelijks van 13.00 tot 16.15 uur. Toegang is gratis. Een vrije gift is zeer welkom. Op zondagen en maandagochtend is de basiliek voor bezichtiging gesloten.

Willem Moers - Oldenzaal

In de muren
Naar aanleiding van interview Herman Finkers voor de r.k.k.,o.a. over de verdwijning van mystieke sfeer uit de kerk wanneer deze gebruikt wordt voor andere funkties in plaats van de devotie. Ooit zei Antoine Bodar tijdens een preek in de Krijtberg in Amsterdam: "Het gebed zit hier in de muren". Hij moest weg van de nieuwe pastoor, deze liet de krijtberg grondig schoonmaken: weg mystieke sfeer! (ooit de verklaring van Rupert Sheldrake gelezen over de oorzaak van de verdwijning van de mystieke sfeer uit de kerken waar veel toeristen komen die er niet bidden?). Ik zal u met mijn gebed steunen voor het behoud van de St.Plechelmusbasiliek.

Annelies Timmerman-Pijnenborg - Amsterdam

Zuinig zijn
Het prachtige programma over de Sint Plechelmusbasiliek gezien op tv. Wist niet dat in Oldenzaal zo'n mooi gebedshuis staat. De moeite waard om er eens een bezoek te brengen. Het moet blijven waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is: het houden van erediensten. We moeten zuinig zijn op onze cultuur en tradities en goed omgaan met onze historie. Er is al veel veranderd of zelfs afgebroken, waarvan men nu spijt heeft.

De heer S.A. Bleeker - Harkstede

Keuze
Ik begrijp niet dat men dreigt de keuze voor een centrale parochiekerk in Oldenzaal te laten vallen op een neogotische kerk in plaats van op de Plechelmusbasiliek.

De heer W.G. van Slobbe - Zwolle

Parochies samenvoegen
Ik lees dat Oldenzaal vijf parochies kent, waarvan ik aanneem dat de Plechelmusparochie er een van is. Wat ik vind: offer desnoods van de vier andere parochies net zoveel kerken op, door ze af te stoten, en door samenvoeging van parochies, als nodig is om fondsen te verkrijgen waardoor de Plechelmus als parochiekerk kan worden gehandhaafd. Zó uitgestrekt is Oldenzaal nou ook weer niet, dat de letterlijke afstand tot de kerk een onoverkomelijk probleem is om belijdend katholiek te blijven. Afstand tot de kerk heb ik in uitslagen over teruglopend kerkbezoek nooit gelezen dus dat kan geen argument zijn om al die (bijna lege?) kerken te handhaven. Al zou de Plechelmus uiteindelijk als laatste fungerende katholieke kerk van Twente, dé moederkerk van Twente, over- en open blijven, dan zou ik daar nog voor kiezen.

De heer F.G.B.A. Roeloffzen - Enschede

Prullenbak
Zelf ben ik niet eens katholiek maar door mijn onderzoek naar het Agnesklooster en het klooster in Sibculo, sterk geďnteresseerd geraakt in de katholieke godsdienst. Ik vind het absurd, dat je de liturgische vieringen weghaalt bij de oudste kerk van Oldenzaal, die nog wel de eretitel van basiliek heeft. Vorig jaar was ik bij bijna alle bijeenkomsten rond de jubileumviering aanwezig. Ik was erg onder de indruk van de sfeer en de geloofsbeleving in de kerk. De koorzang, het prachtige orgelspel van Guus Goorhuis, de Gregoriaanse gezangen, moet dit allemaal wijken? De Plechelmusprocessie ook zo'n mooie traditie! Ook met kerst heb ik het aloude kerstlied van Oldenzaal meegezongen. Deze tradities mogen toch niet verdwijnen door nog slechts incidentele liturgische vieringen te houden? Laten we met zijn allen zoveel mogelijk stemmen zien te vergaren om dit plan naar de prullenbak te verwijzen!

Els Marijnissen - Oldenzaal

Hartverwarmend
Het kan niet beter. De uitzending van Kruispunt met Herman Finkers is de beste aanbeveling voor de actie van de stichting en zal ongetwijfeld een groot aandeel hebben in het (hopelijk) welslagen van de doelstelling van deze actie.
Hartverwarmend zijn de reacties op deze site, die onmiddellijk nadat de site gisteren in de lucht was begonnen binnen te stromen. Moge de rest van alle initiatieven zoveel succes blijven opleveren. De Kruispuntuitzending met Herman Finkers was een "juweeltje".

Dora Borghuis-Stuldreher - Oldenzaal
Terug