Kardinaal: St. Plechelmusbasiliek wordt centrale kerk

Kardinaal Simonis van het bisdom Utrecht heeft besloten per 1 januari 2008 de vijf Oldenzaalse parochies samen te voegen tot één parochie welke de naam H. Plechelmus zal dragen. Het decreet tot fusie zal hij per 10 december 2007 doen uitgaan. De St. Plechelmus-basiliek wordt de plaats in Oldenzaal waar de geloofsgemeenschap telkens samenkomt om de eucharistie te vieren. Daarmee is eerder dan aangekondigd een besluit genomen over de toekomst van de Oldenzaalse rooms-katholieke kerken.

 • Brief met het besluit van Kardinaal Simonis (PDF-document)

 • Donkere wolken boven de parochie van Sint Plechelmus

  In oktober 2005 hebben de kerkbesturen van de Oldenzaalse parochies een rapport gepresenteerd, dat vergaande aanbevelingen doet over een reorganisatie der vijf parochies van Oldenzaal. Een aantal van die aanbevelingen bedreigen de eeuwenoude status van de St. Plechelmusbasiliek, oudste kerk van Oldenzaal en Twente en een van de belangrijkste kerken van het aartsbisdom Utrecht.

  De huidige St. Plechelmusbasiliek is gebouwd in de twaalfde eeuw en heeft twee voorgangerkerken gehad. Haar oorsprong ligt rond het jaar 765, toen de Angelsaksische missionaris Plechelmus in Oldenzaal een eerste kerkje stichtte, gewijd aan Silvester.

  De St. Plechelmusbasiliek en -parochie worden in het rapport volstrekt ondergewaardeerd, zelfs miskend. Het kerkbestuur van de binnenstadsparochies van Plechelmus en Antonius, onder voorzitterschap van waarnemend pastoor Van Breemen, neemt een aantal aanbevelingen uit dit rapport over. Zo wil men de parochiekerk-functie aan de Plechelmusbasiliek onttrekken en deze exclusief geven aan de 500 meter verderop gelegen neogotische Antoniuskerk, die daardoor straks dé parochiekerk respectievelijk kerkelijke hoofdvestiging van Oldenzaal-centrum zal moeten worden. Het kerkbestuur geeft verder aan, dat in de St. Plechelmus - sinds 1950 voert deze de kerkelijke eretitel Basilica Minor (basiliek) - dan nog slechts een aantal incidentele liturgische vieringen door het jaar heen zal blijven bestaan, maar men zal vooral op zoek gaan naar andere (culturele, maatschappelijke en museale) functies voor de basiliek, om hierdoor extra inkomsten te genereren.


  Oprichting Stichting

  De Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal - opgericht te Oldenzaal in maart 2006 - heeft haar naam tot doelstelling en devies gemaakt.

 • Doel Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk

  Het bestuur, bestaande uit een aantal verontruste kerkelijk betrokken Oldenzalers, wil allereerst de parochianen van de Plechelmus en alle andere kerkelijk betrokkenen van Oldenzaal en daarbuiten, die de Plechelmus als parochiekerk willen behouden, een stem geven. Verder zal het Stichtingsbestuur, zonodig in samenwerking met anderen, acties ondernemen richting kerkbesturen, dekenaat, bisdom en nuntiatuur. In Rome weet men inmiddels dat de oudste parochie van Twente met opheffing bedreigd wordt.

  De bestuursleden van genoemde Stichting zijn van mening dat de St. Plechelmus-basiliek de natuurlijke parochiekerk is van heel Oldenzaal. De Plechelmusparochie bestaat in 2006 inmiddels 1052 jaar en er is geen enkele reden te bedenken om hieraan een einde te maken. De St. Plechelmusbasiliek zou gezien haar status dan ook geheel buiten de discussie over de Oldenzaalse kerkgebouwen moeten worden gehouden.

  Het kerkbestuur maakt bij het uitspreken van zijn voorkeur voor de Antoniuskerk de aantekening, dat dit zijn standpunt NÚ is: dit betekent, dat zijn standpunt nog kan wijzigen. Het bestuur van de Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal zal dan ook alles in het werk stellen om dat standpunt zodanig te wijzigen, dat de St. Plechelmusbasiliek inderdaad behouden blijft als parochiekerk: want alléén dan kan de basiliek het spirituele hart van liturgie en pastoraat blijven, zoals ze dat al eeuwenlang is.


 • Comité van Aanbeveling

  Het Stichtingsbestuur, onder voorzitterschap van Hans Schlichter, is heel blij dat de volgende personen zitting hebben willen nemen in het comité van aanbeveling:

  • prof. dr. G.J.M. Bartelink (em.), Radboud Universiteit Nijmegen
  • mevr. D. Borghuis-Stuldreher (Oldenzaal)
  • dr. mr. E.P.M.W. Domsdorf (Haaksbergen)
  • Herman Finkers, cabaretier
  • mr. W. Gaalman, notaris (Oldenzaal)
  • prof. dr. H.W. van Os, Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr. H.W.M. Rikhof, Katholieke Theologische Universiteit Utrecht
  • Jan Schoenaker, glazenier (Oldenzaal)

  Website

  Het Stichtingsbestuur wil u via deze website informeren over de doelstelling van onze Stichting, en u vooral de gelegenheid geven uw steun te geven voor onze actie voor de St. Plechelmusbasiliek als parochiekerk. Met de resultaten van deze actie willen we straks naar kardinaal Simonis, naar de pauselijke nuntius in Den Haag en zo nodig ook naar Rome.


  Adresgegevens

  Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal
  Secretariaat: Nagelstraat 46, 7571 AJ Oldenzaal
  Bankrekening: 1133.87.784
  Inschrijving Kamer van Koophandel: 08144745