Sterkere regionale functie Plechelmusbasiliek

Door Theo Krabbe | 13 april 2006

OLDENZAAL - De vijf parochies in Oldenzaal dienen op korte termijn te fuseren tot één grote parochie Oldenzaal. Als locatie voor de parochiële erediensten staan daarbij alle kerkgebouwen ter discussie, behalve de Plechelmusbasiliek. De Plechelmus moet bovendien een sterkere regionale functie krijgen.

Dat is de inhoud van het advies dat het dekenaat Twente in samenwerking met het aartsbisdom Utrecht heeft geformuleerd aan alle vijf parochiebesturen van Oldenzaal. Deken André Zegveld van Twente spreekt van 'een voortschrijdend inzicht' in reactie op alle commotie die is ontstaan over het onttrekken van de parochiële eredienst aan de Plechelmusbasiliek. 'Eigenlijk hadden we eerst de parochianen in Oldenzaal willen informeren. Maar gezien alle tumult hebben we ervoor gekozen om zo snel mogelijk de pers op de hoogte te stellen.'
Zegveld erkent zelf 'iets te weinig oog te hebben gehad voor de specifieke plaats van de Plechelmus als basiliek en als samenvloeiingspunt van Twentse emoties.' Hij is overigens erg onder de indruk geraakt van de enorme betrokkenheid van veel gelovigen bij de Plechelmusbasiliek.
Het dekenale advies aan de Oldenzaalse parochiebesturen wijkt sterk af van het aanvankelijke voorstel van de onafhankelijke adviescommissie, waarin reeds enkele kerkgebouwen (Antionuskerk, Mariakerk en een kerklocatie in Oldenzaal-Noord) zijn aangewezen als hoofdlocaties voor de parochiële eredienst. Oldenzaal zou op korte termijn één grote gezamenlijke parochie moeten worden onder één bestuur met één pastoraal beleidsplan, waarbij álle kerkgebouwen behalve de Plechelmuskerk als locatie voor de parochiële erediensten ter discussie staan. De Plechelmuskerk blijft behouden als een kerklocatie, ook voor de erediensten van de toekomstige parochie Oldenzaal. Daarnaast dienen er in de Plechelmus speciale vieringen plaats te vinden vanwege de status van basiliek. Bovendien adviseert het dekenaat Twente om de regionale functie van de Plechelmusbasiliek voor Twente in katechetisch en liturgisch opzicht verder uit te bouwen. Deken Zegveld: 'Daar moeten we nog verder over nadenken. Er is bijvoorbeeld geopperd om alle kinderen in Twente, die gevormd worden, voor een bijeenkomst in de Plechelmus uit te nodigen om ze daar het een en ander te vertellen over het geloof. Iedere zondag zou er bijvoorbeeld om twaalf uur een liturgieviering in het gregoriaans gehouden kunnen worden. Niet alleen voor Oldenzaal, maar voor heel Twente. Verder kun je denken aan anderssoortige vieringen dan eucharistievieringen. Bijvoorbeeld vespervieringen, niet alleen in het Latijn, en jongerenvieringen voor heel Twente. Waarom kan er in het toeristenseizoen, als de Plechelmus toch al open is, niet iedere dag om twaalf uur een gebedsdienst gehouden worden? En in de kersttijd kun je er heel goed een tentoonstelling over Kerstmis door de eeuwen houden.'
De parochiebesturen van Oldenzaal hebben niet onwelwillend gereageerd op het dekenale advies, aldus woordvoerder Hans Jacobs van de gezamenlijke parochiebesturen. 'Ik ben blij met de medewerking van het dekenaat in deze moeilijke fase van het besluitvormingsproces. We gaan serieus naar dit dekenale voorstel kijken, maar uiteindelijk moeten alle parochiebesturen er achter gaan staan. We zullen zeker ook de Stichting Plechelmusbasiliek, de centrale parochie van Oldenzaal uitnodigen om mee te denken over het versterken van de regiofunctie van de Plechelmus en om daar ook de mensen en de financiële middelen voor te vinden.'
Deken André Zegveld van Twente en de Oldenzaalse parochiebestuurder Hans Jacobs benadrukken dat de oorspronkelijke besluitvormingsprocedure gehandhaafd blijft. De Oldenzaalse parochiebesturen zijn nog in afwachting van de haalbaarheidsonderzoeken over aanpassingen van één kerklocatie en eventuele nieuwbouw ergens in de Gravenes. Alle beslissingen over het toekomstige Oldenzaalse pastorale beleidsplan, eventuele kerksluitingen en de toekomstige kerklocaties in Oldenzaal dienen voor uiterlijk 1 oktober van dit jaar genomen zijn. Daarna worden de besluiten aan kardinaal Simonis ter goedkeuring voorgelegd.


Terug