Kerkendiscussie te complex

16 april 2007

OLDENZAAL - Er komt voor 1 mei geen duidelijkheid over welke Rooms-katholieke parochies in Oldenzaal ophouden te bestaan. Het probleem is te complex. Parochianen en kerkbesturen tonen een grote betrokkenheid bij de eigen kerklocatie. Verder duren de voorbereidingen om in Oldenzaal tot een gezamenlijk stadsbestuur voor de vijf parochies te komen, langer dan verwacht.

Dat geldt ook voor het nieuwe pastorale beleid. Het pastoresteam is in samenspraak met de parochiebesturen bezig een pastoraal beleidsplan voor de toekomstige stadsparochie te ontwikkelen. Dit wordt de komende maand vastgesteld. Wat betreft de kerksluiting is het nu de bedoeling voor de zomer met een advies aan de parochies en het bisdom te komen. Deze mededeling werd dit weekeinde gedaan in de Oldenzaalse kerken. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld. Deze krant publiceerde onlangs al een aantal namen van leden. Bij het instellen van de commissie weigerde coŲrdinator W. van Dorst de namen bekend te maken. Inmiddels zijn die wel bekend. Voorzitter is J. Evering. Verder zitten er twee vertegenwoordigers van het bisdom in: financieel deskundige V. Polman en emeritus-deken G. Geurts. Namens de parochies zijn afgevaardigd J. Huysmans (DrieŽenheid), T. Agterbos (Antonius), J. Olde Kalter (Maria) en J. Geelen (Emmaus). De commissie moet een voor de parochies bindend advies uitbrengen over de kerklocaties in Oldenzaal-Noord en Oldenzaal-Zuid. Zoals bekend wordt de status van de Plechelmusbasiliek niet betwist. De parochies leveren zelf gegevens aan, op basis waarvan de commissie een oordeel moet vellen. De belangrijkste criteria zijn: de financiŽle situatie van de parochies nu en in de toekomst en de betrokkenheid van de parochianen bij hun geloofsgemeenschap. Binnen een aantal Oldenzaalse parochies is al flink wat irritatie ontstaan. Werkgroepleden en parochiebestuurders hebben een zwijgplicht opgelegd gekregen en een verbod om acties ten behoeve van het voortbestaan van de eigen parochie te voeren. Onafhankelijke commissie onder leiding van J. Evering moet een bindend advies uitbrengen over de kerklocaties in Oldenzaal. De 'Plechelmus' wordt niet betwist.


Terug