Gemor over zwijgplicht

5 mei 2007

OLDENZAAL - Kerkbestuurders en vrijwilligers uit de vier Oldenzaalse rk-parochies die met opheffing worden bedreigd voelen zich monddood gemaakt. Het liefst willen ze in actie komen om hun parochie te laten voortbestaan. Maar dat wordt ze verboden, zo blijkt uit gesprekken van deze krant met een aantal zeer betrokken parochianen.

Een deel van hen wijst met de beschuldigende vinger naar W. van Dorst, de voorzitter van de zogenaamde kleine stuurgroep, die de aanzet gaf tot een commissie die nog voor de zomer een advies moet uitbrengen aan de bisschop. "We zijn als bestuurders en als vrijwilligers aan de kant geschoven. Kennelijk moet het proces om de deur bij twee van de vier parochies op slot te draaien achter gesloten deuren gebeuren. Geregisseerd, zonder inbreng van de parochianen die er heel anders over denken. Dit steekt ons enorm", aldus twee woordvoerders. Zij benaderden zelf deze krant maar vrezen ervoor met naam genoemd te worden. "Anders zijn we zelf de sigaar. Jammergenoeg is er binnen enkele kerkbesturen ook geen eenstemmigheid. De een is volgzamer dan de ander. Kerkbestuurders zijn de afgelopen weken platgewalst, daar komt het op neer." De kerkbestuurders van de Maria- en Antoniusparochie maar ook van de Emmaus- en DrieŽenheidsparochie is zwijgplicht opgelegd. Een deel houdt zich daaraan maar een ander deel overweegt nu toch met acties te komen om de eigen parochie te behouden, net zoals bij de Plechelmusbasiliek is gebeurd. "We gaan ons beraden, want wat nu gebeurt steekt enorm." Kerkbestuurders en vrijwilligers in parochies kunnen zich niet vinden in zwijgplicht en passieve houding die hen is opgelegd in kader van kerkendiscussie.


Terug