Duidelijkheid over kerkdiscussie

11 mei 2007

OLDENZAAL - Deken A. Zegveld heeft deze week de commissies Kerklocaties Oldenzaal Noord en Oldenzaal Zuid officieel ge´nstalleerd. De twee commissies hebben als opdracht meegekregen een bindend advies uit te brengen aan de parochiebesturen van Oldenzaal over de kerklocaties in noord en zuid.

Van beide commissies is J. Evering onafhankelijk voorzitter. De leden mogen over de beraadslaging niet naar buiten treden, hetgeen al tot onvrede heeft geleid in de parochies. Het advies wordt uiterlijk 27 juni aan de Oldenzaalse parochiebesturen uitgereikt. Op 2 juli wordt een en ander overhandigd aan de bisschop.


Terug