Doek valt ook voor Antoniuskerk

Door Felix Nijland | 13 juli 2007

OLDENZAAL - De discussie over de sluiting van kerken in Oldenzaal nadert langzaam maar zeker zijn ontknoping. Donderdag 30 augustus is het 'Uur U'; om acht uur 's avonds wordt gelijktijdig in alle Oldenzaalse kerken bekendgemaakt welke locaties worden gesloten c.q. afgestoten en welke open blijven.

Deze krant weet echter uit betrouwbare bron wat er gaat gebeuren. In de nog vitale Mariaparochie in Zuid-Berghuizen blijft de kerk open, de Antoniuskerk sluit - ondanks de status van Rijksmonument - over onbepaalde tijd de deur, evenals de Emmauskerk in De Thij, waarvan het lot al min of meer bezegeld was. De DrieŽenheidskerk blijft open, en er wordt geen kerk in de nieuwe noordwijken van Oldenzaal gebouwd.

Olde Kalter maakte namens de Mariaparochie deel uit van de commissie onder leiding van de neutrale voorzitter Jan Evering uit Beuningen. Deze commissie, met een vertegenwoordiger uit elk van de vier parochies, woog en herwoog nog eens alle argumenten die de parochies de afgelopen periode aandroegen in hun strijd om het voortbestaan. Gistermorgen was de commissie klaar om het - bindend - advies uit te brengen aan het dekenaat Twente en aartsbisschop kardinaal Simonis in Utrecht. Om half negen werden de afrondende gesprekken gevoerd in een afgehuurde ruimte in bezinningscentrum De Zwanenhof in Zenderen. Om half twaalf arriveerden daar de vice-voorzitters van de parochiebesturen.

Hans oude Hengel van de Mariaparochie komt iets te laat. "Ik ben zenuwachtig", is het enige dat hij kwijt wil. En dan haast hij zich naar binnen. Net als de andere parochiebestuurders tast Oude Hengel nog in het duister over de slotconclusies van de commissie. De commissie overhandigt de vice-voorzitters een enveloppe die ze met hun vieren in een apart vertrek openmaken. Intussen komen enkele commissieleden naar buiten. Olde Kalter, Ton Agterbos (Antonius), Johan Huysmans (DrieŽenheid) en Jan Geelen (Emmaus). "We zijn gedechargeerd, ons werk zit erop. Het woord is nu aan de parochiebesturen en die hebben besloten het vanwege de vakantie pas 30 augustus aan de parochianen mee te delen." Johan Huysmans, normaal de welbespraakte oud-voorzitter van Quick '20, zegt 'geen mening te hebben.' Hij lacht als de journalist roept dat dat dan voor het eerst in zijn leven is. Jan Geelen wil wel kwijt dat hij 'het liever anders had gezien.' De vier kerkbestuurders, die even later naar buiten komen, spoeden zich meteen naar hun auto's. Commissievoorzitter Jan Evering is dan net weg in zijn grijze Mercedes. Ook zonder commentaar. De lippen van de vice-voorzitters zijn op elkaar geperst. Een schertsvertoning. Hans Jacobs (Antonius) gaat niet in op de opmerking dat veel vrijwilligers en parochianen in spanning zitten en geen anderhalve maand willen wachten. "Hier zijn procedures voor", beent hij door naar zijn auto. "Op 30 augustus is er een informatieavond voor de parochianen. En dan maken we bekend wat er gaat gebeuren." Henk Teikotte (DrieŽenheid) en Dick Bosma (Emmaus) willen helemaal geen woord loslaten. Gistermiddag later was te zien dat de bestuurders op een locatie in de binnenstad nogmaals bijeen kwamen.

Er is door vrijwilligers en kerkbestuurders in Oldenzaal de afgelopen tijd vrij veel kritiek geuit op de wijze waarop het proces om tot kerksanering te komen zich afspeelde. Daarbij is meerdere keren met een beschuldigende vinger gewezen in de richting van de stuurgroep onder leiding van Wil van Dorst, de oud-rector van het Twents Carmellyceum. Tot het laatste moment heeft deze bemoeienis gehad met de besprekingen waarbij werd besloten de commissie zonder naar buiten te treden haar werk te laten doen.
Daarbij werd met commissieleden, het dekenaat Twente, aartsbisdom Utrecht en de verantwoordelijken in de vier parochiebesturen afgesproken dat op geen enkel moment aan wie dan ook mededelingen naar buiten zouden worden gedaan.
Betrokkenen die buiten hun boekje gingen of dreigden te gaan werden daarop aangesproken. Spandoeken en borden op achtereenvolgens de Mariakerk en de DrieŽenheidskerk, opgehangen door verontruste en betrokken parochianen, werden niet in dank aanvaard. Ze verdwenen, maar keerden ook weer terug.
Het is volgens betrokkenen in de Oldenzaalse rk-parochies een teken dat de wijze waarop men heeft gewerkt niet door iedereen wordt onderschreven.

De parochie in Zuid-Berghuizen had heel sterk de drang met protestacties te komen en zich te laten horen. De parochianen die het voortouw wilden nemen werd echter dringend afgeraden dat te doen.
De Plechelmusbasiliek voerde in een vroeg stadium wel actie en kreeg het geruime tijd geleden voor elkaar buiten de discussie over de kerksluiting te worden gehouden. De parochie blijft voortbestaan.
De Emmausparochie mikt zo goed als zeker op een kleine kerkzaal en ontmoetingscentrum in het nieuwe wijkcentrum dat in De Thij moet komen. Wat er op termijn met de Antoniuskerk gaat gebeuren is niet bekend.


Terug