H. Plechelmus

14 juli 2007

OLDENZAAL - Per 1 september volgend jaar worden de bestaande rooms-katholieke parochiebesturen in Oldenzaal opgeheven. Daarvoor in de plaats komt, zoals al eerder gemeld, één stadsparochie. De naam van deze parochie wordt H. Plechelmus.

De financiële overdracht vanuit de bestaande parochies naar de stadsparochie gebeurt per 1 januari 2009. Hoe het bestuur van de stadsparochie wordt samengesteld, is nog niet bekend. Mogelijk nemen er enkele bestuurders zitting in, die nu ook al deel uitmaken van een parochiebestuur.

Maar dat zullen er zo goed als zeker niet veel zijn, zeggen betrokkenen uit de Oldenzaalse parochies. Veel bestuurders hebben de nodige emotionele schade opgelopen in de lange periode die vooraf is gegaan aan het advies drie kerken in Oldenzaal te sluiten. Er zijn nog veel onduidelijkheden hoe het verder zal gaan met de bestaande parochies. Een commissie buigt zich daar momenteel over.

Hans Jacobs, vice-voorzitter van Plechelmus en Antonius, legt 28 december zijn bestuurstaak neer.


Terug