Simonis neemt nu al kerkenbesluit

Door Felix Nijland | 26 september 2007

OLDENZAAL - Eerder dan de aangekondigde datum van 15 oktober heeft kardinaal A. Simonis gisteren bekendgemaakt wat er met de rooms-katholieke kerken in Oldenzaal gaat gebeuren. De H. Antoniuskerk wordt alleen in de weekeinden en niet volledig aan de eredienst onttrokken. Door de week blijven eucharistievieringen mogelijk evenals rouw- en trouwdiensten. De kerk kan in de weekeinden wel worden gebruikt voor andersoortige vieringen. De kerkruimte van de DrieŽenheidskerk wordt aangepast en verkleind. Het parochiecentrum kan worden verhuurd of verkocht. De DrieŽenheid behoudt ťťn eucharistieviering op zaterdag of zondag en als dat niet kan een woord- en communiedienst. Het doek voor de Emmausparochie is gevallen.

De H. Plechelmus wordt de plaats in Oldenzaal waar de geloofsgemeenschap samenkomt om de eucharistie te vieren. Kardinaal A. Simonis schrijft in zijn gisteren uitgebrachte besluit over de toekomst van de Oldenzaalse rooms-katholieke kerken dat de basiliek betekenis heeft voor heel Twente en voor het bisdom Utrecht. "Derhalve", meldt Simonis aan de Oldenzaalse parochiebesturen, "dient hier altijd de eucharistie gevierd te worden." Simonis laat doorschemeren dat hij kansen ziet de basiliek veelvoudiger dan nu te gebruiken, zeker met het oog op de toekomst. Om de bovenparochiŽle betekenis van de basiliek te ontwikkelen zal worden samengewerkt in het diocesaan project voor alle basilieken in het bisdom Utrecht.

Simonis komt volgens betrokkenen eerder met zijn besluit omdat haast is geboden. Per 1 januari zal in Oldenzaal namelijk al sprake zijn van ťťn stadsprochie en daarvoor moet nog veel werk worden verzet. Zoals elders in deze krant gemeld hoeft de H. Antonius de deur niet op slot te draaien, zoals was geadviseerd. Vice-voorzitter H. Jacobs van het kerkbstuur zei gisteravond blij te zijn dat de kardinaal het advies van de onafhankelijke commissie Evering de kerk te sluiten niet heeft overgenomen. Bovenal constateerde Jacobs dat de toelichting die hij met zijn kerkbestuur recent aan medewerkers van de kardinaal in Utrecht kon geven resultaat heeft gehad. "Men heeft naar ons geluisterd. Het is jammer dat we in het weekeinde geen eucharistieviering of woord- en communiedienst meer zullen hebben. Door de week blijft dat mogelijk, evenals rouw- en trouwdiensten. Wij kunnen hiermee leven." Ten aanzien van de voorgestelde andersoortige vieringen in het weekeinde denkt Jacobs aan een soort inloopbijeenkomsten, met een grote participatie van de bezoekers. Over vijf jaar moet beoordeeld worden of de Antoniuskerk financieel verantwoord kan functioneren. Als dat niet kan wil de aartsbisschop tot heroverweging van zijn nu genomen besluit komen. Het parochiecentrum bij de Antoniuskerk krijgt een stedelijke functie, onder meer voor pastorale activiteiten.
Reactie Jan Evering

Door de DrieŽenheidskerk te verkleinen ontstaat volgens de kardinaal de mogelijkheid locaties voor andere pastorale activiteiten te creŽren. Daardoor kunnen bestaande nevenlocaties - lees het parochiecentrum - worden verkocht of verhuurd aan derden en zo te gelde worden gemaakt. Op zondag (of zaterdag) blijft in de DrieŽenheidskerk een eucharistieviering mogelijk. Als dat niet kan dan een woord- en communiedienst. Ook hier wil de kardinaal na vijf jaar bekijken of de kerk financieel verantwoord verder kan. Ook voor de DrieŽenheidskerk dreigde kerksluiting.

Het doek voor de Emmausparochie is na gisteren definitief gevallen. Zodra de aanpassingen aan de DrieŽenheidskerk zijn voltooid wordt het kerkgebouw in De Thij aan de eredienst onttrokken. Alle bezittingen, rechten, lasten en plichten vallen toe aan de toekomstige en enige stadsparochie van de H. Plechelmus. Simonis zegt dat hij voor de Emmaus een maand van tevoren een decreet tot onttrekking aan de eredienst laat uitgaan. Een nieuwe kerk in de noordelijke stadswijken, zoals eerder als optie aangegeven, is niet meer aan de orde. Kardinaal Simonis laat wel ruimte voor een 'pastoraal steunpunt' in de nieuwe wijken ten noorden van de rondweg. Een onderzoek daartoe moet uiterlijk 1 januari 2009 zijn afgerond.

Het gebruik van het kerkgebouw van de Maria ten Hemelopneming en de bijgebouwen in Zuid-Berghuizen blijft ongewijzigd. Dat betekent ťťn eucharistieviering per weekeinde en anders een woord- en communiedienst. Ook voor deze kerk wil de kardinaal over vijf jaar opnieuw naar de financiŽle situatie kijken. In 2014 willen het dekenaat Twente en het bisdom Utrecht de kerkensituatie in Oldenzaal evalueren. Simonis heeft besloten per 1 januari 2008 de vijf Oldenzaalse parochies samen te voegen tot ťťn parochie, die van de H. Plechelmus. Nu al wordt gewerkt aan ťťn nieuw bestuur voor de stadsparochie.


Terug