Geen eensluidend kerkadvies naar bisdom

21 september 2006

OLDENZAAL - De discussie over het aantal kerklocaties in Oldenzaal woedt weer in alle hevigheid. Maximaal drie kerken zouden er over moeten blijven, waarvan de Plechelmusbasiliek er een is. Het lot van de Emmauskerk lijkt beslist, maar nieuw is dat ook de toekomst van de Mariakerk allerminst zeker is.

De parochianen werden gisteravond in de Antonius-, de Maria- en de Emmauskerk alsmede de Drieeenheidsschool ingelicht over de stand van zaken. Centraal stond daarin het advies van de onafhankelijke commissie met W. van Dorst, J. Troch en de oud-deken van Enschede J. Nibbelke. Dat komt samengevat neer op het volgende. Oldenzaal houdt drie kerklocaties waar wekelijks de liturgie kan worden gevierd. De Plechelmusbasiliek is er ťťn van, de status van deze kerklocatie in hartje stad staat niet ter discussie. Verder moet er een keuze worden gemaakt tussen de Antoniuskerk aan de Spoorstraat en de Mariakerk in Zuid-Berghuizen. Alvorens dat gebeurt, adviseert de commissie, moet in Oldenzaal-noord een groep van onafhankelijke financieel deskundigen de plannen van het kerkbestuur van de H. DrieŽŽnheid doorrekenen. Dat plan voorziet in het gedeeltelijk opofferen en verbouwen van de DrieŽenheidskerk voor andere functies, zoals kinderopvang en dienstverlening. Deze commissie moet ook de kosten van een mogelijk nieuwe kerk in de Graven Es berekenen. In de Antoniuskerk werd gisteravond over de bouw van een nieuwe kerk zeer sceptisch gedaan. Weinig jonge mensen zullen naar de nieuwe kerk gaan, wie nog naar de kerk wil zoekt bij voorkeur de moederparochie op, nieuwbouw betekent zo goed als zeker over enkele decennia afbraak, zo luidde de kritiek. De Emmausparochie, die er financieel niet al te best voor staat, dringt desalniettemin aan op een onafhankelijk onderzoek naar de bouw van een nieuwe kerk in de nabijgelegen Graven Es.
Voorzitter D. Bosma van de Emmausparochie pleitte gisteravond voor twee onderzoeken: naar de herstructureringsplannen met de DrieŽenheidskerk en de haalbaarheid van nieuwbouw in Oldenzaal-noord. Bosma zei dat de voortijdige plublicatie van de plannen met de DrieŽenheidskerk zijn parochie pijn heeft gedaan en onduidelijkheid heeft gebracht. Het Emmausbestuur realiseert zich dat, indien de plannen met de DrieŽenheidskerk haalbaar blijken, er geen ruimte meer is voor de gewenste nieuwbouw. Bosma pleit in feite voor 'verantwoorde nieuwbouw', te betalen uit de verkoopopbrengst van de Emmauskerk en de DrieŽenheidskerk. De onafhankelijke commissie Van Dorst-Troch-Nibbelke adviseert eerst te besluiten over Oldenzaal-noord, pas daarna over Oldenzaal-zuid, beide besluiten echter wel zo spoedig mogelijk. Uit deze procedure kunnen twee scenario's komen: drie kerken, de Plechelmusbasiliek, de DrieŽenheidskerk en de Antonius- of Mariakerk, en het tweede scenario - als het plan van de DrieŽenheidsparochie niet haalbaar blijkt - de dan overblijvende drie kerken de Plechelmusbasiliek, de Antoniuskerk en de Mariakerk. De afgelopen tijd heeft het binnenstadsbestuur aangedrongen op behoud van de Antoniuskerk. Ook gisteravond gebeurde dat weer. De kerk aan de Spoorstraat wordt binnenkort voor 1,2 mijoen opgeknapt. Rijk en provincie betalen 85 procent. Alle reden om deze kerk open te houden, stelde onder meer vice-voorzitter H. Jacobs van het parochiebestuur nog eens. De kerk heeft bovendien net als de basiliek de status van rijksmonument. De kerkgangers uit de Emmaus zijn wat Jacobs betreft welkom in de Antoniuskerk. In Zuid-Berghuizen is sprake van een zeer vitale parochie. Toch staat ook hier de toekomst van het kerkgebouw ter discussie.
De 80 parochianen die gisteravond in de Mariakerk waren schrokken behoorlijk van het vergelijk dat nu wordt getrokken tussen hun kerk en de Antonius. "Wij zijn zuid, wij zijn voldoende in staat een eigen parochie te houden, wij leggen ons hier niet bij neer", verwoordde een woordvoerder gisteravond laat de gevoelens van de aanwezigen. Hij zei erbij dat, als de voorstellen van de commissie eerder bekend waren geweest, er in Zuid-Berghuizen gisteravond geen 80 mensen waren geweest, maar minstens 400 en waarschijnlijk wel meer. Uit de zuidwijk valt dus nog wel tegenstand te verwachten. In elk geval is nu al duidelijk dat het kerkbestuur van de Mariaparochie niet instemt met ťťn parochiebestuur voor de hele stad Oldenzaal per 1 januari 2007. De reden: ťťn centraal parochiebestuur zou veel te snel kunnen besluiten dat de Mariakerk de deur maar op slot moet doen. De andere parochie die (nog) niet voor ťťn centrale stadsparochie is is de Emmaus. De parochiebesturen komen volgende week bij elkaar. Maar zij zullen op de sluitingsdatum 1 oktober geen eensluidend advies aan kardinaal Simonis kunnen overhandigen.


Terug