Drie r.k.-kerken voor de liturgie

29 september 2006

OLDENZAAL - Het aantal Oldenzaalse kerken voor de wekelijkse vieringen moet van vijf worden teruggebracht naar drie, waaronder de Plechelmusbasiliek. Er wordt een onafhankelijke commissie van deskundigen ingesteld, die zich buigt over de twee andere kerken met een liturgische functie.

Dat adviseren de parochiebesturen van de vijf Oldenzaalse parochies (Plechelmus, Drieëenheid, Antonius, Maria, Emmaüs) aan kardinaal Simonis over de toekomst van de Oldenzaalse kerken. Het advies is deze week door het dekenaat Twente naar het aartsbisdom Utrecht gestuurd.
Uit het advies blijkt dat de parochiebesturen geen besluit hebben kunnen nemen welke twee andere kerken naast de Plechelmusbasiliek aangewezen worden als locaties, waar wekelijks de liturgie kan worden gevierd en de weekendvieringen zullen plaatsvinden. Daartoe dient eerst een onafhankelijke commissie van deskundigen (financieel, architectonisch, pastoraal en liturgisch) te worden samengesteld, waarvoor de parochiebesturen kandidaten kunnen leveren. De Plechelmusbasiliek in het centrum van Oldenzaal blijft een locatie waar wekelijks vieringen worden gehouden. In Oldenzaal-Noord dient de aanpassing van de Drieëenheidkerk en eventuele nieuwbouw op haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht te worden. De nog in te stellen onafhankelijke commissie van deskundigen zal beide mogelijkheden tegen elkaar af moeten wegen aan de hand van criteria die door de Drieënheidparochie en de Emmausparochie in onderling overleg moeten worden vastgesteld. In Oldenzaal-Zuid gaat het om de keuze tussen de Antoniuskerk en de Mariakerk. Diezelfde onafhankelijke commissie van deskundigen zal de afweging moeten maken aan de hand van criteria die door de Antoniusparochie en de Mariaparochie in overleg zullen worden vastgesteld.
De besluitvorming over de toekomstige kerklocaties in noord en zuid dient te zijn afgerond voor 31 december 2006. 'De parochiebesturen hebben aangegeven zich te zullen neerleggen bij de uitkomsten van de commissie', zo schrijft het dekenaat Twente namens de Oldenzaalse parochiebesturen in een persbericht. Bovendien dient de bestuurlijke eenwording van de Oldenzaalse parochies voor 1 januari 2007 in principe te zijn afgerond. Dan dient de vorming van één parochiebestuur met één pastoraal beleidsplan en één pastoraal team voor de hele stad Oldenzaal gerealiseerd te zijn.
Het dekenaat Twente wijst erop dat het tot stand brengen van het advies aan kardinaal Simonis een moeilijk besluitvormingsproces is geweest, waarover lange tijd geen consensus kon worden bereikt. Derhalve zijn de parochiebesturen bijgestaan door een onafhankelijke commissie van drie 'wijze mannen', prof. mr. drs. J. Troch, oud-bestuursvoorzitter van de Grolsch en praktijk-hoogleraar 'corporate governance' aan de Universiteit Twente, de Hengelose pastor J. Nibbelke en W. van Dorst, voormalig rector van het Twents Carmellyceum in Oldenzaal.


Terug