Een gewillig oor bij Simonis

4 juli 2006

OLDENZAAL - De Plechelmusbasiliek blijft dé parochiekerk van Oldenzaal en Twente. Met die toezegging op zak van kardinaal Simonis vertrok gistermiddag een zeer tevreden Oldenzaalse delegatie, met in hun midden cabaretier Herman Finkers, van het Aartbisdom in Utrecht.

Het comité St. Plechelmus de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal is bijzonder ingenomen met de uitkomst van het gesprek met de kardinaal. 'Dat is uiteindelijk het doel waarvoor we in actie zijn gekomen', aldus een bijna uitgelaten woordvoerder Evert Oostvogel. Naast hem en Finkers waren ook Guus Goorhuis, Jan Koekenberg en Hans Schlichter van de partij in Utrecht.
Laatstgenoemde bood als voorzitter van het comité de 8500 handtekeningen aan, die de afgelopen maanden bij verschillende activiteiten zijn verzameld. Simonis en vicaris-generaal Renterink van het Bisdom Utrecht toonden zich onder de indruk van zoveel adhesiebetuigingen. 'Beide heren waren het hartgrondig eens met ons verhaal. Sterker, de kardinaal ging nog een stap verder. Hij sprak vooral over de grote religieuze waarde van de Plechelmus voor de gehele omgeving. Hij hecht daar persoonlijk grote waarde aan en spoorde ons aan om juist met de religieuze kanten van de kerk meer koketteren naar de buitenwereld. Verder drong hij aan de schijnwerpers te richten op de jeugd', gaat Oostvogel verder. Hij beseft dat de toezegging van Simonis eigenlijk naadloos aansluit op het plan van deken Zegveld van het Dekenaat Twente. Daarin wordt uitgegaan van één parochie Oldenzaal, waaronder dan alle kerken ressorteren. Verder is daarin een bijzondere rol voor de Plechelmusbasiliek weggelegd.
'Het is echter uitermate plezierig dat Simonis daar met nog meer enthousiasme in meegaat. We hebben het als geweldig ervaren hoe positief de kardinaal op onze ideeën en ons streven reageerde. Het gesprek voltrok zich in een zeer vriendelijke en ontspannen sfeer', vertelt Oostvogel. Een mooie uitsmijter had kardinaal Simonis voor zijn Oldenzaals bezoek ook nog in petto. Aan het slot werd samen het gebed Engel des Heren gebeden. Vervolgens nam Simonis plaats achter het orgel om de bijna feestelijke bijeenkomst muzikaal af te sluiten.


Terug