Steun voor ‘parochie’ Plechelmus blijft groeien

26 april 2006

OLDENZAAL - Er zijn inmiddels meer dan 8500 steunbetuigingen binnen voor het behoud van de Plechelmusbasiliek als parochiekerk. Alle parochianen die onder de Plechelmus vallen steunen de actie. Zij zijn daarvoor dezer dagen apart aangeschreven.

Woordvoerder Evert Oostvogel van de Stichting St. Plechelmusbasiliek de centrale parochiekerk van Oldenzaal, is blij dat geen van de 'eigen' parochianen een voorbehoud heeft gemaakt maar zich allen juist vierkant achter de actie scharen. 'Daar putten we nog meer moed en vertrouwen uit, want we gaan onverdroten door tot 1 oktober', verwijst Oostvogel naar de datum waarop kardinaal Simonis besluit of de grijze trots van Oldenzaal al dan niet als parochiekerk blijft voortbestaan. 'Wij zijn daar nog altijd niet gerust op. Die zekerheid geeft ook het alternatief niet dat onlangs uit de koker is gekomen van het Bisdom Utrecht en het Dekenaat Twente', aldus Oostvogel. Kortgezegd komt het alternatief erop neer dat Oldenzaal tot een grote parochie wordt samengevoegd met de bedoeling om in de basiliek extra diensten te houden.
'Je kunt wel meer diensten houden, maar die bieden toch geen garantie dat onze Plechelmus parochiekerk blijft. Bovendien is het advies van de onafhankelijke commissie om de kerk wel degelijk zijn parochiële functie ontnemen nog steeds niet van tafel. Er is kortom nog niets duidelijk. Er kan dus geen sprake van zijn dat we met onze missie stoppen. Integendeel', geeft Oostvogel aan dat de stichting zich in de loop van deze week gaat beraden over volgende stappen.
Bovenaan het lijstje staan gesprekken met deken André Zegveld en hoge vertegenwoordigers van het bisdom. 'In de eerste plaats zullen we opnieuw haarscherp uiteenzetten wat ons bedoelingen zijn. Verder hopen we dat de gesprekspartners wat duidelijkheid kunnen verschaffen over welke kant het opgaat met de Plechelmus en zijn ze in staat om een deel van de grote onrust onder veel Twentse katholieken weg te nemen .'
De gesprekken die op korte termijn worden gehouden staan los van de aanbieding van de steunbetuigingen aan kardinaal Simonis. De kardinaal heeft zich daartoe in een eerder stadium al bereid verklaard.
De actie rond het weekeinde van Palmpasen met op zaterdag de grote manifestatie in de kerk, leverde alleen al 6500 handtekeningen op.
Verder staan er op de voor dit doel geopende website meer dan 1100 reacties. 'En daar komen er nog steeds wat bij', aldus Oostvogel.


Terug