Mariaparochie weigert advies te ondertekenen

2 november 2006

OLDENZAAL - De rooms-katholieke parochies in Oldenzaal zijn het niet eens geworden over het toekomstige aantal kerklocaties in de stad. De Mariaparochie in Zuid-Berghuizen heeft geweigerd de uitkomsten te ondertekenen die een onafhankelijke commissie op papier heeft gezet.

Daarop besloten de vier andere parochiebesturen genoemd advies, dat naar het bisdom zou gaan, eveneens niet te ondertekenen. Het betekent zo goed als zeker dat het dekenaat Twente en het bisdom Utrecht nu, mogelijk versneld, een beslissing gaan nemen. Binnen de Mariaparochie leeft de vrees dat men het op voorhand af zou leggen tegen de nabijgelegen Antoniusparochie. De Antoniuskerk is namelijk een rijksmonument. Daarom zou deze parochie in de toekomst gemakkelijker financiŽle middelen kunnen aanboren. De Mariakerk zou, als een keus moet worden gemaakt tussen beide parochies, daardoor in een nadelige positie komen te verkeren. Vice-voorzitter H. Oude Hengel van het parochiebestuur in Zuid-Berghuizen zegt dat begin december de parochianen worden geÔnformeerd. Het kerkbestuur van de Mariaparochie heeft het bisdom gevraagd zijn mening in een persoonlijk gesprek te mogen toelichten.
Vice-voorzitter H. Jacobs van de beide binnenstadsparochies treedt op als woordvoerder van de gezamenlijke parochies. Hij zegt het jammer te vinden dat dit gebeurt. Maar Jacobs voegt er meteen aan toe dat de handelwijze van de Mariaparochie legitiem is. 'Dit mogen ze. Of het verstandig is, zal het bisdom beoordelen', aldus Jacobs, die zegt vooralsnog de reactie van het bisdom op de in Oldenzaal ontstane situatie af te wachten. Het dekenaat Twente en het bisdom beraden zich over de kerkenkwestie in Oldenzaal. 'Dekenaat en bisdom treden zo snel mogelijk met elkaar in overleg', laat dekenaal beleidsmedewerker E. Nijhuis weten, 'wanneer dat is kan ik nog niet zeggen. We hebben het druk er spelen veel zaken in de diverse parochies.'
Eind vorig jaar al bleek dat de Oldenzaalse parochies niet tot een eensluidend advies aan het bisdom zouden komen. De parochiebesturen schakelden vervolgens een onafhankelijke commissie van drie in. Die kwam tot de volgende aanbevelingen: het aantal kerklocaties terugbrengen van vijf naar drie de Plechelmusbasiliek blijft een locatie waar wekelijks wordt gevierd er wordt onderzoek gedaan in Oldenzaal-noord (DrieŽenheid en Emmaus) naar het verkleinen van de DrieŽŽnheidskerk dan wel nieuwbouw in de Graven Es (met alle financiŽle consequenties) terwijl in Oldenzaal-zuid een dergelijke afweging zou moeten worden gemaakt tussen de Antonius- en de Mariakerk. Alle parochiebesturen hadden te kennen gegeven zich te zullen neerleggen bij de uitkomsten van de onafhankelijke commissie. Vůůr dat bekrachtigd zou worden heeft de Mariaparochie zoals gezegd schriftelijk aan de overige parochiebesturen, het dekenaat en het bisdom laten weten het voorgenomen advies niet te ondertekenen. Hierdoor is ook nog geen standpunt in te nemen over het voorstel voor heel Oldenzaal tot ťťn rk parochiebestuur te komen. Men is terug bij af.
In de nu gerezen situatie is wel afgesproken dat de besturen van de DrieŽenheid- en Emmausparochie in Oldenzaal-noord hun overleg zullen voortzetten. Woordvoerder Jacobs van de gezamenlijke parochies vindt dat ook wenselijk. 'Want van meet af aan is gezegd dat er eerst duidelijkheid moet komen over Oldenzaal-noord alvorens een grondig besluit over Oldenzaal-zuid kan worden genomen.'


Terug