Dekenaat wil dat parochies tekenen

28 november 2006

OLDENZAAL - Onthutste gezichten gisteravond in de Mariakerk in Zuid-Berghuizen. Het dekenaat Twente wil dat de Oldenzaalse rk parochies donderdagavond alsnog het besluit ondertekenen in Oldenzaal verder te gaan met drie parochies. Anders zijn consequenties niet uitgesloten.

Het was een duidelijk aangeslagen vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Mariaparochie Hans Oude Hengel die, ten overstaan van een honderd parochianen, het slechte nieuws bracht. Het dekenaat wil dat in Oldenzaal drie parochies overblijven, de Plechelmusbasiliek waarvan de status niet langer betwist is, een te verbouwen Drieëënheidkerk dan wel een nieuwe kerk aan de noordkant van Oldenzaal en de Antoniuskerk òf de Mariakerk. Oude Hengel vertelde dat het bestuur van de Mariaparochie anderhalve week geleden een onderhoud heeft gehad met een delegatie van het dekenaat. 'Dat was een pittige bespreking. Men nam het ons niet in dank af dat wij als parochie hadden aangegeven niet te willen tekenen. Men vond dat wij op deze manier het proces onderuit haalden en eiste dat wij ons alsnog zouden conformeren aan één parochiebestuur voor heel Oldenzaal en drie kerklocaties.' Erger, vervolgde de vice-voorzitter van het kerkbestuur, indien vanuit Zuid-Berghuizen donderdagavond geen handtekening wordt gezet bestaat het risico dat het dekenaat de Mariaparochie buitenspel zet en vloeien er mogelijk consequenties uit voort voor pastor C. van Breemen.
Oude Hengel sprak geen woord Spaans toen hij gisteravond zei dat de Mariaparochie zich onder druk voelt gezet en nu min of meer wordt gedwongen te tekenen voor de nieuwe kerkstructuur in Oldenzaal. In concrete betekent het dat de Mariaparochie voor het zuidelijk kerkdeel van Oldenzaal de strijd aan moet gaan met de Antoniusparochie. Beiden moeten criteria aandragen die aangeven waarom juist die ene parochie moet blijven bestaan. Het uiteindelijke oordeel moet worden geveld door een onafhankelijke commissie. Op 15 januari moeten de gegevens uit de parochies er liggen, 15 maart volgend jaar wordt een beslissing genomen.
Hans Oude Hengel somde op waarom Zuid-Berghuizen wat hem betreft sterk staat. Allereerst ligt de parochie echt aan de zuidkant van Oldenzaal terwijl de Antonius veel dichter bij het centrum en dus de Plechelmusbasiliek ligt. Twee kerken in en nabij het centrum openhouden levert volgens de vice-voorzitter niks op. Verder ziet de Mariaparochie de enorme tijdsdruk als een groot bezwaar en vindt men dat er nog te veel onduidelijkheden zijn over één bestuur voor alle Oldenzaalse parochies. Daarnaast weegt het financiële argument voor bisdom en dekenaat zwaar, zo werd wel duidelijk. De Mariaparochie meent dat er sprake is van een ongelijke strijd de Antoniuskerk is immers een Rijksmonument en daarom zou die kerk bij voorbaat al in een sterkere positie zitten.
Vanuit de kerk reageerde gisteravond in eerste instantie wijkbewoner en parochiaan Jan Older Kalter. Hij vond dat in het proces te komen tot minder kerklocaties in Oldenzaal bepaald niet de christelijke weg is bewandeld. Het stoorde hem bovendien dat kennelijk in hoofdzaak wordt gekeken naar geld. 'Het pastorale werk moet de boventoon voeren', aldus Olde Kalter, die aangaf dat de kerk in Zuid-Berghuizen de spil is waar alles om draait. Zeker in het proces van wijkvernieuwing, de toekomstige brede school en andere belangrijke ontwikkelingen mag de Mariakerk niet wegvallen, waren velen het met hem eens. Olde Kalter stelde voor vanuit Zuid-Berghuizen een goed plan te maken, met heldere criteria en hij pleitte vooral voor openbaarheid. 'We moeten dit in Oldenzaal niet in achterkamertjes willen beslissen.' De vroegere vice-voorzitter van het kerkbestuur Bennie Laarveld deed er nog een schepje bovenop. 'Wij zijn een hele goede parochie. Financieel gezond, pastoraal en diakonaal gebeuren hier voortreffelijke dingen.'


Terug